Nhà cung cấp bơm Eckerle EIPS1-040RA01-10 | EIPS1-032RA01-1X Eckerle chính hãng tại Việt Nam

Nhà cung cấp bơm Eckerle EIPS1-040RA01-10 | EIPS1-032RA01-1X Eckerle chính hãng tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Dòng bơm bánh răng của hãng Eckerle có seri EIPS1 mới được phát triển đặc biệt để sử dụng trong công nghiệp và các yêu cầu về hiệu suất cao của nó, đây là một tính năng đặc biệt của kích thước chuyển vị nhỏ. Chúng có tính năng hoạt động đặc biệt là tiếng ồn thấp, mức độ hiệu quả tuyệt vời và thời gian sử dụng lâu dài ở áp suất cao.

Với dòng bơm thủy lực bánh răng của hãng Eckerle được dùng trong công nghệ báo chí, Công nghiệp máy công cụ nói chung, Thiết bị căng thủy lực, Công nghiệp giấy, Băng tải và công nghệ nâng, Công nghệ ép nhựa và cao su, Truyền động servo có thể điều khiển tốc độ tiết kiệm năng lượng, các đơn vị thủy lực điện áp thấp phi tập trung hiệu suất cao.

Thông số kỹ thuật bơm thủy lực seri EIPS1:

Rated Size: 016   020  025   032   040   050

Rated Size: 016   020  025   032   040   050

Cut-in pressure peak 100 ms [bar]** 350

Max. speed [min-1] 4.000

Nominal speed [min-1] 400 – 3.600

Operating viscosity [mm2/s] 10 – 300

Starting viscosity [mm2/s] 2.000

Operating temperature [°C] -20 to +100

Operating medium HL – HLP DIN 51 524 Part 1/2

Max. medium temperature [°C] 120

Min. medium temperature [°C] -40

Max. ambient temperature [°C] 80

Min. ambient temperature [°C] -40

Max. admission pressure (intake side) [bar] 2 bar absolute

Min. admission pressure (intake side) [bar] 0,8 bar absolute (start 0,6)

Degree of filtration Class 20/18/15 due to ISO 4406

Life expectancy not less than 1 x 106 against peak operating pressure

 

Pump with oldham coupling

Ordering example: EIPS1-___RD31-1X

EIPS1-016RD31-1X

EIPS1-020RD31-1X

EIPS1-025RD31-1X

EIPS1-032RD31-1X

EIPS1-040RD31-1X

EIPS1-050RD31-1X

Pump with SAE/AA-2- bolt flange and straight keyed

Ordering example:EIPS1-___RA01-1X

EIPS1-016RA01-1X

EIPS1-020RA01-1X

EIPS1-025RA01-

EIPS1-032RA01-1X

EIPS1-040RA01-1X

EIPS1-050RA01-1X

Ngoài ra còn có các model tương ứng khác của hãng:

Bom Eckerle EIPC3-020-RK23-1X
Bom thuy luc Eckerle EIPC3-025-RK23-1X
Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-032-RK23-1X
bom banh rang Eckerle EIPC3-040-RK23-1X
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPC3-050-RK23-1X
eckerle tai Viet Nam EIPC3-064-RK23-1X
Bom Eckerle EIPC5-080-RK23-1X
Bom thuy luc Eckerle EIPC5-100-RK23-1X
Bơm thủy lực Eckerle EIPH6-125-RK23E-1X
bom banh rang Eckerle EIPH2-004-RK03-1X
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH2-005-RK03-1X
eckerle tai Viet Nam EIPH2-006-RK03-10
Bom Eckerle EIPH2-008-RK03-10
Bom thuy luc Eckerle EIPH2-011-RK03-10
Bơm thủy lực Eckerle EIPH2-013-RK03-10
bom banh rang Eckerle EIPH2-016-RK03-10
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH2-019-RK03-10
eckerle tai Viet Nam EIPH2-022-RK03-10
Bom Eckerle EIPH2-025-RK03-10
Bom thuy luc Eckerle EIPH3-032-RK23-10
Bơm thủy lực Eckerle EIPH3-040-RK23-10
bom banh rang Eckerle EIPH3-050-RK23-10
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH3-064-RK23-10
eckerle tai Viet Nam EIPC3-064RB23-10
Bom Eckerle EIPC5-080RA23-10
Bom thuy luc Eckerle EIPC5-100RA23-10
Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-025RA04-11-S111
bom banh rang Eckerle EIPC3-064RA23-10
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPS2-005RK04-111
eckerle tai Viet Nam EIPS2-005RD34-111
Bom Eckerle EIPC3-032RK20-1X + EIPH2-016RP30-1X 
Bom thuy luc Eckerle EIPS2-025RK04-1OS111 + EIPS-005RD34-10S111 
Bơm thủy lực Eckerle EIPH2-006RK23-10 
bom banh rang Eckerle EIPH2-008RK23-10 EIPH2-008RK03-11 
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIP23-10 EIPH2-008RK03-11 
eckerle tai Viet Nam EIP23-10 
Bom Eckerle EIPH2-008RK03-11 -040RK23-10 
Bom thuy luc Eckerle EIPH2-008RK03-10 
Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-032RB23-10 
bom banh rang Eckerle EIPC3-040RB23-10 
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPC3-050RB23-10 
eckerle tai Viet Nam EIPC3-064RB23-10 
Bom Eckerle EIPC5-080RA23-10 
Bom thuy luc Eckerle EIPC5-100RA23-10 
Bơm thủy lực Eckerle EIPH6-125RX23-10 
bom banh rang Eckerle EIPS2-025RA04-11-S111
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPC3-032RK23-10 
eckerle tai Viet Nam EIPC3-040RK23-10 
Bom Eckerle EIPC3-050RK23-10 
Bom thuy luc Eckerle EIPC3-064RA23-10 
Bơm thủy lực Eckerle EIPH3-040RK23-10 
bom banh rang Eckerle EIPS3-040RK23-10 
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH3-040RK23-10 
eckerle tai Viet Nam EIPS2-005RK04-111 
Bom Eckerle EIPS2-005RD34-111 
Bom thuy luc Eckerle EIPS2-005RD34-111
Bơm thủy lực Eckerle EIPH2-006RK03-10 
bom banh rang Eckerle EIPC6-125RA23-10 
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPC6-160RA23-10 
eckerle tai Viet Nam EIPH3-032RA20-1X
Bom Eckerle EIPC3-025RK23-10 
Bom thuy luc Eckerle EIPC3-064RK23-10 
Bơm thủy lực Eckerle EIPH6-125RX23-10 
bom banh rang Eckerle EIPH6-160RX23-10 
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH6-160RX23-10
eckerle tai Viet Nam EIPS34028 RB2-10S108
Bom Eckerle EIPC3-032RK20-1X 
Bom thuy luc Eckerle EIPH2-011RP30-1X 
Bơm thủy lực Eckerle EIPH3-032RA23-10 
bom banh rang Eckerle EIPH6-064RX20-1X 
Nha cung cap Eckerle chinh hang EIPH3-032RP30-1X 
eckerle tai Viet Nam EIPH2-011RK00-10
Bom Eckerle EIPH2-004RP30-1X 
Bom thuy luc Eckerle EIPH2-004RP30-1X 
Bơm thủy lực Eckerle EIPH2-004RP30-1X -10

Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-064RA23-10
Bơm thủy lực Eckerle EIPC5-080RA23-10 (EIPC5-080RA23-10 S196)
Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-040RA23-10 (EIPC3-040RA23-10 S196)
Bơm thủy lực Eckerle: EIPC3-040RB23-10(EIPC3-040RB23-10 S196)
Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-050RA23-10(EIPC3-050RA23-10 S196)
Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-025RA04-12(EIPS2-025RA04-12 S111)
Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-013RA04-11 S111(EPS2-013RA04-10)
Bơm thủy lực Eckerle EIPC5-080RA23-10 S196 (EIPC5-080RA23-10)
Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-040RB23-10 S196 (EIPC3-040RB23-10)
Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-050RA23-10 S196 (EIPC3-050RA23-10)
Bơm thủy lực Eckerle EIPC5-100RA23-10 S196 (EIPC5-100RA23-10)
Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-013RA04-11 S111 (EIPS2-013RA04-11)
Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-040RA23-10(EIPC3-040RA23-10 S196)

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM