Nhà cung cấp bơm thủy lực eckerle chính hãng EIPS2-022RB04-1x S111

Nhà cung cấp bơm thủy lực eckerle chính hãng EIPS2-022RB04-1x S111

Giá : Liên hệ

Dòng EIPH và EIPS2-S111 được phát triển đặc biệt để sử dụng trong công nghiệp và các nhu cầu khắt khe về thủy lực. Các máy bơm trong loạt sản phẩm này là kết quả của nhiều thập kỷ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc phát triển các hệ thống bánh răng bên trong. Chúng có tính năng hoạt động đặc biệt ít tiếng ồn, mức hiệu quả tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài ở áp suất cao.
Công nghệ báo chí, Công nghiệp máy công cụ nói chung, Công nghiệp giấy, Công nghệ băng tải và nâng hạ, Công nghệ ép nhựa và cao su, Bộ truyền động servo điều khiển tốc độ tiết kiệm năng lượng.

Nominal size    22
Vth - specific volume (cm³/rev)    22.2
Max. speed (rpm)    3600
Permanent operating pressure (bar)    250
Peak operating pressure (bar) (range)    300
Wave end    geared

Một số model khác của bơm Eckerle:

Bom thuy luc eckerle EIPH2-008RK03-11
Eckerle bom thuy luc EIPC3-040RA23-10
Eckerle Viet Nam EIPH2-005RK03-11
Bơm bánh răng Eckerle EIPC3-050RK23-10
Bom thuy luc eckerle EIPS3-032RK23-10
Eckerle bom thuy luc EIPS2-011RA04-11HS11
Eckerle Viet Nam EIPH2-004RK03-11
Bơm bánh răng Eckerle EIPH3-025RK23-10
Bom thuy luc eckerle EIPS2-008RA-04-11S111
Eckerle bom thuy luc EIPS2-006RA04-11S111
Eckerle Viet Nam EIPS2-005RA04-11S111
Bơm bánh răng Eckerle EIPC3-032RA23-1X
Bom thuy luc eckerle EIPS2-025RK04/EIPS2-025RD34
Eckerle bom thuy luc EIPH3-050RK23-1X
Eckerle Viet Nam EIPS2-025RB04-12S111
Bơm bánh răng Eckerle EIPH3-040RK03-10+1.5KW
Bom thuy luc eckerle EIPH2-022RK03-10+1.5KW
Eckerle bom thuy luc EIPH2-011RK03-11
Eckerle Viet Nam EIPH2-006RK03-11
Bơm bánh răng Eckerle EIPC3-040RK20-1X
Bom thuy luc eckerle EIPC3-064RK30-1X
Eckerle bom thuy luc EIPC3-064RA23-10
Eckerle Viet Nam EIPH2-004RK03-10
Bơm bánh răng Eckerle EIPH6-080RP30-10+EIPH6-125RK20-10
Bom thuy luc eckerle EIPC3-050RA23-10
Eckerle bom thuy luc EIPC5-100RA23-10
Eckerle Viet Nam EIPH2-005RK03-1X
Bơm bánh răng Eckerle EIPS2-025RA04-12S111
Bom thuy luc eckerle EIPH6-125RK20-1X+EIPH6-100RP30-1X
Eckerle bom thuy luc EIPH6-100RK20-1X+EIPH6-064RP30-1X
Eckerle Viet Nam EIPH2-016RK03-11
Bơm bánh răng Eckerle EIPH2-013RK03-11
Bom thuy luc eckerle EIPC3-050RK/EIPH2-016RP
Eckerle bom thuy luc EIPC3-064RP30-1X
Eckerle Viet Nam EIPC6-125RA23-10
Bơm bánh răng Eckerle EIPC3-032RK/EIPH2-008RP
Bom thuy luc eckerle EIPC3-032RK-23-1X
Eckerle bom thuy luc EIPC3-50RK/EIPH2-16RP
Eckerle Viet Nam EIPC3-064RK-23-1X
Bơm bánh răng Eckerle EIPH3-040RK20-10
Bom thuy luc eckerle EIPC5-064RA23-1X
Eckerle bom thuy luc EIPH3-032RK23-10
Eckerle Viet Nam EIPH3/2-032/016RK20
Eckerle pumps VN EIPH3-050RK23-1X
Nhà cung cấp Eckerle EIPS2-025RB04-12S111
Eckerle Việt Nam EIPH3-040RK03-10+1.5KW
Nhà cung cấp Eckerle EIPH2-022RK03-10+1.5KW
Eckerle Việt Nam EIPH2-011RK03-11
Nhà cung cấp Eckerle EIPH2-006RK03-11
Nhà cung cấp Eckerle EIPC3-040RK20-1X
Eckerle Việt Nam EIPC3-064RK30-1X
Nhà cung cấp Eckerle EIPC3-064RA23-10
Eckerle Việt Nam EIPH2-004RK03-10
Nhà cung cấp Eckerle EIPH6-080RP30-10+EIPH6-125RK20-10
Bom Eckerle VN EIPC3-050RA23-10
Eckerle Việt Nam EIPC5-100RA23-10
Nhà cung cấp Eckerle EIPH2-005RK03-1X
Eckerle Việt Nam EIPS2-025RA04-12S111
Nhà cung cấp Eckerle EIPH6-125RK20-1X+EIPH6-100RP30-1X
Bom Eckerle VN EIPH6-100RK20-1X+EIPH6-064RP30-1X
Eckerle Việt Nam EIPH2-016RK03-11
Nhà cung cấp Eckerle EIPH2-013RK03-11
Eckerle Việt Nam EIPC3-050RK/EIPH2-016RP
Nhà cung cấp Eckerle EIPC3-064RP30-1X
Bom Eckerle VN EIPC6-125RA23-10
Eckerle Việt Nam EIPC3-032RK/EIPH2-008RP
Nhà cung cấp Eckerle EIPC3-032RK-23-1X
Eckerle Việt Nam EIPC3-050RK/EIPH2-16RP
Nhà cung cấp Eckerle EIPC3-064RK-23-1X
Bom Eckerle VN EIPH3-040RK20-10
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM