Hydraulic Buffer Koba | Bộ đệm thủy lực Koba | Koba KHG | Kobas KHS | Koba KCSC | Koba chính hãng Việt Nam

Hydraulic Buffer Koba | Bộ đệm thủy lực Koba | Koba KHG | Kobas KHS | Koba KCSC | Koba chính hãng Việt Nam

Giá : Liên hệ

Đệm thủy lực KOBA KHS Series là bộ đệm thủy lực lớn. KHS Series được thiết kế và  sản xuất nhiều lỗ để phù hợp với các điều kiện và yêu cầu của  mỗi người dùng để đệm hiệu quả cao. Nó phù hợp cho các dây chuyền sản xuất yêu cầu kiểm soát khẩn cấp và kiểm soát hoạt động lặp lại.

   Đệm thủy lực KOBA đạt tiêu chuẩn an toàn công nghiệp toàn cầu các tiêu chuẩn như OSHA, AISE, CMMA, DIN và FEM.

• Điều chỉnh: Loại tự điều chỉnh

• Làm đầy: Dầu

• Nhiệt độ: Tiêu chuẩn (-10 ~ 80 ℃), Đặc biệt (-40 ~ 120 ℃)

• Trở lại: Lò xo cuộn

• Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)

• Thân và giá đỡ: Sơn phủ Epoxy

• Ứng dụng: Cần cẩu container, Cần cẩu trên cao, Cần cẩu xếp chồng, đường sắt, xe trung chuyển, trò chơi giải trí, thiết bị an toàn, cơ sở nhà máy thép, v.v.

Một số model của Đệm thủy lực Koba:

Bộ đệm thủy lực Koba KHS 64-50
KoBa thủy lực KHS 130-70
Koba Việt Nam KHS 100-50
Bộ đệm thủy lực Koba KHS 190-100
KoBa thủy lực KHS 360-250
Koba Việt Nam KHS 360-400
Bộ đệm thủy lực Koba KHS 340-200
KoBa thủy lực KHS 340-300
Koba Việt Nam KHS 300-150
Bộ đệm thủy lực Koba KHS 300-300
KoBa thủy lực KHS 250-100
Koba Việt Nam KHS 250-150
Bộ đệm thủy lực Koba KHS 250-200
KoBa thủy lực KHS 250-300
Koba Việt Nam KHS 170-80
Bộ đệm thủy lực Koba KHS 170-150
KoBa thủy lực KHS 190-100
Koba Việt Nam KHS 190-150
Bộ đệm thủy lực Koba KHS 220-100
KoBa thủy lực KHS 220-150
Koba Việt Nam KHS 130-70
Bộ đệm thủy lực Koba KHS 130-100
KoBa thủy lực KHS 130-150
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM