Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U | U-Shaped Germicidal Ultraviolet Lamps

Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U | U-Shaped Germicidal Ultraviolet Lamps

Giá : Liên hệ

Đèn cực tím diệt khuẩn U-Shaped là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu bức xạ tia cực tím cường độ cao hơn trong một không gian hạn chế. Đèn khởi động tức thì và đèn catốt lạnh STER-L-RAY   ® có sẵn ở cấu hình U-Shaped trong các phiên bản Sản xuất ôzôn và Ôzôn thấp.
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U STER-L-RAY®

Một số model của Đèn cực tím diệt khuẩn U-Shaped:

Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U | U-Shaped Germicidal Ultraviolet Lamps
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U 05-1026-R
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U STER-L-RAY® G24T5L/U05-0035
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U G30T5L/U05-0096A-R
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U STER-L-RAY® G36T5L /U05-0034-R
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U G48T5L /U05-0592
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U STER-L-RAY® CC18T5L /U
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U CC24T5L /U
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U STER-L-RAY® 688A45 05-1350A-R
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U CC36T5L /U
Đèn cực tím diệt khuẩn hình chữ U STER-L-RAY® CC48T5L /U
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM