Nắp xô/thùng Hillbrush MBK15/LIDMDX

Nắp xô/thùng Hillbrush MBK15/LIDMDX

Total MDX Ultra Hygienic Bucket Lid Hillbrush
SKU: MBK15/LIDMDX
804548012446

Giá : Liên hệ

Nắp xô/thùng Hillbrush MBK15/LIDMDX, Poypropylene có khả năng phát hiện kim loại và có thể nhìn thấy bằng tia X. Nắp tùy chọn vừa khít này có bản lề để một khi được gắn vào xô, nắp không thể rơi ra hoặc bị bỏ lại.

Total MDX Ultra Hygienic Bucket Lid Hillbrush
SKU: MBK15/LIDMDX
804548012446

Thông số của nắp thùng:

Colour : Dark Blue

Chiều dài: 325 mm
Chiều rộng: 297 mm
Chiều cao: 23mm
Cân nặng: 0,183kg
Chất liệu: Polypropylen
Giữ dây tóc: Tiêu chuẩn
Nhiệt độ sử dụng tối thiểu: -18°C
Nhiệt độ sử dụng tối đa: 79°C

Ngoái ra còn có các model khác của hãng:

 

Hillbrush Viet Nam HAN1352 21.5mmø x 1300-4000mm Aluminium Telescopic Handle
HILLBRUSH Viet Nam HD6B 515mm Aluminium Hanging Rail Set (5 x HOLD1) - Blue
HILLBRUSH Viet Nam HD6BLK 515mm Aluminium Hanging Rail Set (5 x HOLD1) - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HD6G 515mm Aluminium Hanging Rail Set (5 x HOLD1) - Green
Hill brush nhập khau HD6R 515mm Aluminium Hanging Rail Set (5 x HOLD1) - Red
Hillbrush Viet Nam HD6T 515mm Aluminium Hanging Rail Set (5 x HOLD1) - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam HD6W 515mm Aluminium Hanging Rail Set (5 x HOLD1) - White
HILLBRUSH Viet Nam HD6Y 515mm Aluminium Hanging Rail Set (5 x HOLD1) - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HD7B 515mm Aluminium Hanging Rail Set (3 x HOLD2) - Blue
Hill brush nhập khau HD7BLK 515mm Aluminium Hanging Rail Set (3 x HOLD2) - Black
Hillbrush Viet Nam HD7G 515mm Aluminium Hanging Rail Set (3 x HOLD2) - Green
HILLBRUSH Viet Nam HD7R 515mm Aluminium Hanging Rail Set (3 x HOLD2) - Red
HILLBRUSH Viet Nam HD7T 515mm Aluminium Hanging Rail Set (3 x HOLD2) - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HD7W 515mm Aluminium Hanging Rail Set (3 x HOLD2) - White
Hill brush nhập khau HD7Y 515mm Aluminium Hanging Rail Set (3 x HOLD2) - Yellow
Hillbrush Viet Nam HDHOOK1B 55mm Plastic Hook - Blue
HILLBRUSH Viet Nam HDHOOK1BLK 55mm Plastic Hook - Black
HILLBRUSH Viet Nam HDHOOK1BRN 55mm Plastic Hook - Brown
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HDHOOK1G 55mm Plastic Hook - Green
Hill brush nhập khau HDHOOK1GRY 55mm Plastic Hook - Grey
Hillbrush Viet Nam HDHOOK1R 55mm Plastic Hook - Red
HILLBRUSH Viet Nam HDHOOK1T 55mm Plastic Hook - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam HDHOOK1V 55mm Plastic Hook - Violet
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HDHOOK1W 55mm Plastic Hook - White
Hill brush nhập khau HDHOOK1Y 55mm Plastic Hook - Yellow
Hillbrush Viet Nam HH1B 355mmø Polypropylene Bag Hoop - Blue
HILLBRUSH Viet Nam HH1BLK 355mmø Polypropylene Bag Hoop - Black
HILLBRUSH Viet Nam HH1G 355mmø Polypropylene Bag Hoop - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HH1P 355mmø Polypropylene Bag Hoop - Purple
Hill brush nhập khau HH1R 355mmø Polypropylene Bag Hoop - Red
Hillbrush Viet Nam HH1T 355mmø Polypropylene Bag Hoop - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam HH1Y 355mmø Polypropylene Bag Hoop - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam HH2B 120mm Wall Bracket - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HH2BLK 120mm Wall Bracket - Black
Hill brush nhập khau HH2BRN 120mm Wall Bracket - Brown
Hillbrush Viet Nam HH2G 120mm Wall Bracket - Green
HILLBRUSH Viet Nam HH2GRY 120mm Wall Bracket - Grey
HILLBRUSH Viet Nam HH2MDX Total MDX 120mm Wall Bracket
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HH2R 120mm Wall Bracket - Red
Hill brush nhập khau HH2T 120mm Wall Bracket - Tangerine
Hillbrush Viet Nam HH2V 120mm Wall Bracket - Violet
HILLBRUSH Viet Nam HH2W 120mm Wall Bracket - White
HILLBRUSH Viet Nam HH2Y 120mm Wall Bracket - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HH3B 355mmø Polypropylene Bag Hoop with 120mm Wall Bracket - Blue
Hill brush nhập khau HH3BLK 355mmø Polypropylene Bag Hoop with 120mm Wall Bracket - Black
Hillbrush Viet Nam HH3G 355mmø Polypropylene Bag Hoop with 120mm Wall Bracket - Green
HILLBRUSH Viet Nam HH3R 355mmø Polypropylene Bag Hoop with 120mm Wall Bracket - Red
HILLBRUSH Viet Nam HH3T 355mmø Polypropylene Bag Hoop with 120mm Wall Bracket - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HH3Y 355mmø Polypropylene Bag Hoop with 120mm Wall Bracket - Yellow
Hill brush nhập khau HOLD1B 70mm Medium Hanger - Blue
Hillbrush Viet Nam HOLD1BLK 70mm Medium Hanger - Black
HILLBRUSH Viet Nam HOLD1BRN 70mm Medium Hanger - Brown
HILLBRUSH Viet Nam HOLD1G 70mm Medium Hanger - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HOLD1GRY 70mm Medium Hanger - Grey
Hill brush nhập khau HOLD1R 70mm Medium Hanger - Red
Hillbrush Viet Nam HOLD1T 70mm Medium Hanger - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam HOLD1V 70mm Medium Hanger - Violet
HILLBRUSH Viet Nam HOLD1W 70mm Medium Hanger - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HOLD1Y 70mm Medium Hanger - Yellow
Hill brush nhập khau HOLD2B 81mm Large Hanger - Blue
Hillbrush Viet Nam HOLD2BLK 81mm Large Hanger - Black
HILLBRUSH Viet Nam HOLD2BRN 81mm Large Hanger - Brown
HILLBRUSH Viet Nam HOLD2G 81mm Large Hanger - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HOLD2GRY 81mm Large Hanger - Grey
Hill brush nhập khau HOLD2R 81mm Large Hanger - Red
Hillbrush Viet Nam HOLD2T 81mm Large Hanger - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam HOLD2V 81mm Large Hanger - Violet
HILLBRUSH Viet Nam HOLD2W 81mm Large Hanger - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng HOLD2Y 81mm Large Hanger - Yellow
Hill brush nhập khau IDS Trade Stiff 229mm Deck Scrub 
Hillbrush Viet Nam JB5 Finest Medium 281mm Banister Brush
HILLBRUSH Viet Nam JG2 Finest Medium 281mm Banister Brush 
HILLBRUSH Viet Nam JN21B Finest Soft 281mm Banister Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng JP13B Soft 280mm PVC Banister Brush - Blue
Hill brush nhập khau JP13G Soft 280mm PVC Banister Brush - Green
Hillbrush Viet Nam JP13R Soft 280mm PVC Banister Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam JP13Y Soft 280mm PVC Banister Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam JP14B Stiff 280mm PVC Banister Brush - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng JP14G Stiff 280mm PVC Banister Brush - Green
Hill brush nhập khau JP14R Stiff 280mm PVC Banister Brush - Red
Hillbrush Viet Nam JP14Y Stiff 280mm PVC Banister Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam JS8R Finest Stiff 281mm Banister Brush
HILLBRUSH Viet Nam KEN/CLIPB 175mm Kentucky Mop Holder - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng KEN/CLIPG 175mm Kentucky Mop Holder - Green 
Hill brush nhập khau KEN/CLIPR 175mm Kentucky Mop Holder - Red
Hillbrush Viet Nam KEN/CLIPY 175mm Kentucky Mop Holder - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam KM25 375 x 200mm Kneeling Mat - Green
HILLBRUSH Viet Nam KM25BLK 375 x 200mm Kneeling Mat - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng KMOP11/340B 140mm Kentucky Bio Mop - Blue
Hill brush nhập khau KMOP11/340G 140mm Kentucky Bio Mop - Green


 
Hillbrush Viet Nam KMOP11/340R 140mm Kentucky Bio Mop - Red


 
HILLBRUSH Viet Nam KMOP11/340Y 140mm Kentucky Bio Mop - Yellow


 
HILLBRUSH Viet Nam KMOP4/450B Looped Hygiemix Kentucky Mop - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng KMOP6/450 Looped Hygiemix Kentucky Mop - White
Hill brush nhập khau KMOP8/250 Ultra Absorbent Kentucky Strip Mop
Hillbrush Viet Nam LA1 Finest Stiff 159mm Laundry Brush
HILLBRUSH Viet Nam LA1M 159mm Mexican Fibre Laundry Brush
HILLBRUSH Viet Nam LA1P Stiff 154mm Upholstery Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng LA2M Soft 154mm Upholstery Brush
Hill brush nhập khau LHB5 160mm Angle Lobby Broom Complete With Handle (945mm Total Height)
Hillbrush Viet Nam LHSH 300 x 1000mm D-Grip Steel Shovel
HILLBRUSH Viet Nam LP30 810 mm Salmon Litterpicker With Fluorescent Tangerine Pistol Grip
HILLBRUSH Viet Nam LP31 853 x 100mm Salmon® Litterpicker with TriggerGuard    
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng LP32 850 x 100mm Salmon® Litterpicker with TriggerGuard
Hill brush nhập khau LP33 890 x 155mm Angled Grip Salmon® Litterpicker
Hillbrush Viet Nam LP34 890 x 155mm Straight Grip Salmon® Litterpicker
HILLBRUSH Viet Nam LP35 940mm Salmon Litterpicker with Fluorescent Orange Pistol Grip
HILLBRUSH Viet Nam LP36 Contract Litterpicker 82cm
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng LP37 Childrens Litterpicker 61cm
Hill brush nhập khau LP38 Litterpicker 76cm
Hillbrush Viet Nam LP5 990 x 157mm Contract Litterpicker
HILLBRUSH Viet Nam LP-END Set of LP33/34 Rubber Ends - Set of 2
HILLBRUSH Viet Nam LWR Trade Stiff 355mm Lightweight Channel Broom
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng M2 Trade Stiff 254mm Yard Broom
Hill brush nhập khau M24 Stiff 254mm Yard Broom with Handles
Hillbrush Viet Nam M2FTH48/1 Trade Stiff 254mm Yard Broom with TH48/1 fitted
HILLBRUSH Viet Nam MB1 Trade Soft 382mm Banister Brush
HILLBRUSH Viet Nam MBK12 14 Litre Builders Bucket
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK15/LIDB Ultra Hygienic Bucket Lid - Blue
Hill brush nhập khau MBK15/LIDBLK Ultra Hygienic Bucket Lid - Black
Hillbrush Viet Nam MBK15/LIDG Ultra Hygienic Bucket Lid - Green
HILLBRUSH Viet Nam MBK15/LIDGRY Ultra Hygienic Bucket Lid - Grey
HILLBRUSH Viet Nam MBK15/LIDMDX Total MDX Ultra Hygienic Bucket Lid
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK15/LIDR Ultra Hygienic Bucket Lid - Red
Hill brush nhập khau MBK15/LIDT Ultra Hygienic Bucket Lid - Tangerine
Hillbrush Viet Nam MBK15/LIDV Ultra Hygienic Bucket Lid - Violet
HILLBRUSH Viet Nam MBK15/LIDW Ultra Hygienic Bucket Lid - White 
HILLBRUSH Viet Nam MBK15/LIDY Ultra Hygienic Bucket Lid - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK15/SETB 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid - Blue
Hill brush nhập khau MBK15/SETBLK 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid - Black
Hillbrush Viet Nam MBK15/SETG 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid - Green
HILLBRUSH Viet Nam MBK15/SETMDX Total MDX 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid
HILLBRUSH Viet Nam MBK15/SETR 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK15/SETT 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid - Tangerine
Hill brush nhập khau MBK15/SETV 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid - Violet
Hillbrush Viet Nam MBK15/SETW 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid - White
HILLBRUSH Viet Nam MBK15/SETY 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam MBK15B 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK15BLK 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Black
Hill brush nhập khau MBK15BRN 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Brown
Hillbrush Viet Nam MBK15G 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Green
HILLBRUSH Viet Nam MBK15GRY 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Grey
HILLBRUSH Viet Nam MBK15MDX Total MDX 12 Litre Ultra Hygienic Bucket
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK15R 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Red
Hill brush nhập khau MBK15T 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Tangerine
Hillbrush Viet Nam MBK15V 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Violet
HILLBRUSH Viet Nam MBK15W 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - White
HILLBRUSH Viet Nam MBK15Y 12 Litre Ultra Hygienic Bucket - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK16GRY 14 Litre Recycled Polypropylene Mop Bucket Grey
Hill brush nhập khau MBK7B 12 Litre Polypropylene Mop Bucket - Blue
Hillbrush Viet Nam MBK7G 12 Litre Polypropylene Mop Bucket - Green
HILLBRUSH Viet Nam MBK7R 12 Litre Polypropylene Mop Bucket - Red
HILLBRUSH Viet Nam MBK7T 12 Litre Polypropylene Mop Bucket - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK7W 12 Litre Polypropylene Mop Bucket - White
Hill brush nhập khau MBK7Y 12 Litre Polypropylene Mop Bucket - Yellow
Hillbrush Viet Nam MBK8B 9 Litre Shatter Resistant Polypropylene Bucket - Blue
HILLBRUSH Viet Nam MBK8G 9 Litre Shatter Resistant Polypropylene Bucket - Green
HILLBRUSH Viet Nam MBK8R 9 Litre Shatter Resistant Polypropylene Bucket - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MBK8Y 9 Litre Shatter Resistant Polypropylene Bucket - Yellow
Hill brush nhập khau MBLD1 Replacement MSC1 Stainless Steel Scraper Blade
Hillbrush Viet Nam MBLD2 Replacement MSC2 Sprung Steel Scraper Blade
HILLBRUSH Viet Nam MFC210B Knitted Microfibre Cloth - Blue
HILLBRUSH Viet Nam MFC210PNK Knitted Microfibre Cloth - Pink
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MFC210R Knitted Microfibre Cloth - Red
Hill brush nhập khau MFMOP250B Microfibre Mop Head 250g - Blue
Hillbrush Viet Nam MFMOP250R Microfibre Mop Head 250g - Red
HILLBRUSH Viet Nam MFP60 600mm Microfibre Sweeper Head
HILLBRUSH Viet Nam MOGG14 Expanding Super Sponge
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MOP1/200B 200g Standard Yarn Exel Mop - Blue
Hill brush nhập khau MOP1/200CNB Contract Mop 200g - Blue
Hillbrush Viet Nam MOP1/200CNR Contract Mop 200g - Red
HILLBRUSH Viet Nam MOP1/200G 200g Standard Yarn Exel Mop - Green
HILLBRUSH Viet Nam MOP1/200R 200g Standard Yarn Exel Mop - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MOP1/200Y 200g Standard Yarn Exel Mop - Yellow
Hill brush nhập khau MOP1/300B 300g Standard Yarn Exel Mop - Blue
Hillbrush Viet Nam MOP1/300G 300g Standard Yarn Exel Mop - Green
HILLBRUSH Viet Nam MOP1/300R 300g Standard Yarn Exel Mop - Red
HILLBRUSH Viet Nam MOP1/300Y 300g Standard Yarn Exel Mop - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MOP10/130B Ultra Absorbent Strip Mop - Blue
Hill brush nhập khau MOP10/130G Ultra Absorbent Strip Mop - Green
Hillbrush Viet Nam MOP10/130R Ultra Absorbent Strip Mop - Red
HILLBRUSH Viet Nam MOP10/130W Ultra Absorbent Strip Mop - White
HILLBRUSH Viet Nam MOP10/130Y Ultra Absorbent Strip Mop - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MOP2/200B 200g Standard Twine Exel Mop - Blue
Hill brush nhập khau MOP2/200G 200g Standard Twine Exel Mop - Green
Hillbrush Viet Nam MOP2/200R 200g Standard Twine Exel Mop - Red
HILLBRUSH Viet Nam MOP2/200Y 200g Standard Twine Exel Mop - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam MOP5/250B Looped Hygiemix Mop - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MOP5/250G Looped Hygiemix Mop - Green
Hill brush nhập khau MOP5/250R Looped Hygiemix Mop - Red
Hillbrush Viet Nam MOP5/250T Looped Hygiemix Mop - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam MOP5/250Y Looped Hygiemix Mop - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam MOP9/200B Anti-Bacterial Bio Mop - Blue


 
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MOP9/200G Anti-Bacterial Bio Mop - Green
Hill brush nhập khau MOP9/200R Anti-Bacterial Bio Mop - Red


 
Hillbrush Viet Nam MOP9/200Y Anti-Bacterial Bio Mop - Yellow


 
HILLBRUSH Viet Nam MSC10 225 x 76mm Stripping Knife
HILLBRUSH Viet Nam MSC1B Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MSC1BLK Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Black
Hill brush nhập khau MSC1BRN Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Brown
Hillbrush Viet Nam MSC1G Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Green
HILLBRUSH Viet Nam MSC1GRY Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Grey
HILLBRUSH Viet Nam MSC1R Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MSC1T Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Tangerine
Hill brush nhập khau MSC1V Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Violet
Hillbrush Viet Nam MSC1W Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - White
HILLBRUSH Viet Nam MSC1Y Stainless Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam MSC22B Flexible 125mm Stainless Steel Scraper - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MSC22G Flexible 125mm Stainless Steel Scraper - Green
Hill brush nhập khau MSC22R Flexible 125mm Stainless Steel Scraper - Red
Hillbrush Viet Nam MSC22W Flexible 125mm Stainless Steel Scraper - White
HILLBRUSH Viet Nam MSC22Y Flexible 125mm Stainless Steel Scraper - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam MSC2B Sprung Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MSC2BLK Sprung Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Black
Hill brush nhập khau MSC2G Sprung Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Green
Hillbrush Viet Nam MSC2R Sprung Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Red
HILLBRUSH Viet Nam MSC2T Sprung Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam MSC2W Sprung Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MSC2Y Sprung Steel Scraper with 1300mm Aluminium Handle - Yellow
Hill brush nhập khau MSC3/38B Narrow 38mm Stainless Steel Scraper - Blue
Hillbrush Viet Nam MSC3/38G Narrow 38mm Stainless Steel Scraper - Green
HILLBRUSH Viet Nam MSC3/38R Narrow 38mm Stainless Steel Scraper - Red
HILLBRUSH Viet Nam MSC3/38T Narrow 38mm Stainless Steel Scraper - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MSC3/38W Narrow 38mm Stainless Steel Scraper - White
Hill brush nhập khau MSC3/38Y Narrow 38mm Stainless Steel Scraper - Yellow
Hillbrush Viet Nam MSC3B Wide 75mm Stainless Steel Scraper - Blue
HILLBRUSH Viet Nam MSC3G Wide 75mm Stainless Steel Scraper - Green
HILLBRUSH Viet Nam MSC3R Wide 75mm Stainless Steel Scraper - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MSC3T Wide 75mm Stainless Steel Scraper - Tangerine
Hill brush nhập khau MSC3W Wide 75mm Stainless Steel Scraper - White
Hillbrush Viet Nam MSC3Y Wide 75mm Stainless Steel Scraper - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam MSC4B 157mm Stainless Steel Dough Cutter - Blue
HILLBRUSH Viet Nam MSC4G 157mm Stainless Steel Dough Cutter - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng MSC4R 157mm Stainless Steel Dough Cutter - Red
Hill brush nhập khau MSC4W 157mm Stainless Steel Dough Cutter - White
Hillbrush Viet Nam MSC4Y 157mm Stainless Steel Dough Cutter - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam N1 Stiff 430 x 35mmø Domed Head Toilet Brush 
HILLBRUSH Viet Nam N11 Stiff 385 x 142mmø Domed Head Toilet Brush with Tall Enclosed Holder
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng N12 Toilet Brush with Holder
Hill brush nhập khau N14 Premium Toilet Brush with Soft Grip Handle
Hillbrush Viet Nam N5 Stiff 360 x 75mmø Domed Head Toilet Brush 
HILLBRUSH Viet Nam N6 Stiff 356mm Toilet Brush with Open Holder
HILLBRUSH Viet Nam N6Y Stiff 160mm Toilet Brush with Holder
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng N7 Stiff 385mm Curved Handled Toilet Brush with Tall Enclosed Holder
Hill brush nhập khau N8 Stiff 340 x 50mmø Curved Handled Toilet Brush
Hillbrush Viet Nam NA1 Stiff 97mm Nail Brush
HILLBRUSH Viet Nam NA10B Professional Medium 102mm Grippy Nail Brush - Blue
HILLBRUSH Viet Nam NA10G Professional Medium 102mm Grippy Nail Brush - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng NA10R Professional Medium 102mm Grippy Nail Brush - Red
Hill brush nhập khau NA10W Professional Medium 102mm Grippy Nail Brush - White
Hillbrush Viet Nam NA10Y Professional Medium 102mm Grippy Nail Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam NA11 Medium 97mm Nail Brush
HILLBRUSH Viet Nam NA4B Professional Stiff 122mm Nail Brush - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng NA4BLKRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Black
Hill brush nhập khau NA4BRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Blue
Hillbrush Viet Nam NA4BRN Professional Stiff 122mm Nail Brush - Brown
HILLBRUSH Viet Nam NA4BRNRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Brown
HILLBRUSH Viet Nam NA4G Professional Stiff 122mm Nail Brush - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng NA4GRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Green
Hill brush nhập khau NA4GRY Professional Stiff 122mm Nail Brush - Grey
Hillbrush Viet Nam NA4GRYRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Grey
HILLBRUSH Viet Nam NA4R Professional Stiff 122mm Nail Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam NA4RESMDX Total MDX Stiff 122mm Nail Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng NA4RRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Red
Hill brush nhập khau NA4T Professional Stiff 122mm Nail Brush - Tangerine
Hillbrush Viet Nam NA4TRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam NA4V Professional Stiff 122mm Nail Brush - Violet
HILLBRUSH Viet Nam NA4VRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Violet
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng NA4W Professional Stiff 122mm Nail Brush - White
Hill brush nhập khau NA4WRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - White
Hillbrush Viet Nam NA4Y Professional Stiff 122mm Nail Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam NA4YRES Resin-Set DRS® Stiff 122mm Nail Brush - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam NA8 Medium 101mm Nail Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng NA9 Stiff 90mm Nylon Nail Brush
Hill brush nhập khau NEVC Trade Stiff 456mm Neverclog Tar Broom
Hillbrush Viet Nam NEVCFA60/2 Trade Stiff 456mm Neverclog Tar Broom with A60/2 fitted
HILLBRUSH Viet Nam NO1S 29mmø Galvanised Steel Socket
HILLBRUSH Viet Nam NWC120G Antibacterial Perforated Semi-Disposable Cloth - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng OYSTER1 Breton Oyster Kit
Hill brush nhập khau P12 Trade Stiff 330mm Red PVC Yard Broom
Hillbrush Viet Nam P12/FBCL Trade Stiff 330mm Red PVC Yard Broom with BCL fitted
HILLBRUSH Viet Nam P124 Stiff 330mm Yard Broom with Handles
HILLBRUSH Viet Nam P12FA48/2 Trade Stiff 330mm Red PVC Yard Broom with A48/2 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P12FA54/2 Trade Stiff 330mm Red PVC Yard Broom with A54/2 fitted
Hill brush nhập khau P12FA60/2 Trade Stiff 330mm Red PVC Yard Broom with A60/2 fitted
Hillbrush Viet Nam P12FBCLA54/2 Trade Stiff 330mm Red PVC Yard Broom with A54/2 & BCL fitted
HILLBRUSH Viet Nam P17R Trade Stiff 330mm Yard Broom
HILLBRUSH Viet Nam P17RFA48/2 Trade Stiff 330mm Yard Broom with A48/2 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P17RFA54/2 Trade Stiff 330mm Yard Broom with A54/2 fitted
Hill brush nhập khau P2 Trade Stiff 263mm Yard Broom
Hillbrush Viet Nam P240/1 Premier Soft 25mm Paint Brush
HILLBRUSH Viet Nam P240/1.1/2 Premier Soft 38mm Paint Brush
HILLBRUSH Viet Nam P240/1/2 Premier Soft 13mm Paint Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P240/2 Premier Soft 50mm Paint Brush
Hill brush nhập khau P240/3 Premier Soft 75mm Paint Brush
Hillbrush Viet Nam P240/4 Premier Soft 100mm Paint Brush
HILLBRUSH Viet Nam P2FA48/1 Trade Stiff 263mm Yard Broom with TH48/1 fitted
HILLBRUSH Viet Nam P2FA54/2 Trade Stiff 263mm Yard Broom with A54/2 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P360/1 Superior Soft 25mm Contractor Brush
Hill brush nhập khau P360/1.1/2 Superior Soft 38mm Contractor Brush
Hillbrush Viet Nam P360/1/2 Superior Soft 13mm Contractor Brush
HILLBRUSH Viet Nam P360/2 Superior Soft 50mm Contractor Brush
HILLBRUSH Viet Nam P360/3 Superior Soft 75mm Contractor Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P360/4 Superior Soft 100mm Contractor Brush
Hill brush nhập khau P514/1 Economy Soft 25mm Paint Brush
Hillbrush Viet Nam P514/1.1/2 Economy Soft 38mm Paint Brush
HILLBRUSH Viet Nam P514/1/2 Economy Soft 13mm Paint Brush
HILLBRUSH Viet Nam P514/2 Economy Soft 50mm Paint Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P514/3 Economy Soft 75mm Paint Brush
Hill brush nhập khau P514/4 Economy Soft 100mm Paint Brush
Hillbrush Viet Nam P6 Trade Stiff 330mm Yard Broom
HILLBRUSH Viet Nam P6/FBCL Trade Stif 330mm Yard Broom with BCL fitted
HILLBRUSH Viet Nam P6FA48/2 Trade Stiff 330mm Yard Broom with A48/2 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P6FA54/2 Trade Stiff 330mm Yard Broom with A54/2 fitted
Hill brush nhập khau P6FA60/2 Trade Stiff 330mm Yard Broom with A60/2 fitted
Hillbrush Viet Nam P6FBCLA54/2 Trade Stiff 330mm Yard Broom with A54/2 & BCL fitted
HILLBRUSH Viet Nam P7 Finest Stiff 330mm Yard Broom
HILLBRUSH Viet Nam P7/FBCL P7 Fitted with BCL
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P700/1 Fibreglass Soft 25mm Brush
Hill brush nhập khau P700/1.1/2 Fibreglass Soft 38mm Brush
Hillbrush Viet Nam P700/1/2 Fibreglass Soft 13mm Brush
HILLBRUSH Viet Nam P700/2 Fibreglass Soft 50mm Brush
HILLBRUSH Viet Nam P700/3 Fibreglass Soft 75mm Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng P700/4 Fibreglass Soft 100mm Brush
Hill brush nhập khau P7FA48/2 P7 WITH A48/2 FITTED
Hillbrush Viet Nam P7FA54/2 Finest Stiff 330mm Yard Broom
HILLBRUSH Viet Nam P7FA60/2 P7 WITH A60/2 FITTED
HILLBRUSH Viet Nam P7FTH54/2W P7 WITH TH54/2W FITTED
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng PA1 Soft 22mmø Pastry Brush
Hill brush nhập khau PA2B Professional Soft 240mm Pastry Brush - Blue
Hillbrush Viet Nam PA2G Professional Soft 240mm Pastry Brush - Green
HILLBRUSH Viet Nam PA2R Professional Soft 240mm Pastry Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam PA2W Professional Soft 240mm Pastry Brush - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng PA2Y Professional Soft 240mm Pastry Brush - Yellow
Hill brush nhập khau PADL10 260mm One Piece Polypropylene Paddle
Hillbrush Viet Nam PADL11 260mm One Piece Polypropylene Paddle with Holes
HILLBRUSH Viet Nam PADL3B 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Blue
HILLBRUSH Viet Nam PADL3BLK 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng PADL3BRN 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Brown
Hill brush nhập khau PADL3G 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Green
Hillbrush Viet Nam PADL3GRY 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Grey
HILLBRUSH Viet Nam PADL3R 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Red
HILLBRUSH Viet Nam PADL3T 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng PADL3V 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Violet
Hill brush nhập khau PADL3W 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - White
Hillbrush Viet Nam PADL3Y 200mm Polyester Paddle with Stainless Steel Handle and Polypropylene Grip - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam PB/12 Finest Extra Soft 305mm Sweeping Broom
HILLBRUSH Viet Nam PB/12FTH48/1 Finest Extra Soft 305mm Sweeping Broom with TH48/1 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng PB/7 Finest Extra Soft 281mm Banister Brush
Hill brush nhập khau PD110B 110L Heavy Duty Bin with Lid - Blue
Hillbrush Viet Nam PD110G 110L Heavy Duty Bin with Lid - Green
HILLBRUSH Viet Nam PD110R 110L Heavy Duty Bin with Lid - Red
HILLBRUSH Viet Nam PD110Y 110L Heavy Duty Bin with Lid - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng PHS1B 110mm Plastic Hand Spatula - Blue
Hill brush nhập khau PHS1G 110mm Plastic Hand Spatula - Green
Hillbrush Viet Nam PHS1R 110mm Plastic Hand Spatula - Red
HILLBRUSH Viet Nam PHS1W 110mm Plastic Hand Spatula - White
HILLBRUSH Viet Nam PHS1Y 110mm Plastic Hand Spatula - Yellow
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM