Nhà phân phối cảm biến Pulsotronic chính hãng tại Việt Nam

Nhà phân phối cảm biến Pulsotronic chính hãng tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Pulsotronic - một công ty con của PHOENIX CONTACT PS Holding GmbH, là nhà cung cấp công nghệ cảm biến và linh kiện điện cho máy di động, tự động hóa và ô tô trên toàn thế giới.
Các sản phẩm gồm: Cảm biến cảm ứng và điện dung
Cảm biến / bộ mã hóa góc quay
Bộ chuyển đổi dòng điện
Cảm biến radar
Cảm biến từ điện trở
Cảm biến quang học và hệ thống đo laser
Đơn vị điều khiển, Mô-đun logic, Nút Bus
Cảm biến siêu âm và âm thanh
Cảm biến độ nghiêng và gia tốc
Cảm biến đầu dò biến dạng
Hệ thống cảm biến tùy chỉnh.

DTA JSC chúng tôi rất hân hạnh là nhà phân phối các dòng sản phẩm của hãng Pulsotronic:

Pulsotronic vietnam KOLLTG-Q31KB-DMU-IR 8361260501
Pulsotronic VN KOLLTG-Q31KB-DMU-V1-IR 8361260505
Nhà cung cấp Pulsotronic chính hãng KOLLTG-Q31KB-DMU-V2-IR 8361260506
Pulsotronic VN KOLLTG-Q31KB-DMU-RT 8361260517
Pulsotronic viet nam KOLLTG-Q31KB-DMU-V1-RT 8361260521
Pulsotronic vietnam KOLLTG-Q31KB-DMU-V2-RT 8361260522
Pulsotronic VN KOLLRG-Q31KB-DMU-IR 8362260501
Nhà cung cấp Pulsotronic chính hãng KOLLRG-Q31KB-DMU-V1-IR 8362260505
Pulsotronic VN KOLLRG-Q31KB-DMU-V2-IR 8362260506
Pulsotronic viet nam KOLLEP-Q31KB-DMU-RT 8362260517
Pulsotronic vietnam KOLLEP-Q31KB-DMU-V1-RT 8362260521
Pulsotronic VN KOLLEP-Q31KB-DMU-V2-RT 8362260522
Nhà cung cấp Pulsotronic chính hãng KOLLEG-Q31KB-DMU-IR 8363260501
Pulsotronic VN KOLLEG-Q31KB-DMU-V1-IR 8363260505
Pulsotronic viet nam KOLLEG-Q31KB-DMU-V2-IR 8363260506
Pulsotronic vietnam KOLLEG-Q31KB-DMU-RT 8363260517
Pulsotronic VN KOLLEG-Q31KB-DMU-V1-RT 8363260521
Nhà cung cấp Pulsotronic chính hãng KOLLEG-Q31KB-DMU-V2-RT 8363260522
Pulsotronic VN KOLL-Q30KB-DPA-RT 8365821000
Pulsotronic viet nam KOLL-Q30KB-DPA-V1-RT 8365821064
Pulsotronic vietnam KOLL-Q30KB-DPS/Ö-RT 8365822500
Pulsotronic VN KOLL-Q30KB-DPS/Ö-V1-RT 8365822564
Nhà cung cấp Pulsotronic chính hãng KOLL-Q30KB-DNS/Ö-RT 8365823500
Pulsotronic VN KOLL-Q30KB-DNS/Ö-V1-RT 8365823564
Pulsotronic viet nam KOLL-Q76KB-DNU-NPT-RT 8365280001
Pulsotronic vietnam KOLL-Q76KB-DPU-NPT-RT 8365280002
Pulsotronic VN KOLL-Q76KB-DMU-NPT-RT 8365280003
Nhà cung cấp Pulsotronic chính hãng KOLL-Q76KB-VRU-NPT-RT 8365280007
Pulsotronic VN KOLL-Q76KB-DNU-V2-RT 8365280025
Pulsotronic viet nam KOLL-Q76KB-DPU-V2-RT 8365280026
Pulsotronic vietnam KOLL-Q76KB-DMU-V2-RT 8365280027
KORT50-G4EB45-DPS-V1 8361801364
KORT1200-Q30KB-DPA-IR 8361820000
KORH150-Q30KB-DPA-V1-RT 8361820264
KORT600-Q30KB-DPS-IR 8361822000
KORH150-Q30KB-DPS-RT 8361822100
KORH150-Q30KB-DPS-V1-RT 8361822164
KORH120-M18MB50-DPS-RT 8361841100
KORT300-M12MB50-DPS-RT 8369671100
KORF90-Q32KB-DNU-RT 8361270001
KORF90-Q32KB-DPU-RT 8361270002
KORF90-Q32KB-DNU-V1-RT 8361270003
KORF90-Q32KB-DPU-V1-RT 8361270004
KORT400-Q23KB-DNU-V1-RT 8361270009
KORT800-Q76KB-DNU-NPT-IR 8361280001
KORT800-Q76KB-DPU-NPT-IR 8361280002
KORT800-Q76KB-DMU-NPT-IR 8361280003
KORT800-Q76KB-VRU-NPT-IR 8361280007
KORT800-Q76KB-DNU-V2-IR 8361280025
KORT800-Q76KB-DPU-V2-IR 8361280026
KORT800-Q76KB-DMU-V2-IR 8361280027
KORH300-Q76KB-DNU-NPT-IR 8361280051
KORH300-Q76KB-DPU-NPT-IR 8361280052
Cam bien Pulsotronic VN SJ6-M12MB50-DNÖ
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic SJ10-M12MN50-DPÖ
Pulsotronic Việt Nam SJ10-M12MN50-DNÖ
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN SJ12-M18MB76-DPÖ-V2
Cảm biến Pulsotronic SJ12-M18MB76-DNS-V2
Pulsotronic Việt Nam SJ12-M18MB76-DNÖ-V2
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic SJ4-M18MB80-ANUI
Pulsotronic sensor SJ7-M18MN80-ANUI
Pulsotronic VN SJ12-M18MB65-DPÖ
Cam bien Pulsotronic VN SJ12-M18MB65-DNÖ
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic SJ20-M18MN65-DNÖ
Pulsotronic Việt Nam SJ12-G20KB80-DPS
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN SJ20-M18MN76-DPÖ-V2
Cảm biến Pulsotronic SJ20-M18MN76-DNÖ-V2
Pulsotronic Việt Nam SJ20-G20KN80-DPS
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic SJ22-M30MB80-DPÖ-V2
Pulsotronic sensor SJ22-M30MB80-DNS-V2
Pulsotronic VN SJ22-M30MB80-DNÖ-V2
Cam bien Pulsotronic VN SJ14-M30MN80-ANUI
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic SJ22-M30MB65-DNÖ
Pulsotronic Việt Nam SJ40-M30MN80-DPÖ
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN SJ40-M30MN80-DNÖ
Cảm biến Pulsotronic SJ40-M30MN95-DPÖ-V2
Pulsotronic Việt Nam SJ40-M30MN95-DNS-V2
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic SJ40-M30MN95-DNÖ-V2
Pulsotronic sensor KJ1,5-G6,5EB16-DPS-X0429
Pulsotronic VN SJ3-G6,5MB45-DPS
Cam bien Pulsotronic VN SJ3-G6,5MB45-DNS
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic SJ3-G6,5MB45-DNÖ
Pulsotronic Việt Nam SJ6-G6,5MN45-DPS
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN SJ6-G6,5MN45-DPÖ
Cảm biến Pulsotronic SJ6-G6,5MN45-DNS
Pulsotronic Việt Nam SJ6-G6,5MN45-DNÖ
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic SJ1,5-G6,5EB45-DNA
Pulsotronic sensor SJ1,5-G6,5EB45-DPA
Pulsotronic VN SJ1,5-G8EB18-DPS
Cam bien Pulsotronic VN KJ3-G10MB12
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic KJ3-G10MB12-VK
Pulsotronic Việt Nam KJ4-G8MB35
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN KJ4-G8MB35-VK
Cảm biến Pulsotronic KJ4-M10MB35
Pulsotronic Việt Nam KJ4-M10MB35-VK
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic KJ2-M8MB40-ANU
Pulsotronic sensor KJ2-G6,5MB40-ANU
Pulsotronic VN KJ2-M8MB60-ANU-V1
Cam bien Pulsotronic VN KJ14-M30MN80-ANU-F1
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic KJ14-M30MN80-ANU-F2
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM