Kỹ Thuật : 0978 934 542 Mr Hưng

Kinh Doanh : 0906 815 828 Mr Triều

E Mail : info@duongtrieuanh.com

E Mail : minhtrieuvo1087@gmail.com

Dịch vụ

Tư vấn, thiết kế và cung cấp các hệ thống van

Tư vấn, thiết kế và cung cấp các hệ thống van điều khiển bằng thủy lực, hệ thống van giảm áp, điều áp, chênh áp… Các sản phẩm van như : Van Cầu, Van kiểm tra, Van bướm, Van PRV, TCV, Van An toàn, Van điều nhiệt, Van điều chỉnh…
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM