Van khí nén Jabco FVA | Jabco FVEC | Fabco Pneumatic Valves FVA & FVEC Series | Fabco Viet Nam | Van Fabco chính hãng

Van khí nén Jabco FVA | Jabco FVEC | Fabco Pneumatic Valves FVA & FVEC Series | Fabco Viet Nam | Van Fabco chính hãng

DTA JSC chuyên nhập khẩu trực tiếp và cung cấp xi lanh thủy lực chính hãng Fabco tại Việt Nam. Với xuất xứ USA. Sản phẩm duoc857 bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

Một số sản phẩm của hãng Fabco: Xilanh Fabco Air, van điện từ Fabco air, Van khí nén Fabco, 

Giá : Liên hệ
Van điện từ Fabco FVA4000
Fabco Việt Nam FVA3000
Fabco chinh hang FVA2000
Fabco Viet Nam FVA1000
Van điện từ Fabco FVA1110 . . . . 80 . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVA1210 . . . . 90 . . . . . . -
Fabco chinh hang FVA1310 . . . 110 . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVA1410 . . . 110 . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVA1510 . . . 110 . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVA2120 . . . 150 . . . . . . -
Fabco chinh hang FVA2220 . . . 160 . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVA2320 . . . 270 . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVA2420 . . . 270 . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVA2520 . . . 270 . . . . . . -
Fabco chinh hang FVA3130 . . . 240 . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVA3230 . . . 250 . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVA3330 . . . 390 . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVA3430 . . . 390 . . . . . . -
Fabco chinh hang FVA3530 . . . 390 . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVA4140 . . . 480 . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVA4240 . . . 780 . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVA4340 . . . 900 . . . . . . -
Fabco chinh hang FVA4440 . . . 900 . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVA4540 . . . 900 . . .
Van điện từ Fabco  FVA1-M2N .........-
Fabco Việt Nam  FVA1-M3N .........-
Fabco chinh hang  FVA1-M4N .........-
Fabco Viet Nam  FVA1-M5N .........-
Van điện từ Fabco  FVA1-M6N .........-
Fabco Việt Nam  FVA1-M7N .........-
Fabco chinh hang  FVA1-M8N .........-
Fabco Viet Nam  FVA1-M9N .........-
Van điện từ Fabco  FVA1-M10 N ......-
Fabco Việt Nam  FVA2-M2N .........-
Fabco chinh hang  FVA2-M3N .........-
Fabco Viet Nam  FVA2-M4N .........-
Van điện từ Fabco  FVA2-M5N .........-
Fabco Việt Nam  FVA2-M6N .........-
Fabco chinh hang  FVA2-M7N .........-
Fabco Viet Nam  FVA2-M8N .........-
Van điện từ Fabco  FVA2-M9N .........-
Fabco Việt Nam  FVA2-M10N .......-
Fabco chinh hang  FVA3-M2N .........-
Fabco Viet Nam  FVA3-M3N .........-
Van điện từ Fabco  FVA4-M4N .........-
Fabco Việt Nam  FVA3-M5N .........-
Fabco chinh hang  FVA3-M6N .........-
Fabco Viet Nam  FVA3-M7N .........-
Van điện từ Fabco  FVA3-M8N .........-
Fabco Việt Nam  FVA3-M9N .........-
Fabco chinh hang  FVA3-M10N .......-
Fabco Viet Nam  FVA4-M2N .........-
Van điện từ Fabco  FVA4-M3N .........-
Fabco Việt Nam  FVA4-M4N .........-
Fabco chinh hang  FVA4-M5N .........-
Fabco Viet Nam  FVA4-M6N .........-
Van điện từ Fabco  FVA4-M7N .........-
Fabco Việt Nam  FVA4-M8N .........-
Fabco chinh hang  FVA4-M9N .........-
Fabco Viet Nam  FVA4-M10N .......-
Van điện từ Fabco FVA1110 (1/8) Single Pilot
Fabco Việt Nam FVA1210 (1/8) Double Pilot
Fabco chinh hang FVA1410 Exhaust Center
Fabco Viet Nam FVA1310 Closed Center
Van điện từ Fabco FVA2120 (1/4) Single Pilot
Fabco Việt Nam FVA2420 Exhaust Center
Fabco chinh hang FVA2320 Closed Center
Fabco Viet Nam FVA3130 (3/8) Single Pilot
Van điện từ Fabco FVA3430 Exhaust Center
Fabco Việt Nam FVA3530 Pressure Center
Fabco chinh hang FVA4140 (1/2) Single Pilot
Fabco Viet Nam FVA4240 (1/2) Double Pilot
Van điện từ Fabco FVEC4000
Fabco Việt Nam FVEC3000
Fabco chinh hang FVEC2000
Fabco Viet Nam FVEC1000
Van điện từ Fabco FVEC1110. . . . . . . 120. . . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC1210. . . . . . . 175. . . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC1310. . . . . . . 185. . . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC1410. . . . . . . 185. . . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC1510. . . . . . . 185. . . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC1610. . . . . . . 120. . . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC2120. . . . . . . 210. . . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC2220. . . . . . . 315. . . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC2320. . . . . . . 420. . . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC2420. . . . . . . 420. . . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC2520. . . . . . . 420. . . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC2620. . . . . . . 210. . . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC3130. . . . . . . 300. . . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC3230. . . . . . . 395. . . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC3330. . . . . . . 470. . . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC3430. . . . . . . 470. . . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC3530. . . . . . . 470. . . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC3630. . . . . . . 300. . . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC4140. . . . . . . 605. . . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC4240. . . . . . . 750. . . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC4340. . . . . . . 860. . . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC4440. . . . . . . 860. . . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC4540. . . . . . . 860. . . . . . . . . -
Fabco Viet Nam Model # Weight (g) Price
Van điện từ Fabco FVEC1110L. . . . 120 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC1210L. . . . 175 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC1310L. . . . 185 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC1410L. . . . 185 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC1510L. . . . 185 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC1610L. . . . . . 120. . . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC2120L. . . . 210 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC2220L. . . . 310 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC2320L. . . . 420 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC2420L. . . . 420 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC2520L. . . . 420 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC2620L. . . . . . 210. . . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC3130L. . . . 300 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC3230L. . . . 395 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC3330L. . . . 470 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC3430L. . . . 470 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC3530L. . . . 470 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC3630L. . . . . . 300. . . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC4140L. . . . 605 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC4240L. . . . 750 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC4340L. . . . 860 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC4440L. . . . 860 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC4540L. . . . 860 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC1110S. . . . 120 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC1210S. . . . 175 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC1310S. . . . 185 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC1410S. . . . 185 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC1510S. . . . 185 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC1610S. . . . . . 120. . . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC2120S. . . . 210 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC2220S. . . . 310 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC2320S. . . . 420 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC2420S. . . . 420 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC2520S. . . . 420 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC2620S. . . . . . 210. . . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC3130S. . . . 300 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC3230S. . . . 395 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC3330S. . . . 470 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC3430S. . . . 470 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC3530S. . . . 470 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC3630S . . 300. . . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC4140S. . . . 605 . . . . . . . -
Fabco chinh hang FVEC4240S. . . . 750 . . . . . . . -
Fabco Viet Nam FVEC4340S. . . . 860 . . . . . . . -
Van điện từ Fabco FVEC4440S. . . . 860 . . . . . . . -
Fabco Việt Nam FVEC4540S. . . . 860 . . . . . . . -
Fabco chinh hang  FVA1-M2N ....... -
Fabco Viet Nam  FVA1-M3N ....... -
Van điện từ Fabco  FVA1-M4N ....... -
Fabco Việt Nam  FVA1-M5N ....... -
Fabco chinh hang  FVA1-M6N ....... -
Fabco Viet Nam  FVA1-M7N ....... -
Van điện từ Fabco  FVA1-M8N ....... -
Fabco Việt Nam  FVA1-M9N ....... -
Fabco chinh hang  FVA1-M10N ...
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM