Bộ lọc Fabco-air FA4-FRL5PM chính hãng

Bộ lọc Fabco-air FA4-FRL5PM chính hãng

Giá : Liên hệ

Bộ lọc Fabco-air FA4-FRL5PM  - Đảm bảo không khí sạch và tối ưu hóa luồng không khí với một thiết bị! Bộ điều chỉnh bộ lọc kết hợp này tiết kiệm không gian và tiết kiệm thời gian cài đặt. Khách hàng có thể chọn bộ lọc tiêu chuẩn loại bỏ các hạt nhỏ tới 5µ, hoặc các mẫu lớn hơn lọc được 25 hoặc 40µ, cùng với bộ điều chỉnh bao gồm đồng hồ đo áp suất nhúng hình vuông có thang đo psi và giá đỡ kiểu MCR. Các thiết bị có áp suất vận hành tối đa là 145 psi và chúng có sẵn với kích thước cổng từ ⅛ đến 1 inch.

Có sẵn bốn kích cỡ thân máy, mỗi kích cỡ có hai kích cỡ cổng

Kích thước cổng NPT: nằm trong khoảng từ ⅛ đến 1 inch

Đồng hồ đo áp suất đầu ra nhúng với thang đo psi

Lựa chọn xả bằng tay hoặc tự động

Bộ lọc 5µ (cỡ 2, 3, 4); Bộ lọc 40µ (cỡ 5)

Áp suất vận hành tối đa: 145 psi

Phạm vi điều chỉnh tiêu chuẩn: 5 đến 125 psi; giảm thiết kế loại

Bao gồm giá đỡ bằng thép và đai ốc bảng điều khiển.

Ngoài ra, còn có một số model khác:

Filter Fabco-air

FA2-FMR2PM

Bộ lọc Fabco-air

FA2-FRL1PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA2-FRL2PM

Fabco-air Viet Nam

FA3-FRL2PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA3-FRL3PM

Filter Fabco-air

FA4-FRL4PM

Bộ lọc Fabco-air

FA4-FRL5PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA5-FRL5PM

Fabco-air Viet Nam

FA5-FRL6PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA2-FRL1PA

Filter Fabco-air

FA2-FRL2PA

Bộ lọc Fabco-air

FA3-FRL2PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA3-FRL3PA

Fabco-air Viet Nam

FA4-FRL4PA

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA4-FRL5PA

Filter Fabco-air

FA5-FRL5PA

Bộ lọc Fabco-air

FA5-FRL6PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA2-CL1PM

Fabco-air Viet Nam

FA2-CL2PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA3-CL2PM

Filter Fabco-air

FA3-CL3PM

Bộ lọc Fabco-air

FA4-CL4PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA4-CL5PM

Fabco-air Viet Nam

FA5-CL5PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA5-CL6PM

Filter Fabco-air

FA2-CL1PA

Bộ lọc Fabco-air

FA2-CL2PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA3-CL2PA

Fabco-air Viet Nam

FA3-CL3PA

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA4-CL4PA

Filter Fabco-air

FA4-CL5PA

Bộ lọc Fabco-air

FA5-CL5PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA5-CL6PA

Fabco-air Viet Nam

FA2-CM1PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA2-CM2PM

Filter Fabco-air

FA3-CM2PM

Bộ lọc Fabco-air

FA3-CM3PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA4-CM4PM

Fabco-air Viet Nam

FA4-CM5PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA2-CM1PA

Filter Fabco-air

FA2-CM2PA

Bộ lọc Fabco-air

FA3-CM2PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA3-CM3PA

Fabco-air Viet Nam

FA4-CM4PA

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA4-CM5PA

Filter Fabco-air

FA2-FR1PM

Bộ lọc Fabco-air

FA2-FR2PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA3-FR2PM

Fabco-air Viet Nam

FA3-FR3PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA4-FR4PM

Filter Fabco-air

FA4-FR5PM

Bộ lọc Fabco-air

FA5-FR5PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA5-FR6PM

Fabco-air Viet Nam

FA2-FR1PA

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA2-FR2PA

Filter Fabco-air

FA3-FR2PA

Bộ lọc Fabco-air

FA3-FR3PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA4-FR4PA

Fabco-air Viet Nam

FA4-FR5PA

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA5-FR5PA

Filter Fabco-air

FA5-FR6PA

Bộ lọc Fabco-air

FA2-FMR1PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA2-FMR2PM

Fabco-air Viet Nam

FA3-FMR2PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA3-FMR3PM

Filter Fabco-air

FA4-FMR4PM

Bộ lọc Fabco-air

FA4-FMR5PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA2-FMR1PA

Fabco-air Viet Nam

FA2-FMR2PA

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA3-FMR2PA

Filter Fabco-air

FA3-FMR3PA

Bộ lọc Fabco-air

FA4-FMR4PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA4-FMR5PA

Fabco-air Viet Nam

FA2-C1PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA2-C2PM

Filter Fabco-air

FA3-C2PM

Bộ lọc Fabco-air

FA3-C3PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA4-C4PM

Fabco-air Viet Nam

FA4-C5PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA5-C5PM

Filter Fabco-air

FA5-C6PM

Bộ lọc Fabco-air

FA2-C1PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA2-C2PA

Fabco-air Viet Nam

FA3-C2PA

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA3-C3PA

Filter Fabco-air

FA4-C4PA

Bộ lọc Fabco-air

FA4-C5PA

Filter Fabco-air Viet Nam

FA5-C5PA

Fabco-air Viet Nam

FA5-C6PA

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA2-F1PM

Filter Fabco-air

FA2-F2PM

Bộ lọc Fabco-air

FA3-F2PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA3-F3PM

Fabco-air Viet Nam

FA4-F4PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA4-F5PM

Filter Fabco-air

FA5-F5PM

Bộ lọc Fabco-air

FA5-F6PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA2-M1PM

Fabco-air Viet Nam

FA2-M2PM

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA3-M2PM

Filter Fabco-air

FA3-M3PM

Bộ lọc Fabco-air

FA4-M4PM

Filter Fabco-air Viet Nam

FA4-M5PM

Fabco-air Viet Nam

FA2-R1P

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA2-R2P

Filter Fabco-air

FA3-R2P

Bộ lọc Fabco-air

FA3-R3P

Filter Fabco-air Viet Nam

FA4-R4P

Fabco-air Viet Nam

FA4-R5P

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA5-R5P

Filter Fabco-air

FA5-R6P

Bộ lọc Fabco-air

FA2-L1P

Filter Fabco-air Viet Nam

FA2-L2P

Fabco-air Viet Nam

FA3-L2P

Bo loc Fabco-air chính hãng

FA3-L3P

Filter Fabco-air

FA4-L4P

Bộ lọc Fabco-air

FA4-L5P

Filter Fabco-air Viet Nam

FA5-L5P

Fabco-air Viet Nam

FA5-L6P

Bo loc Fabco-air chính hãng

NT2-1P

Filter Fabco-air

NT2-2P

Bộ lọc Fabco-air

NT3-1P

Filter Fabco-air Viet Nam

NT3-2P

Fabco-air Viet Nam

NT4-2P

Bo loc Fabco-air chính hãng

NT4-3P

Filter Fabco-air

LT2-1P

Bộ lọc Fabco-air

LT2-2P

Filter Fabco-air Viet Nam

LT3-2P

Fabco-air Viet Nam

LT3-3P

Bo loc Fabco-air chính hãng

LT4-4P

Filter Fabco-air

LT4-5P

Bộ lọc Fabco-air

SV-2P

Filter Fabco-air Viet Nam

SV-3P

Fabco-air Viet Nam

SV-4P

Bo loc Fabco-air chính hãng

LT2-1P

Filter Fabco-air

LT2-2P

Bộ lọc Fabco-air

LT3-2P

Filter Fabco-air Viet Nam

LT3-3P

Fabco-air Viet Nam

LT4-4P

Bo loc Fabco-air chính hãng

LT4-5P

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM