Small Signal Zener Diodes Vishay | Điot Vishay 1N5226 | Đi ốt chính hãng Vishay 1N5230

Small Signal Zener Diodes Vishay | Điot Vishay 1N5226 | Đi ốt chính hãng Vishay 1N5230

Giá : Liên hệ

Small Signal Zener Diodes Vishay hay còn gọi là Điốt Zener.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
• Điốt Zener công suất phẳng silicon
• Dung sai điện áp Zener tiêu chuẩn là ± 5% với hậu tố “B” trong mã đặt hàng (ví dụ: 1N5221B),hậu tố “C” là ± 2% dung sai
• Các điốt này cũng có sẵn trong MiniMELF trường hợp có ký hiệu loại TZM5221 để
TZM5267, SOT-23 trường hợp cùng loại ký hiệu MMBZ5225 đến MMBZ5267 và
Vỏ SOD-123 với các loại ký hiệu MMSZ5225 đến MMSZ5267
• AEC-Q101 đủ điều kiện
• Phân loại vật chất: để biết định nghĩa về sự tuân thủ
vui lòng xem www.vishay.com/doc?99912
CÁC ỨNG DỤNG
CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH • Ổn định điện áp

Vishay Viet Nam 1N5221 
Vishay chính hãng 1N5222 
Điot Vishay 1N5223 
Đi ốt Vishay 1N5224 
Vishay Viet Nam 1N5225 
Vishay chính hãng 1N5226 
Điot Vishay 1N5227 
Đi ốt Vishay 1N5228 
Vishay Viet Nam 1N5229 
Vishay chính hãng 1N5230 
Điot Vishay 1N5231 
Đi ốt Vishay 1N5232 
Vishay Viet Nam 1N5233 
Vishay chính hãng 1N5234 
Điot Vishay 1N5235 
Đi ốt Vishay 1N5236 
Vishay Viet Nam 1N5237 
Vishay chính hãng 1N5238 
Điot Vishay 1N5239 
Đi ốt Vishay 1N5240 
Vishay Viet Nam 1N5241 
Vishay chính hãng 1N5242 
Điot Vishay 1N5243 
Đi ốt Vishay 1N5244 
Vishay Viet Nam 1N5245 
Vishay chính hãng 1N5246 
Điot Vishay 1N5247 
Đi ốt Vishay 1N5248 
Vishay Viet Nam 1N5249 
Vishay chính hãng 1N5250 
Điot Vishay 1N5251 
Đi ốt Vishay 1N5252 
Vishay Viet Nam 1N5253 
Vishay chính hãng 1N5254 
Điot Vishay 1N5255 
Đi ốt Vishay 1N5256 
Vishay Viet Nam 1N5257 
Vishay chính hãng 1N5258 
Điot Vishay 1N5259 
Đi ốt Vishay 1N5260 
Vishay Viet Nam 1N5261 
Vishay chính hãng 1N5262 
Điot Vishay 1N5263 
Đi ốt Vishay 1N5264 
Vishay Viet Nam 1N5265 
Vishay chính hãng 1N5266 
Điot Vishay 1N5267
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM