Rotor pump Hals HTOP A(VB) series HTOP-13AVB | Hals HTOP-11AVB | hals HTOP-12A

Rotor pump Hals HTOP A(VB) series HTOP-13AVB | Hals HTOP-11AVB | hals HTOP-12A

Giá : Liên hệ

Rotor pump Hals HTOP A(VB) series HTOP-13AVB là một máy bơm số lượng lớn bánh răng bên trong. Nó nhỏ so với bơm bánh răng bên ngoài và có thể được kết nối với các bộ phận truyền động động cơ để vận hành máy bơm.

Tính năng của Rotor pump  Hals HTOP-12A:

Một máy bơm thể tích cho phép phân phối chất lỏng chính xác theo số vòng quay

Nó có phạm vi lưu lượng rộng tùy theo số vòng quay

Một van giảm áp có thể được thêm vào để cho phép điều chỉnh cài đặt áp suất dễ dàng.

Pump Spec:

 

THEORY DISCHARGE AMOUNT(cm³/rev)

DISCHARGE AMOUNT(l /min)

MAX. PRESSURE(kg/cm²)

MAX. R.P.M

PACKING SIZE (cm)

WEIGHT(kg)

1500rpm

1800rpm

PUMP

PACKING

 

HTOP-11A

1.5

2.2

2.7

5.0

2000

10(W)x8(L)x9(D)

0.6

0.7

 

HTOP-12A

2.5

3.7

4.5

5.0

1800

 

 

HTOP-13A

4.5

6.7

8.1

5.0

1800

0.8

0.9

 

HTOP-11AVB

1.5

2.2

2.7

5.0

2000

 

 

HTOP-12AVB

2.5

3.7

4.5

5.0

1800

0.9

1

 

HTOP-13AVB

4.5

6.7

8.1

5.0

1800

1

1.1

 

Ngoài ra còn có 1 số model khác: 

Bơm Hals EMS-3060K-RBT
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam EMSF-3060K-RBT
Nha cung cap bom Hals EMS-3060K
Hals Viet Nam EMSF-3060K
Dai ly bom Hals EMS-3046-4M
Bom lam mat Hals EMS-3046-A4
Bơm Hals EMS-3060A
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam EMS-3057-A4
Nha cung cap bom Hals EMS-3051
Hals Viet Nam EMS-3050A
Dai ly bom Hals EMS-3057-4M
Bom lam mat Hals EMS-6040
Bơm Hals EMS-6040S
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam EMS-6040K
Nha cung cap bom Hals EMS-3055
Hals Viet Nam EMS-3046-J4
Dai ly bom Hals EMS-3060A 
Bom lam mat Hals HMGP-105N
Bơm Hals HMGP-105M
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HMGP-103
Nha cung cap bom Hals HMGP-105C
Dai ly bom Hals HMGP-303 & 303D
Bom lam mat Hals HMGP-303S & 303M
Bơm Hals HMGP-205S
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HMGP-205C
Nha cung cap bom Hals HMGP-6N & 6C
Hals Viet Nam HMGP-105N series
Dai ly bom Hals HMGP-105D series
Bom lam mat Hals HALS-33
Bơm Hals HMGP 6A & 6MA
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam TANK series
Nha cung cap bom Hals HMV series
Hals Viet Nam 340 series
Bom lam mat Hals HMLV series
Bơm Hals HMVS series
  340 series
  350 series
  HMLV series
Bom lam mat Hals HCP-1100EHMS
Hals Viet Nam HCP-1100EHMFS
Hals pumps HCP-1800EHMFS
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HCP-1800EHMF
Coolant pump Hals HCP-2500EHMF
Bom lam mat Hals HCP-2500EHMFS
Hals Viet Nam HCP-4000EHMF
Hals pumps HCP-4000EHMFS
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HCP-4000EBMF
Coolant pump Hals HCP-2500EBMF
Bom lam mat Hals HCP-1800EBMF
Hals Viet Nam HCP-4000EBMF
Hals pumps HCP-400S
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HCP-250S
Coolant pump Hals HCP-180S
Bom lam mat Hals HCP-120S
Hals Viet Nam HCP-100S
Hals pumps HCP-60S
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HMGP 303S & 303M
Coolant pump Hals HMGP 205S
Bom lam mat Hals HMGP 205C
Hals Viet Nam HMGP 6N & 6C
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM