Mỡ THK AFJ+400g chính hãng Japan có sẵn tại kho - giao ngay

Mỡ THK AFJ+400g chính hãng Japan có sẵn tại kho - giao ngay

Giá : Liên hệ

Hiện Dương triều Anh đang có sẵn loại mỡ bôi trơn chính hãng THK sản xuất tại Japan (Nhật) có model THK AFJ+400gr.

Các model có sẵn:

Bạc đạn trượt THK 2FBW3590XR+1000L
Bac dan truot THK 2FBW3590XR+1500L
Bạc đạn trượt THK 2FBW3590XR+1800L
Bac dan truot THK 2FBW3590XR+300L
Bạc đạn trượt THK 2FBW3590XR+350L
Bac dan truot THK 2FBW3590XR+400L
   stock mỡ THK:
Mỡ bôi trơn THK AFE-CA+70G
Mỡ công nghiệp THK AFE-CA+400G
Mỡ THK chính hãng Nhật AFJ+400G
Mỡ bôi trơn THK AFB-LF+400G
Mỡ công nghiệp THK AFB-LF+70G
Súng bơm mỡ  MG-70
Mỡ công nghiệp THK HBN 3612-5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 4010-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 4012-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 5010-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 5016-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 6316-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 6316-10.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 6320-7.5
Mỡ công nghiệp THK AFF Grease
Mỡ công nghiệp THK AFJ Grease 
Mỡ công nghiệp THK AFG Grease
Mỡ công nghiệp THK AFC Grease
Mỡ công nghiệp THK AFE-CA Grease
Mỡ công nghiệp THK AFA Grease 
Mỡ công nghiệp THK L700 Grease
Mỡ công nghiệp THK AFB-LF Grease 
Mỡ công nghiệp THK L450 Grease
Mỡ công nghiệp THK L500 Grease
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM