Pressure Switch ROEMHELD | Công tắc áp suất ROEMHELD |

Pressure Switch ROEMHELD | Công tắc áp suất ROEMHELD |

Giá : Liên hệ

Ứng dụng

Công tắc áp suất thủy điện là thiết bị, đóng hoặc mở các tiếp điểm điện dưới sức ép.

Chúng được sử dụng để bật hoặc tắt động cơ bơm, van cho chu trình không áp suất,

cho khóa liên động máy công cụ phụ thuộc vào áp suất hoặc các ứng dụng tương tự trong các đơn vị điện, máy móc và cài đặt.

Công tắc áp suất 9730500
Roemheld Việt Nam 9730501
Công tắc áp suất 9730502
Roemheld Việt Nam 3001147
Công tắc áp suất 3141802
Roemheld Việt Nam 3141012
Công tắc áp suất 3534051
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM