Xi lanh Camozzi 24N1A20A025 Series 16, 23, 24 and 25 mini-cylinders | Nhà cung cấp Camozzi chính hãng tại Việt Nam

Xi lanh Camozzi 24N1A20A025 Series 16, 23, 24 and 25 mini-cylinders | Nhà cung cấp Camozzi chính hãng tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Xi lanh đơn Camozzi 24N1A20A025 là loại tiêu chuẩn hoạt động đơn Cetop RP52-P (DIN/ISO 6432 - VDMA 24562).
Thanh và ống thép không gỉ.Các khối đầu của xi lanh bằng nhôm đúc anodized.
Sẽ có 2 loại: tác dụng đơn và tác động kép:
Single Acting Stroke min-max Ø 16 : 10-50mm, Ø 20 : 10-50mm, Ø 25 : 10-50mm.
Double Acting Stroke min-max Ø 16 : 10-500mm, Ø 20 : 10-500mm, Ø 25 : 10-500mm.
Loại đơn đơn tối thiểu Ø 16: 10-50mm, Ø 20: 10-50mm, Ø 25: 10-50mm.
Loại đơn kép tối thiểu Ø 16: 10-500mm, Ø 20: 10-500mm, Ø 25: 10-500mm.
Lỗ khoan: Ø 16, 20, 25.
Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến + 80°C (với không khí khô -20 ° C đến + 80 ° C).
Áp suất hoạt động:
1-10 bar (Tác động kép).
2-10 bar (Tác động đơn lẻ).
Tốc độ: 10-1000mm/giây (không tải).
Brackets: đầu thanh - mặt bích - chân - thân
Stroke min - max: Series 16 ø 8 ÷ ø 10: 10 - 250 mm / Series 16: ø 12: 10 - 300 mm / Series 24 & 25 ø 16: 10 - 600mm; ø 20 - ø 25: 10 - 1000mm

Piston Bumpers là tiêu chuẩn để giảm tiếng ồn và mài mòn do tải tác động cao
Hoạt động ở tốc độ rất cao
Nhiệt độ hoạt động 0 đến 80°C
Part No. 24N1A20A025
Chiều dài: 25mm
Áp lực: 2 - 10bar
Vật liệu:
Piston: Aluminium
End Caps: Anodised Aluminium
Seals: Nitrile Rubber, Polyurethane
Type: Pneumatic Cylinder
Bore Size: 20mm
Cylinder Action: Single Acting
Port Connection: G1/8in

Ngoài ra, còn có 1 số model khác xủa dòng Xi lanh camozzi chúng tôi phân phối:

Camozzi  16N1A08A010 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 16N1A10A010 Minicylinders
Cylinders Camozzi 16N2A12A160 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N1A16A010 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 24N1A20A010 Minicylinders
Camozzi VN 24N1A25A010 Minicylinders
Camozzi  16N1A08A025 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 16N1A10A025 Minicylinders
Cylinders Camozzi 16N2A12A200 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N1A16A025  
Camozzi Việt Nam 24N1A20A025 Minicylinders
Camozzi VN 24N1A25A025 Minicylinders
Camozzi  16N1A08A040 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 16N1A10A040 Minicylinders
Cylinders Camozzi 16N2A12A250 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N1A16A040 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 24N1A20A040 Minicylinders
Camozzi VN 24N1A25A040 Minicylinders
Camozzi  16N1A08A050 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 16N1A10A050 Minicylinders
Cylinders Camozzi 16N2A12A300 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N1A16A050 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 24N1A20A050 Minicylinders
Camozzi VN 24N1A25A050 Minicylinders
Camozzi  16N2A08A010 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 16N2A10A010 Minicylinders
Cylinders Camozzi 16N1A12A010 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N2A16A010 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 24N2A20A010 Minicylinders
Camozzi VN 24N2A25A010  
Camozzi  24N2A20A040 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 24N2A25A040 Minicylinders
Cylinders Camozzi 16N2A08A050 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 16N2A10A050 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 16N1A12A050 Minicylinders
Camozzi VN 24N2A16A050 Minicylinders
Camozzi  24N2A20A050 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 24N2A25A050 Minicylinders
Cylinders Camozzi 16N2A08A080 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 16N2A10A080  
Camozzi Việt Nam 16N2A08A125 Minicylinders
Camozzi VN 16N2A10A125 Minicylinders
Camozzi  16N2A12A040 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 24N2A16A125 Minicylinders
Cylinders Camozzi 24N2A20A125 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N2A25A125 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 16N2A08A160 Minicylinders
Camozzi VN 16N2A10A160 Minicylinders
Camozzi  16N2A12A050 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 24N2A16A160  
Cylinders Camozzi 24N2A20A250 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N2A25A250 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 16N2A12A125 Minicylinders
Camozzi VN 24N2A16A300 Minicylinders
Camozzi  24N2A20A300 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 24N2A25A300 Minicylinders
Cylinders Camozzi 24N2A16A320 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N2A20A320 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 24N2A25A320 Minicylinders
Camozzi VN 24N2A16A400  
Camozzi  24N2A20A400 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 24N2A25A400 Minicylinders
Cylinders Camozzi 24N2A16A500 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 24N2A20A500 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 24N2A25A500 Minicylinders
Camozzi VN 25N2A16A010 Minicylinders
Camozzi  25N2A20A010 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 25N2A25A010 Minicylinders
Cylinders Camozzi 25N2A16A025 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 25N2A20A025  
Camozzi Việt Nam 25N2A25A320 Minicylinders
Camozzi VN 25N2A16A400 Minicylinders
Camozzi  25N2A20A400 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 25N2A25A400 Minicylinders
Cylinders Camozzi 25N2A16A500 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 25N2A20A500 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 25N2A25A500  
Camozzi VN 25N2A20A200 Minicylinders
Camozzi  25N2A25A200 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 25N2A16A250 Minicylinders
Cylinders Camozzi 25N2A20A250 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 25N2A25A250 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 25N2A16A300 Minicylinders
Camozzi VN 25N2A20A300 Minicylinders
Camozzi  25N2A25A300 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 25N2A16A320 Minicylinders
Cylinders Camozzi 25N2A20A320  
Nhà cung cấp Camozzi 25N2A16A100 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 25N2A20A100 Minicylinders
Camozzi VN 25N2A25A100 Minicylinders
Camozzi  25N2A16A125 Minicylinders
Xi lanh Camozzi 25N2A20A125 Minicylinders
Cylinders Camozzi 25N2A25A125 Minicylinders
Nhà cung cấp Camozzi 25N2A16A160 Minicylinders
Camozzi Việt Nam 25N2A20A160 Minicylinders
Camozzi VN 25N2A25A160 Minicylinders
Camozzi  25N2A16A200 Minicylinders
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM