Phanh Svendborg BSAK 300 | Phanh an toàn Svendborg BSFI 3000 | Svendborg BSFH D500 | Svendborg VietNam

Phanh Svendborg BSAK 300 | Phanh an toàn Svendborg BSFI 3000 | Svendborg BSFH D500 | Svendborg VietNam

Dương Triều Anh JSC Chuyên cung cấp sản phẩm Svendborg chính hãng: Phanh thủy lực Svendborg, đơn vị thủy lực, tùy chọn phanh mềm, khớp nối Svendborg, hệ thống Yaw, Phanh đẩy Svendborg..

Giá : Liên hệ

Svendborg Brakes đã được công nhận là chuyên gia hàng đầu toàn cầu về các giải pháp phanh thông minh cho các ứng dụng công nghiệp. Kiến thức ứng dụng sâu rộng, thiết kế sáng tạo, tạo mẫu nhanh và thử nghiệm toàn diện đảm bảo khách hàng có được hệ thống phanh tiên tiến nhất, bền nhất và an toàn nhất để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của họ.

 

Svendborg cung cấp một loạt các sản phẩm kỹ thuật cao bao gồm phanh thủy lực và các đơn vị năng lượng, phanh lực đẩy, điều khiển phanh mềm và khớp nối. Các giải pháp phanh Svendborg đang làm việc chăm chỉ ở các thị trường trọng điểm bao gồm năng lượng tái tạo, khai thác, thủy điện, cần cẩu và dầu khí, khai thác, và hàng hải & ngoài khơi trên các ứng dụng như tua-bin gió và thủy triều, băng tải trên đất liền, hệ thống đẩy, thiết bị trên boong, drawworks, thang máy & thang cuốn và tuabin đập.

Sản phẩm chính Svendborg: Phanh thủy lực, đơn vị thủy lực, tùy chọn phanh mềm, khớp nối, hệ thống Yaw, Phanh đẩy...

 

Ứng dụng: Tua bin gió, Khai thác, Hàng hải, Xây dựng, Dầu / Khí & Cần cẩu…

 

Một số model sản phẩm Phanh Svendborg:

 • Phanh tích cực
 • Phanh Svendborg BSAB 50
 • Phanh Svendborg  BSAB 75
 • Phanh tích cực Svendborg  BSAB 90
 • Phanh Svendborg  BSAB 120
 • Phanh tích cực Svendborg BSAC 120
 • Phanh Svendborg BSAH 500
 • Phanh tích cực Svendborg BSAH D500
 • Phanh Svendborg BSAK 300
 • Phanh tích cực Svendborg BSAK 3000
 • Phanh an toàn
 • Phanh an toàn Svendborg BSFI 200
 • Phanh Svendborg BSFI 300
 • Phanh Svendborg BSFI D300
 • Phanh an toàn Svendborg BSFI 3000
 • Phanh Svendborg BSFI D3000
 • Phanh an toàn Svendborg BSFG 400
 • Phanh Svendborg BSFH 500
 • Phanh an toàn Svendborg BSFH D500
 • Phanh Svendborg BSFK 500
 • Phanh an toàn Svendborg BSFB 600
 • Phanh Svendborg BSFA 1000
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM