Van Ross W6476B2407W

Các kích thước cổng có sẵn bao gồm: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, và 3/4”
Áp suất đầu vào từ chân không đến 150 psig (10 bar)
Có sẵn với các con dấu Buna-N và Flouroelastomer cho phạm vi nhiệt độ rộng
Gắn đế đơn và đế đa dạng.
Thông số kỹ thuật:
Valve Type    Directional Control
Valve Standard    ISO 5599-1
Application    Standard Temperature
Default Position    Normally Open
Mounting    Base Mount
Connection    EN 175301-803 Form A
Manual Override    Non-locking
Size    1
Voltage    24 VDC
Duty Rating    Continuous Duty
Power Consumption    5.8 watts nominal, 6.5 watts maximum
Ambient Temperature    40 to 175 F (4 to 80 C)
Media Temperature    40 to 175 F (4 to 80 C)
Fluid Media    Filtered Air
Pilot Supply Minimum    Must be ≥ inlet pressure
Length    1.7 in (42 mm)
Valve Body Material    Bar Stock Aluminum
Seal Material    Buna-N
Series    W64
Actuation    Electrical
Series    W64
Actuation    Electrical
Return    Detented
Construction    Poppet
Pilot Type    Internal/External
Operating Pressure    30 to 150 psig (2 to 10 bar)
Poppet/Spool Material    Aluminum & Stainless Steel
Avg. Cv    1.0
Height    4.4 in (112 mm)
Function    5/2 Double Solenoid
Weight    1.8 lb (0.8 kg)
Width    6.9 in (175 mm)

 

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM