Thước đo Pi tape đường kính trong 600 ‐ 1200mm I.D. PM3SPSSID  | 28 ‐ 300mm I.D.*  PM02SSID 

Thước đo Pi tape đường kính trong 600 ‐ 1200mm I.D. PM3SPSSID  | 28 ‐ 300mm I.D.*  PM02SSID 

Giá : Liên hệ
PRECISION INSIDE DIAMETER TAPES
 (black numberson silver)
Tolerance ± .03mm  
     
28 ‐ 200mm I.D.*  PM0SSID
28 ‐ 300mm I.D.*  PM02SSID 
50 ‐ 300mm I.D.   PM03SSID
100 ‐ 300mm I.D.  PM1SSID
50 ‐ 600mm I.D.   PM1SPSSID
300 ‐ 600mm I.D.  PM2SSID
300 ‐ 900mm I.D.  PM2SPSSID 
600 ‐ 900mm I.D.  PM3SSID
600 ‐ 1200mm I.D. PM3SPSSID 
900 ‐ 1200mm I.D. PM5SSID 

Thước đo đường kính bên trong bằng thép không gỉ 716 hiệu Pi Tape® Inside Diameter 716 Stainless Steel Metric thích hợp sử dụng với mọi vật liệu và trong môi trường ăn mòn.

Mỗi băng đo độ chính xác thương hiệu Pi Tape® được trang bị Báo cáo Hiệu chuẩn có kết quả đo có thể truy xuất thông qua NIST tới hệ thống đơn vị quốc tế (SI).

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM