Van Ross 2751A5001 | Vavel Ross 2752A4001 | Ross 2751A7001 | Ross Việt nam

Van Ross 2751A5001 | Vavel Ross 2752A4001 | Ross 2751A7001 | Ross Việt nam

Giá : Liên hệ

Van Ross 2751A6011 là van điều khiển hướng là điều khiển hướng dòng chảy trong mạch khí nén. Van điều khiển hướng có thể kiểm soát cách không khí đi qua. Các van này có thể điều chỉnh luồng không khí có khả năng ngăn dòng chất lỏng, cho phép dòng chất lỏng chảy và thay đổi hướng dòng chất lỏng. Ba chức năng này thường hoạt động kết hợp.

Kích thước cổng ¼” đến 2 ½”

Van Poppet

Gắn nội tuyến

Tốc độ dòng chảy cao

Nội bộ hoặc bên ngoài; dễ dàng chuyển đổi tại hiện trường để sử dụng với nguồn cung cấp thí điểm bên ngoài

Thời gian đáp ứng nhất quán trong suốt vòng đời của van          .

 

Thông số kỹ thuật Ross 2751A6011:

Valve Type      Directional Control

Series   27

Application     General

Actuation        Pneumatic

Function          2/2 Single Pilot

Default Position          Normally Closed

Return Spring

Thread Type    NPT

Construction   Poppet

Mounting        Inline

Pilot Type        External

Ambient Temperature 40 to 175 F (4 to 80 C)

Media Temperature     40 to 175 F (4 to 80 C)

Fluid Media    Filtered Air

Operating Pressure      15 to 150 psig (1 to 10 bar)

Pilot Supply Minimum            equal to or greater than inlet pressure

Width  3.11 in (79 mm)

Valve Body Material  Cast Aluminum

Poppet/Spool Material            Acetal, Stainless Steel

Seal Material   Buna-N

Size     3/4"

Length 4.56 in (116 mm)

Height 4.42 in (112 mm)

Weight            2.0 lb (0.9 kg)

Inlet Pipe Size 1"

Outlet Pipe Size          1"

Avg Cv           9

Các model thông dụng của các nhà máy hay sử dụng:

2751A2001
2751A300
2751A4001
2751A4011
2751A5001
2751A6001
2751A6011
2751A7001
2751A8001
2751A8011
2751A9001
2751A9011
2752A2001
2752A3001
2752A4001

2751A2001
2751A300
2751A4001
2751A4011
2751A5001
2751A6001
2751A6011
2751A7001
2751A8001
2751A8011
2751A9001
2751A9011
2752A2001
2752A3001
2752A4001
2151B2001
2151B2002
2151B3001
2151B3002
2151B4001
2151B4002
2151B4011
2151B4012
2151B5001
2151B5002
2151B6001
2151B6002
2151B601
2151B6012
2151B7001

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM