Thước đo Pitpae đường kính trong chính xác | Pitape 50 ‐ 300mm I.D. PM03SSID | 300 ‐ 600mm I.D. PM2SSID | 1200 ‐ 1500mm I.D PM5SSID

Thước đo Pitpae đường kính trong chính xác | Pitape 50 ‐ 300mm I.D. PM03SSID | 300 ‐ 600mm I.D. PM2SSID | 1200 ‐ 1500mm I.D PM5SSID

Giá : Liên hệ

Thước đo Pitape đường kính chính xác bên trong thương hiệu Pi Tape® được sản xuất theo tiêu chuẩn chính xác trong các cơ sở được kiểm soát nhiệt độ ở 68 ° F (20 ° C). Các vạch và chữ số trên băng tiêu chuẩn của chúng tôi được khắc và khắc axit trên bề mặt nền. Các cuộn băng có số đọc cố định không cần điều chỉnh định kỳ.
Băng tiêu chuẩn có độ chính xác ± 0,001 "lên đến 144" (± 0,03mm lên đến 3600mm)
Mỗi thước đo độ chính xác thương hiệu Pi Tape® được trang bị Báo cáo Hiệu chuẩn có kết quả đo có thể truy xuất thông qua NIST tới hệ thống đơn vị quốc tế (SI).           

PRECISION INSIDE DIAMETER TAPES
716 Stainless Steel(black numberson silver)
Tolerance ± .03mm 

28 ‐ 200mm I.D.* PM0SSID
28 ‐ 300mm I.D.* PM02SSID
50 ‐ 300mm I.D.  PM03SSID
100 ‐ 300mm I.D. PM1SSID
50 ‐ 600mm I.D.  PM1SPSSID
300 ‐ 600mm I.D. PM2SSID
300 ‐ 900mm I.D  PM2SPSSID
600 ‐ 900mm I.D  PM3SSID 2
600 ‐ 1200mm I.D. PM3SPSSID
900 ‐ 1200mm I.D. PM4SSID
1200 ‐ 1500mm I.D PM5SSID
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM