Bộ mã hóa gia tăng Baumer ITD61H00 | Encoders Baumer ITD61H00

Bộ mã hóa gia tăng Baumer ITD61H00 | Encoders Baumer ITD61H00

Giá : Liên hệ

Bộ mã hóa gia tăng Baumer ITD61H00

  • Qua trục rỗng ø30 đến ø50 mm
  • Bộ mã hóa mạnh mẽ có kích thước ø120 mm
  • Cảm biến quang học chính xác
  • Nguồn điện áp phổ thông 4,75…30 VDC
  • Mức tín hiệu đầu ra TTL hoặc HTL
  • Qua trục rỗng ø30…50 mm
  • Xung trên mỗi vòng quay lên tới 10 000
  • Kẹp bên B
  • Thiết kế thép không gỉ (1.4305)

Thông số kỹ thuật Baumer ITD61H00:

Voltage supply: 8...30 VDC  và 4.75...30 VDC

Reverse polarity protection: Yes

Consumption w/o load: ≤100 mA

Pulses per revolution: 1024 … 10000

Reference signal: Zero pulse, width 90°

Sensing method: Optical

Output signals: A, B, N + inverted

Output stages: Push-pull short-circuit proof

Size (flange): ø120 mm

Shaft type: ø30...50 mm (through hollow shaft)

Operating speed: ≤1700 rpm

Starting torque: ≤0.12 Nm (+20 °C)

Operating temperature: -20...+70 °C

Relative humidity: 90 % non-condensing

Resistance:

EN 60068-2-6

Vibration 10g, 55-2000Hz

EN 60068-2-27

Shock 30g, 11ms

Connection:  Cable 1m ; Connector M23 type 2, 12-pin

Weight approx.: 2000g

Một số modle khác:

ITD49H00 2048 H NI KR1 E 28 IP67
ITD49H00 2048 T BI KR1 E 19 IP67
ITD49H00 2048 T NI KR1 E 12 IP67
ITD49H00 2048 T NI KR1 E 14 IP67
ITD49H00 2048 T NI KR1 E 15 IP67
ITD49H00 2048 T NI KR1 E 19 IP67
ITD49H00 2048 T NI KR1 E 25 IP67
ITD49H00 2048 T NI KR1 E 28 IP67
ITD49H01 2048 T NI KR1 E 35 IP67
ITD49H02 2048 T BI KR3 E 25 IP67
ITD61H00 01024 R NI D2SR12 S 35 IP54 058
ITD61H00 01024 R NI KR1 S 50 IP54 051
ITD61H00 01024 V NI D2SR12 S 30 IP54 051
ITD61H00 01024 V NI D2SR12 S 35 IP54 058
ITD61H00 01024 V NI H2SK12 S 50 IP54 051
ITD61H00 01024 V NI H2SK12 S 50 IP54 051
ITD61H00 01024 V NI KR1 S 30 IP54 051
ITD61H00 01024 V NI KR1 S 40 IP54 051
ITD61H00 01024 V NI KR1 S 40 IP54 058
ITD61H00 01024 V NI KR1 S 45 IP54 051
ITD61H00 01024 V NI KR1 S 50 IP54 051
ITD61H00 01024 V NI KR1 S 50 IP54 058
ITD61H00 01024 V NI KR5 S 38 IP54 051
ITD61H00 01024 V SI KR2 S 50 IP54 058
ITD61H00 02048 R NI D2SR12 S 35 IP54 058
ITD61H00 02048 R NI KR1 S 35 IP54 058
ITD61H00 02500 V NI KR1 S 50 IP54 051
ITD61H00 02500 V NI KR1 S 50 IP54 058
ITD61H00 04096 R NI H2SK12 S 45 IP54 058
ITD61H00 04096 R NI KR20 S 50 IP54 058
ITD61H00 04096 V NI D2SR12 S 40 IP54 077
ITD61H00 04096 V NI KR1 S 50 IP54 058
ITD61H00 04096 V NI KR10 S 48 IP54 058
ITD61H00 10000 R NI D2SR12 S 45 IP54 058
ITD61H00 10000 R NI D2SR12 S 50 IP54 051
ITD61H00 10000 R NI KR1 S 50 IP54 058
ITD61H00 10000 V NI KR2 S 50 IP54 058
ITD61H00 10000 V SI KR2 S 50 IP54 058
ITD69H00 0128 H BI KR1 E 50 IP67
ITD69H00 0128 H BI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 0128 H BI KR10 E 50 IP67
ITD69H00 0128 H BI KR5 E 65 IP67
ITD69H00 0128 M BI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 0128 M BI KR5 E 55 IP67
ITD69H00 0128 M NI H2SK12 E 60 IP67
ITD69H00 0128 M NI K4SW15 E 65 IP67
ITD69H00 0128 M NI KR1 E 50 IP67
ITD69H00 0128 M NI KR1 E 55 IP67
ITD69H00 0128 M NI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 0128 M NI KR2 E 65 IP67
ITD69H00 0128/0128 M/M NI/NI 2×KR10 E 60
ITD69H00 0256 H BI KR2 E 60 IP67
ITD69H00 0256 T BI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 0512 H BI KR1 E 65 IP67
ITD69H00 0512 H NI KR1 E 55 IP67
ITD69H00 0512 T NI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 0512 T NI KR1 E 50 IP67
ITD69H00 0512 T NI KR1 E 55 IP67
ITD69H00 1024 H BI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 1024 H NI KR1 E 50 IP67
ITD69H00 1024 H NI KR1 E 55 IP67
ITD69H00 1024 H NI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 1024 H NI KR1 E 65 IP67
ITD69H00 1024 H NI KR10 E 60 IP67
ITD69H00 1024 H NI KR5 E 40 IP67
ITD69H00 1024 H NI KR5 E 55 IP67
ITD69H00 1024 T BI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 1024 T NI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 1024 T NI KR1 E 45 IP67
ITD69H00 1024 T NI KR1 E 50 IP67
ITD69H00 1024 T NI KR1 E 55 IP67
ITD69H00 1024 T NI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 1024 T NI KR1 E 65 IP67
ITD69H00 2048 H NI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 2048 H NI KR1 E 55 IP67
ITD69H00 2048 H NI KR1 E 65 IP67
ITD69H00 2048 H NI KR3 E 40 IP67
ITD69H00 2048 H NI KR3 E 65 IP67
ITD69H00 2048 T BI KR1 E 45 IP67
ITD69H00 2048 T NI H2SK12 E 65 IP67
ITD69H00 2048 T NI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 2048 T NI KR1 E 50 IP67
ITD69H00 2048 T NI KR1 E 55 IP67
ITD69H00 2048 T NI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 2048 T NI KR1 E 65 IP67
ITD69H00 2048 T NI KR10 E 65 IP67
ITD69H00 2048 T NI KR3 E 55 IP67
ITD69H00 2048 T NI KR3 E 60 IP67
ITD69H00 4096 H BI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 4096 H BI KR1 E 45 IP67
ITD69H00 4096 H BI KR2 E 40 IP67
ITD69H00 4096 H BI KR2 E 45 IP67
ITD69H00 4096 H NI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 4096 H NI KR1 E 45 IP67
ITD69H00 4096 H NI KR1 E 50 IP67
ITD69H00 4096 H NI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 4096 H NI KR1 E 65 IP67
ITD69H00 4096 T BI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 4096 T NI H2SK12 E 65 IP67
ITD69H00 4096 T NI KR1 E 40 IP67
ITD69H00 4096 T NI KR1 E 45 IP67
ITD69H00 4096 T NI KR1 E 50 IP67
ITD69H00 4096 T NI KR1 E 55 IP67
ITD69H00 4096 T NI KR1 E 60 IP67
ITD69H00 4096 T NI KR1 E 65 IP67
ITD69H00 4096 T NI KR10 E 50 IP67
ITD69H00 4096/4096 T/T NI/NI 2×KR1 E 50
ITD69H01 4096 H NI KR1 E 76 IP67
ITD69H02 0128 H BI KR5 E 65 IP67
ITD69H02 0128 M BI KR1 E 50 IP67
ITD69H02 0128 M NI H2SK12 E 45 IP67
ITD69H02 0128 M NI H2SK12 E 60 IP67
ITD69H02 0128 M NI H2SK12 E 65 IP67
ITD69H02 0128/0128 M/M BI/BI 2×KR1 E 50
ITD69H02 0512 H NI KR1 E 65 IP67
ITD69H02 1024 H BI KR1 E 50 IP67
ITD69H02 2048 T NI KR1 E 40 IP67
ITD69H02 2048 T NI KR1 E 55 IP67
ITD69H02 2048 T NI KR1 E 60 IP67
ITD69H02 4096 H NI KR1 E 45 IP67
ITD69H02 4096 H NI KR1 E 50 IP67
ITD69H02 4096 H NI KR1 E 65 IP67
ITD89H00 0256 H BI KR1 E 080 IP67
ITD89H00 0256 H BI KR1 E 085 IP67
ITD89H00 0256 H BI KR1 E 120 IP67
ITD89H00 0256 M BI KR1 E 070 IP67
ITD89H00 0256 M NI KR1 E 070 IP67
ITD89H00 0256 M NI KR1 E 080 IP67
ITD89H00 0256 M NI KR1 E 090 IP67
ITD89H00 0256 M NI KR1 E 120 IP67
ITD89H00 0256 M NI KR5 E 110 IP67
ITD89H00 0256/0256 M/M BI/BI 2×KR1 E 070
ITD89H00 1024 H BI KR1 E 080 IP67
ITD89H00 1024 H BI KR1 E 110 IP67
ITD89H00 1024 H BI KR1 E 140 IP67
ITD89H00 1024 H NI H2SK12 E 070 IP67
ITD89H00 1024 H NI H2SK12 E 090 IP67
ITD89H00 1024 H NI KR1 E 070 IP67
ITD89H00 1024 H NI KR1 E 080 IP67
ITD89H00 1024 H NI KR1 E 110 IP67
ITD89H00 1024 H NI KR1 E 120 IP67
ITD89H00 1024 H NI KR2 E 090 IP67
ITD89H00 1024 T NI KR1 E 080 IP67
ITD89H00 1024 T NI KR1 E 120 IP67
ITD89H00 2048 H BI KR1 E 070 IP67
ITD89H00 2048 H NI KR1 E 075 IP67
ITD89H00 2048 H NI KR1 E 080 IP67
ITD89H00 2048 T BI KR1 E 075 IP67
ITD89H00 2048 T NI KR1 E 075 IP67
ITD89H00 2048 T NI KR1 E 080 IP67
ITD89H00 2048 T NI KR5 E 140 IP67
ITD89H00 4096 H NI KR5 E 090 IP67
ITD89H00 4096 T BI KR1 E 080 IP67
ITD89H00 4096 T NI KR1 E 090 IP67
ITD89H00 4096 T NI KR1 E 120 IP67
ITD89H00 4096 T NI KR1 E 140 IP67
ITD89H00 4096 T NI KR5 E 140 IP67
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM