Fantinelli Viet Nam , Đồng hồ đo áp suất Fantinelli  , Van Fantinelli , Fantinelli Việt Nam 

Fantinelli Viet Nam , Đồng hồ đo áp suất Fantinelli  , Van Fantinelli , Fantinelli Việt Nam 

Fantinelli Viet Nam
Đồng hồ đo áp suất Fantinelli 
Van Fantinelli
Fantinelli Việt Nam 
Giá : Liên hệ
 Fantinelli  Việt Nam
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-0,16 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-0,4 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-0,6 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-1 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-1,6 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-2,5 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-4 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-6 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-10 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-16 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-25 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Bottom connection, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-10 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Back connection, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-2,5 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Back connection, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-1 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Back connection, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-0,4 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Back connection, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-0,25 MPa
Đường kính: Phi 100, S316
Kết nối: Back connection, M20*1,5
Fantinelli Viet Nam Dải đo: 0-1 MPa
Đường kính: Phi 60, S316
Kết nối: Back connection, M14*1,5
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM