Nhà phân phối cầu chì Siba 31.5A chính hãng

Nhà phân phối cầu chì Siba 31.5A chính hãng

Giá : Liên hệ

Công ty Dương Triều Anh chuyên phân phối cung cấp các loại cầu chì trung thế, cao thế chính hãng Siba Germany tại Việt Nam. Hiện DTA giới thiệu cac` model cầu chì thuộc 31.5A mà hãng đang phân bổ.

Thông số kỹ thuật của cầu chì SIBA:

Cầu chì Siba 3040726.31,5 31.5A
Description    High-voltage fuse-link
Rated current    31,5A
Characteristic    BC - Cap.Protection
Rated voltage    AC 15,5 kV
Dimensions    63,5x254mm
Contact/Removal tags    M16 + L-shape
Indicator/Striker Pin    Striker
Application    Capacitor protection
Indicator/Striker Pin    50N
Rated breaking capacity    63kA
Minimum breaking current    110A

Ngoài ra còn có model cùng serial:
3040726.20    20A    15,5 kV    Back-Up    63 kA
3040726.31,5    31,5A    15,5 kV    Back-Up    63 kA
3040726.40    40A    15,5 kV    Back-Up    63 kA

Ngoài ra hãng còn có các model cùng loại 31.5A:

  Item number Type Description Dimensions Rated current
Cầu chì Siba 3000213.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=192mm 31,5A
Siba chinh hang Đức 3000403.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=292mm 31,5A
Cau chi siba Germany 3000413.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=292mm 31,5A
Siba fuse 3000414.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=292mm 31,5A
Nha phan phoi Siba 3000603.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=442mm 31,5A
Siba Viet Nam 3000613.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=442mm 31,5A
Nha cung cap Siba Binh Duong 3000614.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=442mm 31,5A
Nha cung cap siba Long An 3001293.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=292mm 31,5A
Cau chi siba Thu Duc 3001613.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=537mm 31,5A
kho cau chi siba hcm 3001614.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=537mm 31,5A
Cầu chì Siba 3002293.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=442mm 31,5A
Siba chinh hang Đức 3009813.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=292mm 31,5A
Cau chi siba Germany 3010113.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=442mm 31,5A
Siba fuse 3010813.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=442mm 31,5A
Nha phan phoi Siba 3014436.31,5 HBO Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A
Siba Viet Nam 3015636.31,5 HBO Cầu chì cao áp 63,5x359mm 31,5A
Nha cung cap Siba Binh Duong 3017713.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=367mm 31,5A
Nha cung cap siba Long An 3020313.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=537mm 31,5A
Cau chi siba Thu Duc 3022113.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=292mm 31,5A
kho cau chi siba hcm 3022513.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=292mm 31,5A
Cầu chì Siba 3023113.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=442mm 31,5A
Siba chinh hang Đức 3023736.31,5 HBO Cầu chì cao áp 63,5x359mm 31,5A
Cau chi siba Germany 3026713.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=192mm 31,5A
Siba fuse 3028813.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=442mm 31,5A
Nha phan phoi Siba 3029436.31,5 HBO Cầu chì cao áp 63,5x359mm 31,5A
Siba Viet Nam 3031091.31,5 HHOZ liên kết cầu chì 63,5x360mm 31,5A
Nha cung cap Siba Binh Duong 3031211.31,5 HHOZ liên kết cầu chì 63,5x360mm 31,5A
Nha cung cap siba Long An 3032411.31,5 HHOZ liên kết cầu chì 63,5x440mm 31,5A
Cau chi siba Thu Duc 3033013.31,5 HHOD liên kết cầu chì e=442mm 31,5A
kho cau chi siba hcm 3033813.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=537mm 31,5A
Cầu chì Siba 3034113.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=537mm 31,5A
Siba chinh hang Đức 3034413.31,5 HHD Cầu chì cao áp e=537mm 31,5A
Cau chi siba Germany 3034921.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A
Siba fuse 3035221.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A
Nha phan phoi Siba 3035421.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x359mm 31,5A
Siba Viet Nam 3036121.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x359mm 31,5A
Nha cung cap Siba Binh Duong 3038426.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A
Nha cung cap siba Long An 3038626.31,5 HHA liên kết cầu chì 63,5x254mm 31,5A
Cau chi siba Thu Duc 3038726.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A
kho cau chi siba hcm 3039026.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x359mm 31,5A
Cầu chì Siba 3040726.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A
Siba chinh hang Đức 3041026.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A
Cau chi siba Germany 3041126.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A
Siba fuse 3041626.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x359mm 31,5A
Nha phan phoi Siba 3041726.31,5 HHA Cầu chì cao áp 63,5x254mm 31,5A

 

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM