Bản chải chà sàn Flexaust 226 | Flexaust 226 Floor Brush

Bản chải chà sàn Flexaust 226 | Flexaust 226 Floor Brush

MATERIAL    Plastic
WIDTH    14 in.
NECK SIZE    2.25 in.

Giá : Liên hệ

Bàn chải sàn Flexaust 226 để hút ướt/khô trên tất cả các bề mặt trần.
Bàn chải có Màu đen được dùng để Dọn dẹp đồ đạc.

BỀ RỘNG    14 inch
KÍCH THƯỚC CỔ    2,25 inch

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM