Eckerle EIPS2-16 144 chính hãng | Eckerle EIPC6-250RA23-10 | Bom banh rang eckerle EIPC3-50RK/EIPH2-16RP

Eckerle EIPS2-16 144 chính hãng | Eckerle EIPC6-250RA23-10 | Bom banh rang eckerle EIPC3-50RK/EIPH2-16RP

Giá : Liên hệ


Bơm bánh răng bên trong ECKERLE nguyên bản thuộc loại EIPS2-16 144 là máy bơm bánh răng bên trong có thể trao đổi để sử dụng cho các xe tải nhỏ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và cho các nhiệm vụ cộng đồng. Áp suất hoạt động vĩnh viễn cho phép hiện cao hơn áp suất của các máy bơm ban đầu, ở mức 230 bar. Điều này cung cấp thêm khả năng dự trữ cho xe của bạn.
Máy bơm ECKERLE EIPS2-16 144 chỉ có sẵn dưới dạng model 16 cm3 / U.
Có thể thay thế máy bơm 13 cm3 / U bằng máy bơm 16 cm3 / U mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Máy bơm dây quấn trái có mã nhận dạng thiết kế… 644.

Máy bơm thay thế cho xe nông nghiệp và xe tải nhỏ phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp và các công việc cộng đồng.
Máy bơm thay thế thích hợp cho: IPM / IPS3 / IPSF3

 

Bơm Eckerle chính hãng EIPS2-025RA04-1X-S111 
Nhà cung cấp Eckerle EIPC3-032RK23-10
Bơm Eckerle chính hãng EIPC3-040RK23-10 
Bom thuy luc eckerle EIPC3-050RK23-10
Eckerle Viet nam EIPC3-064RA23-10 
Bơm Eckerle chính hãng EIPC5-080RA23-10
Nhà cung cấp Eckerle EIPC5-100RA23-10 
Bơm Eckerle chính hãng EIPC6-125RA23-10
Bom thuy luc eckerle EIPH6-160RA23-10 
Eckerle Viet nam EIPH2-004RK03-10
Bơm Eckerle chính hãng EIPH3-016RK23-10 
Nhà cung cấp Eckerle EIPH2-005RK03-10
Bơm Eckerle chính hãng EIPH3-020RK23-10 
Bom thuy luc eckerle EIPH2-006RK03-10
Eckerle Viet nam EIPH3-025RK23-10 
Bơm Eckerle chính hãng EIPH2-008RK03-10
Nhà cung cấp Eckerle EIPH3-032RK23-10 
Bơm Eckerle chính hãng EIPH2-011RK03-10
Bom thuy luc eckerle EIPH3-040RK23-10 
Eckerle Viet nam EIPH2-013RK03-10
Bơm Eckerle chính hãng EIPH3-050RK23-10 
Nhà cung cấp Eckerle EIPH2-016RK03-10
Bơm Eckerle chính hãng EIPH3-064RK23-10 
Bom thuy luc eckerle EIPH2-019RK03-10
Eckerle Viet nam EIPH2-022RK03-10
Bơm Eckerle chính hãng EIPH2-025RK03-10
Eckerle Viet Nam EIPH2-016RK03-11
Bơm bánh răng Eckerle EIPH2-013RK03-11
Bom thuy luc eckerle EIPC3-050RK/EIPH2-016RP
Eckerle bom thuy luc EIPC3-064RP30-1X
Eckerle Viet Nam EIPC6-125RA23-10
Bơm bánh răng Eckerle EIPC3-032RK/EIPH2-008RP
Bom thuy luc eckerle EIPC3-032RK-23-1X
Eckerle bom thuy luc EIPC3-50RK/EIPH2-16RP
Eckerle Viet Nam EIPC3-064RK-23-1X
Bơm bánh răng Eckerle EIPH3-040RK20-10
Bom thuy luc eckerle EIPC5-064RA23-1X
Eckerle bom thuy luc EIPH3-032RK23-10
Eckerle Viet Nam EIPH3/2-032/016RK20
Bom thuy luc eckerle EIPC3-040RK23-1x
Eckerle bom thuy luc EIPC3-020RB23-10
Eckerle Viet Nam EIPC3-025RB23-10
Bơm bánh răng Eckerle EIPC3-028RB23-10
Bom thuy luc eckerle EIPC3-032RB23-10
Eckerle bom thuy luc EIPC3-040RB23-10
Eckerle Viet Nam EIPC3-050RB23-10
Bom thuy luc eckerle EIPC3-020RK20-1
Eckerle bom thuy luc EIPC3-040RK20-1
Eckerle Viet Nam EIPC3-050RK20-1
Bơm bánh răng Eckerle EIPC3-020RP00-10
Bom thuy luc eckerle EIPC6-125RA23-10
Eckerle bom thuy luc EIPC6-160RA23-10
Eckerle Viet Nam EIPC6-200RA23-10
Bom thuy luc eckerle EIPC6-250RA23-10
Eckerle bom thuy luc EIPC6-125RB23-10
Eckerle Viet Nam EIPC6-200RB23-10
Bơm bánh răng Eckerle EIPC6-160RB23-10
Bom thuy luc eckerle EIPC3-020-032
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM