Cảm biến Balluff BAW003L BAW MKV-020.19-S4 chính hãng

Cảm biến Balluff BAW003L BAW MKV-020.19-S4 chính hãng

DTA JSC Chúng tôi chuyên cung cấp các loại cảm biến Balluff chính hãng gồm các loại Balluff BAW000K BAW G06EE-UAZ20B-EV02-512,Balluff BAW000L BAW G06EF-UAC20B-S49G,Balluff BAW000M BAW M08EF-UAC15B-S49G, Balluff BAW000P, Balluff M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04, Balluff M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04, Balluff BAW000R  BAW, Balluff M08EI-UAD15B-BP01,5-GS04, Balluff M12MG2-ICC20B-BP03.....

Giá : Liên hệ

Cảm biến Balluff BAW MKV-020.19-S4 được dùng trong  ứng dụng giám sát các chuyển động trong thiết bị nối, ép hoặc kẹp được sử dụng cho cơ khí chế tạo hoặc phát hiện sự mất cân bằng và mở rộng trục. Cảm biến khoảng cách cảm ứng cung cấp tín hiệu điện áp, dòng điện hoặc IO-Link tương tự tuyệt đối.

Thông số kỹ thuật của cảm biến:

Kích thước: 80 x 45 x 20mm
Hình dạng khối
Phạm vi: 0 ... 60mm
Đầu ra analog: Tương tự, điện áp 10 ... 0 V
Đặc tính đầu ra: rơi vào cách tiếp cận
Tần số giới hạn –3 dB: 1000 Hz
Độ chính xác lặp lại trên mỗi BWN: ± 200 µm
Giá trị tối đa không tuyến tính: ± 1500 µm
Vật liệu PBT
Bề mặt cảm biến vật liệu: PBT
Gồm: Đầu nối, M12x1-Male, 3 chân
Điện áp hoạt động Ub: 15 ... 30VDC
Nhiệt độ môi trường xung quanh: -10 ... 70°C

Ngoài ra còn có các model khác tương ứng:

Balluff Viet Nam BAM02JJ BAE PS-VS-1W-05-015-704-CX-22
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAM02JK BAE PS-VS-1W-05-015-705-CX-22
Balluff Viet Nam BAM02JL BAE PS-VS-1W-05-015-706-CX-22
Cam bien Balluff BAM02JM BAE PS-VS-1W-12-010-704-CX-22
Cam bien Balluff chinh hang BAM02JN BAE PS-VS-1W-12-010-705-CX-22
Balluff Viet Nam BAM02JP BAE PS-VS-1W-12-010-706-CX-22
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAM036J BAM PC-XA-036-M12-0
Balluff Viet Nam BAM036K BAM PC-XA-036-M18-0
Cam bien Balluff BAM036L BAM PC-XA-036-M30-0
Cam bien Balluff chinh hang BAV0001 BAV MA-OD-00001-01
Balluff Viet Nam BAV0002 BAV MA-OD-00001-02
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAV0015 BAV MA-AC-00007-01
Balluff Viet Nam BAV0016 BAV MA-OD-00008-01
Cam bien Balluff BAV0017 BAV MA-OD-00009-01
Cam bien Balluff chinh hang BAV001L BAV AS-OD-00015-01
Balluff Viet Nam BAV002H BAV AS-OD-00028-01
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW000H BAW G06EE-UAF20B-EP00,15-511
Balluff Viet Nam BAW000J BAW G06EE-UAF20B-EP03-K
Cam bien Balluff BAW000K BAW G06EE-UAZ20B-EV02-512
Cam bien Balluff chinh hang BAW000L BAW G06EF-UAC20B-S49G
Balluff Viet Nam BAW000M BAW M08EF-UAC15B-S49G
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW000P BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
Balluff Viet Nam BAW000R BAW M08EI-UAD15B-BP01,5-GS04
Cam bien Balluff BAW000T BAW M08EI-UAD15B-BP03
Cam bien Balluff chinh hang BAW000U BAW M08EI-UAD15B-BP05
Balluff Viet Nam BAW000W BAW M08EI-UAD25F-BP03
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW0010 BAW M12ME-UAC20B-S04G
Balluff Viet Nam BAW0011 BAW M12ME-UAD50B-BP01
Cam bien Balluff BAW0012 BAW M12ME-UAD50B-BP02-003
Cam bien Balluff chinh hang BAW0013 BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508
Balluff Viet Nam BAW0014 BAW M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW0015 BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04
Balluff Viet Nam BAW0016 BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04
Cam bien Balluff BAW0017 BAW M12MF2-UAC40F-BP03
Cam bien Balluff chinh hang BAW0018 BAW M12MF2-UAC40F-BP05
Balluff Viet Nam BAW0019 BAW M12MG2-IAC20B-BP00,2-GS04
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW001F BAW M12MG2-ICC20B-BP00,2-GS04
Balluff Viet Nam BAW001H BAW M12MG2-ICC20B-BP03
Cam bien Balluff BAW001J BAW M12MG2-UAC20B-BP00,2-GS04
Cam bien Balluff chinh hang BAW001L BAW M12MG2-UAC20B-BP03
Balluff Viet Nam BAW001M BAW M12MG2-UAC20B-BP05
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW001N BAW M12MG2-UAC20B-BV10-001
Balluff Viet Nam BAW001P BAW M12MI-UAC20B-S04G
Cam bien Balluff BAW001R BAW M12MP-UAZ50B-BV03-510
Cam bien Balluff chinh hang BAW001T BAW M18ME-ICC50B-BP03
Balluff Viet Nam BAW001U BAW M18ME-ICC50B-S04G
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW001W BAW M18ME-UAC48B-BP00,2-GS04
Balluff Viet Nam BAW001Y BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04
Cam bien Balluff BAW001Z BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS04
Cam bien Balluff chinh hang BAW0020 BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS49
Balluff Viet Nam BAW0021 BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW0022 BAW M18ME-UAC50B-BP03
Balluff Viet Nam BAW0023 BAW M18ME-UAC50B-BP05
Cam bien Balluff BAW0024 BAW M18ME-UAC50B-BV10-001
Cam bien Balluff chinh hang BAW0025 BAW M18ME-UAC50B-S04G
Balluff Viet Nam BAW0026 BAW M18ME-UAE50B-S04G-K
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW0028 BAW M18ME-UDC40B-BP01
Balluff Viet Nam BAW0029 BAW M18MG-UAC16F-S04G-K
Cam bien Balluff BAW002A BAW M18MG-UAC16F-S04G-K50
Cam bien Balluff chinh hang BAW002C BAW M18MG-UAC80F-S04G
Balluff Viet Nam BAW002F BAW M18MI-BLC50B-S04G
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW002H BAW M18MI-IAC50B-S04G
Balluff Viet Nam BAW002J BAW M18MI-ICC50B-S04G
Cam bien Balluff BAW002K BAW M18MI-UAC50B-S04G
Cam bien Balluff chinh hang BAW002M BAW M18MI2-UAC50B-BP05-002
Balluff Viet Nam BAW002T BAW M18MM-UAZ50B-BP01-507
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW002W BAW M30ME-UAC10B-S04G
Balluff Viet Nam BAW002Y BAW M30ME-UAC15F-S04G
Cam bien Balluff BAW0030 BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS26
Cam bien Balluff chinh hang BAW0031 BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS49
Balluff Viet Nam BAW0033 BAW R06AC-UAF20B-EP03
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW0034 BAW R06AC-UAF20B-S49G
Balluff Viet Nam BAW0036 BAW SA2-1-00,15
Cam bien Balluff BAW0038 BAW SA425-1.98
Cam bien Balluff chinh hang BAW003A BAW Z01AC-BLD50B-DP03
Balluff Viet Nam BAW003E BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW003F BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K
Balluff Viet Nam BAW003K BAW MKK-050.19-S4
Cam bien Balluff BAW003L BAW MKV-020.19-S4
Cam bien Balluff chinh hang BAW003M BAW MKZ-471.19-S4
Balluff Viet Nam BAW003N BAW M12MH1-ICC40F-S04G
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW003R BAW M08EH-UAD15B-S04G
Balluff Viet Nam BAW003T BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04-003
Cam bien Balluff BAW003U BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04
Cam bien Balluff chinh hang BAW003W BAW Z05AC-BLD50B-BP00,75-GS04
Balluff Viet Nam BAW003Y BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04-513
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW0040 BAW Z08EO-UAD20B-S04G-H11
Balluff Viet Nam BAW0044 BAW M12ED-UAD40F-S04G
Cam bien Balluff BAW0045 BAW M18ME-UAC50B-BP01-GS04
Cam bien Balluff chinh hang BAW0046 BAW R03KC-UAF40B-BP00,3-GS49-101
Balluff Viet Nam BAW0048 BAW Z09E-UAF20B-EP03-K11
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW004A BAW M12MI-ICD20B-S04G
Balluff Viet Nam BAW004C BAW M12MI-UAC35C-S04G
Cam bien Balluff BAW004E BAW M12MM-UAC70G-BP00,2-GS04
Cam bien Balluff chinh hang BAW004F BAW M12MN-IAC35C-BP00,2-GS04
Balluff Viet Nam BAW004H BAW M12ME-UAC70G-S04G
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW004J BAW M12MD-UAC70G-S04G
Balluff Viet Nam BAW004K BAW M12ME-UAC35C-S04G
Cam bien Balluff BAW004L BAW M12MF-IAC70G-BP02
Cam bien Balluff chinh hang BAW004M BAW M12MI-BLC35C-S04G
Balluff Viet Nam BAW004P BAW M12MI-IAC35C-S04G
Nha cung cap cam bien Balluff chinh hang BAW004R BAW M12MN-ICC35C-BP00,2-GS04
Balluff Viet Nam BAW004T BAW M12MF-ICC70G-BP02
Cam bien Balluff BAW004U BAW M12MI-ICC35C-S04G
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM