Van JOVENTA model DMS2.2(S) | JOVENTA DML2.2(S) | Van DM2.2(S) Joventa | JOVENTA Việt Nam

Van JOVENTA model DMS2.2(S) | JOVENTA DML2.2(S) | Van DM2.2(S) Joventa | JOVENTA Việt Nam

Giá : Liên hệ

Van JOVENTA DMS2.2(S) tiêu chuẩn điện dòng van điều tiết-truyền động được thiết kế để
vận hành bộ giảm chấn không khí trong hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí.
Thiết kế nhỏ gọn và phổ biến bộ chuyển đổi được trang bị với giới hạn của góc quay tạo nên JOVENTA này thiết bị truyền động rất linh hoạt.

Thông số cơ bản:

Actuator DMS2.2(S) DM2.2(S) DML2.2(S)
Torque 8 Nm 16 Nm 24 Nm
Damper area* 1.5 m2 3.0 m2 4.5 m2
Running time 30...45 s 80...110 s 125...160 s
Supply voltage AC230V
Frequency 50-60 Hz
Power consumption
- Running 5.5 W
- At end position 0.6 W
Dimensioning 6.0VA / 0.1A @ 2 ms
Weight 1.2 kg
Control signal Y1 DC0(2)...10V
Control signal Y2 None
Position signal U DC0(2)...10V
Angle of rotation/working range 90° (93° mech.)
Angle of rotation/limitation 5°...85° in 5° < steps
Service lifetime 60,000 rotations
Auxiliary switches 3(1.5)A, AC24V
Setting range / adjustable 5°...85° < infinity
Noise level 45 d B (A)
Protection class II
Degree of protection IP 54 (cable downwards)
Cable aperture connection M16 x 1.5
Mode of action Type 1

Van JOVENTA DAS1
Van JOVENTA chính hãng DAS1.S
Van JOVENTA Việt Nam DAS1.P1/2
JOVENTA Việt Nam DMS1.1-B
Van JOVENTA DMS1.1S-B
Van JOVENTA chính hãng DAS2.S
Van JOVENTA Việt Nam DAS2.P1/2
JOVENTA Việt Nam DM1.1-B
Van JOVENTA DM1.1S-B
Van JOVENTA chính hãng DA2.P1/2
Van JOVENTA Việt Nam DA2.S
JOVENTA Việt Nam DM2.2S-B
Van JOVENTA DAL1.S
Van JOVENTA chính hãng DML1.1
Van JOVENTA Việt Nam DML1.1S
JOVENTA Việt Nam DAL2.S
Van JOVENTA DAL2.P1/2
Van JOVENTA chính hãng DML2.2-B
Van JOVENTA Việt Nam DML2.2S
JOVENTA Việt Nam DAG1.S
Van JOVENTA DMG1.1S
Van JOVENTA chính hãng DAG2.P1/2
Van JOVENTA Việt Nam DAG2.S
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM