FRIZLEN FZ 50x16

Model FZ 50x16 là Điện trở cố định dạng ống quấn dây có xi măng (FZ) và không có xi măng (FU), cấp bảo vệ IP00. Các kết nối biến đổi tại các kẹp hàn, kẹp nhanh hoặc vít trên điện trở.

Power dissipation12 W
Ω value production range0,27 Ohm - 6,8 kOhm
mit Abgreifschelle nur mit eingeschränktem Widerstandsbereich lieferbar.
Degree of protectionIP00
Connectionscrew connection
Voltage rangeup to 3 x 500 VAC and derived DC voltages
Options
MECHANICAL DATA
Weight approx.40 g
DimensionsB: 20 mm
E: 34 mm
F: 33 mm
G: 33 mm
T: 72 mm

Mounting
for integration into device
Typical application
braking resistor
discharging resistor
filter resistor
regulating resistor
current limitation resistor

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM