Van bướm Nenutec NVBF Serial | Van Nenutec DN400(16”) | Van Nenutec DN500(20”)

Van bướm Nenutec NVBF Serial | Van Nenutec DN400(16”) | Van Nenutec DN500(20”)

Giá : Liên hệ

Van bướm Nenutec NVBF 2” to 20” là dòng van bướm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay.
Kết hợp nhiều năm kinh nghiệm ứng dụng hiện trường, nghiên cứu và phát triển, NENUTEC đã thiết kế
nhiều tính năng độc đáo trong dòng NVBF chưa có trước đây. Kết quả là tuổi thọ máy chủ dài hơn, độ tin cậy cao hơn, dễ dàng thay thế các bộ phận và khả năng thay thế lẫn nhau của các bộ phận.

- Đối với dịch vụ bật tắt : Chất lỏng: 9m/s (30 ft/giây)   Khí: 54 m/s (175 ft/giây)
- Phạm vi nhiệt độ của ghế :  EPDM: -40°C đến 120°C
- Vật liệu:
  Thân : Gang
  Thân cây: Sắt dẻo tráng nylon
  Chỗ ngồi  : EPDM

Thông số kỹ thuật:
Pressure Rating:
For bi-direction bubble-tight shut off, disc in closed position:
50 mm - 300 mm, 16 Bar
350 mm - 600 mm, 10 Bar
Temperature Range of Seat EPDM: -40°C to 120°C
Body: Cast Iron
Stem: Nylon Coated Ductile Iron
Seat :Stainless Steel (SS316)
Seal : EPDM
For on-off service:  Fluids: 9m/s (30 ft/sec)
                      Gases: 54 m/s (175 ft/sec)
SIZE:
DN50(2”)
DN65(2.5”) 
DN80(3”)
DN125(5”)
DN200(8”)
DN250(10”)
DN300(12”)
DN350(14”)
DN400(16”) 
DN450(18”)
DN500(20”) 

Nenutec Việt nam NVMB-2025-xB
Nenutec Viet nam NVMB-3015-xB
Nhà phân phối Van Nenutec NVMB-3020-xB
Van cuon Nenutec NVMB-3025-xB
Nenutec Ball Valve Actuators NABA 1-02 LN 2
Nhà phân phối Nenutec chính hãng NABA 1-02S1 LN
Nenutec Việt nam NABA 2-02 LN
Thiết bị truyền động Nenutec NABA 2-02S1 LN 
Thiết bị truyền động van bi Nenutec NABM 2.2-10 HN
Nenutec Ball Valve Actuators NABM 1.1-10S1 HN
Nhà phân phối Nenutec chính hãng NABM 1.1-10 HN
Nenutec Việt nam NABA 1-05 LN
Thiết bị truyền động Nenutec NABA 1-05 HN
Thiết bị truyền động van bi Nenutec NABA 1-05S1 LN
Nenutec Ball Valve Actuators NABA 1-05S1 HN 
Nhà phân phối Nenutec chính hãng NABA 2-05 LN
Nenutec Việt nam NABA 2-05 HN
Thiết bị truyền động Nenutec NABA 2-05S1 LN 
Nenutec Ball Valve Actuators NABA 2-05S1 HN
Nhà phân phối Nenutec chính hãng NABA 1-10 HN
Nenutec Việt nam NABA 1-10S1 HN
Thiết bị truyền động Nenutec NABA 2-10 HN
Thiết bị truyền động van bi Nenutec NABA 2-10S1 HN
Van cuộn Nenutec NABM 2.2-05S1 HN
Van Nenutec chinh hãng NABM 2.2-05 HN
Nenutec Việt nam NABM 1.2-05S1 HN
Nenutec Viet nam NABM 1.2-05 HN
Nhà phân phối Van Nenutec NVMB-3025-xB
Van cuộn Nenutec NVMB-2015-xB
Van Nenutec chinh hãng NEBM 1.2-05 HN
Nenutec Việt nam NEBM 1.2-05 HN
Nenutec HCM NEBM 1.1-10S1HN
Van Nenutec chinh hãng NEBM 1.1-10 HN
Van cuộn Nenutec NABM 2.2-10 HN
Van Nenutec chinh hãng NABM 1.1-10S1 HN
Nenutec Việt nam NABM 1.1-10 HN
Van cuộn Nenutec NABM 1.2-02 LN
Van Nenutec chinh hãng NVCB 72032+2-05
Nenutec Việt nam NVCB 72025+2-05
Nenutec Viet nam NBFV 8150/NEAA230
Nhà phân phối Van Nenutec NEBM 1.2-05LN
Van cuộn Nenutec NVCB 72020BE
Van Nenutec chinh hãng NVCB 7202015BF
Nenutec Việt nam NVCB 72050BE
Nenutec HCM NVCB 72040BE
Van Nenutec chinh hãng NVCB 72032BE
Van cuộn Nenutec NVCB 72025BE
Van Nenutec chinh hãng NVCB 72015BB
Nenutec Việt nam NVCB 73050BF
Van cuộn Nenutec NVCB 73050BE
Van Nenutec chinh hãng NVCB 73040BF
Nenutec Việt nam NVCB 732040BE
Nenutec Viet nam NVCB 720250BF
Nhà phân phối Van Nenutec NVCB 73015BE
Van cuộn Nenutec NVCB 73020BE
Van Nenutec chinh hãng NVCB 73015BD
Nenutec Việt nam NVCB 72015BE
Nenutec HCM NACA 1-02S1
Van Nenutec chinh hãng NACA 1-05
Van cuộn Nenutec NACA 1-02
Van Nenutec chinh hãng NACA 2-05S1
Nenutec Việt nam SAFA 2-08S
Van cuộn Nenutec SAFA 1-08S
Van Nenutec chinh hãng SAFA 2-08ST
Nenutec Việt nam SAFA 2-05S
Nenutec Viet nam NECA 2-06
Nhà phân phối Van Nenutec NECA 2-06S1
Van cuộn Nenutec NACM 1.1-20
Van Nenutec chinh hãng NACA 2-10
Nenutec Việt nam NACA 2-40
Nenutec HCM NACM 1.1-40NECA 2-06
Van Nenutec chinh hãng NECA 2-06S1
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM