Mỡ bôi trơn THK L500 | THK Grease L500+400g | mỡ công nghiệp THK L500+70gr

Mỡ bôi trơn THK L500 | THK Grease L500+400g | mỡ công nghiệp THK L500+70gr

Giá : Liên hệ

Mỡ THK model L500 chính hãng Japan
● Dầu gốc: dầu khoáng refi ned
● Chất tăng cường tính nhất quán: dựa trên phức hợp lithium
  Mỡ THK L500 sử dụng dầu khoáng refi ned làm gốc và mỡ gốc phức lithium làm chất tăng cường độ đặc, đồng thời có các chất phụ gia đặc biệt. Nó có tính năng chống cực áp tuyệt vời và khả năng bơm cũng như tuổi thọ lâu dài.
Đặc trưng của mỡ L500:
(1) Khả năng chịu cực áp, Hoạt động của các chất phụ gia đặc biệt mang lại cho nó khả năng chịu cực áp tuyệt vời.
(2) Tuổi thọ dài:  Nó cung cấp khả năng bôi trơn lâu hơn so với mỡ chịu tải cao thông thường, giúp giảm lượng thời gian dành cho việc bảo trì.
(3) Khả năng bơm:  Nó tự hào có khả năng bơm tuyệt vời, cho phép nó được sử dụng với hệ thống bôi trơn tự động.

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM