Cảm biến Balluff BES00FA BES M18MG-GSC70B-BV02 | BES00FA Inductive 2-wire sensors Balluff

Cảm biến Balluff BES00FA BES M18MG-GSC70B-BV02 | BES00FA Inductive 2-wire sensors Balluff

Giá : Liên hệ

Là loại cảm biến có 2 dây cảm ứng, Với cảm biến 2 dây quy nạp từ Balluff, bạn có thể giảm số lượng biến thể trong ứng dụng của mình theo cách có mục tiêu. Điều này giúp bạn tiết kiệm không gian và chi phí lưu trữ mà không làm mất chức năng. Phạm vi công nghệ 2 dây tiêu chuẩn của chúng tôi với phạm vi từ 0 đến 50 mm bao gồm các cảm biến trong M8 đến M30 và cũng có cấu hình hình khối. Nó phù hợp với hầu hết các hệ thống điều khiển PNP hoặc NPN. Cảm biến 2 dây cảm ứng của chúng tôi cũng có sẵn với khoảng cách chuyển mạch tăng lên.

Dimension: Ø 18 x 46 mm
Style: M18x1
Installation: for flush mounting
Range: 7 mm
Switching output: polarized normally open (NO)
Switching frequency: 600 Hz
Housing material: Brass, Nickel-free coated
Material sensing surface: PA 12
Connection: Cable, 2.00 m, PVC
Operating voltage Ub: 10...36 VDC
Ambient temperature: -25...70 °C

Cam bien Balluff BES M30EH2-GNX10B-BT02-X03BES05UF
Cam bien Balluff VN BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05
cam bien Balluff chính hãng BES05UR BES M18EH2-GNX50B-BT02-X03
Balluff VN BES05UJ BES M18EH2-GNX50B-BT02-X05
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES05U1 BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04
Balluff VN BES0069 BES M18MF-GSC70B-S04K
Cam bien Balluff BES004R BES M12MG-USC30B-BP05
Cam bien Balluff VN BES004P BES M12MG-USC30B-BP03
cam bien Balluff chính hãng BES0047 BES M12MG-GSC30B-BV05
Balluff VN BES0474 BES M12MG-GOC30B-BV03
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES001T BES M08MG-USC20B-BV02
Balluff VN BES001L BES M08MG-GSC20B-BV02
Cam bien Balluff BES03P3 BES 516-542-S4-H
Cam bien Balluff VN BES0022 BES M08ME1-GSC20B-S04G
cam bien Balluff chính hãng BES0091 BES M30MF-USC15B-BV02
Balluff VN BES0074 BES M18MG-USC70B-BV03
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES006E BES M18MG-GSC70B-BP03
Balluff VN BES00FA BES M18MG-GSC70B-BV02
Cam bien Balluff BES03FJ BES M18MG-GSC70B-BX00,3-GS04-U
Cam bien Balluff VN BES0073 BES M18MG-USC70B-BV02
cam bien Balluff chính hãng BES008Y BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04
Balluff VN BES008Y BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES03FJ BES M18MG-GSC70B-BX00,3-GS04-U
Balluff VN BES00FA BES M18MG-GSC70B-BV02
Cam bien Balluff BES0045 BES M12MG-GSC30B-BV02
Cam bien Balluff VN BES039W BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U
cam bien Balluff chính hãng BES0326 BES M12MG-GSC30B-BP00,3-GS04-101
Balluff VN BES03HH  BES M08MG-UOC20B-BV03
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES006A BES M18MF-USC70B-S04K
Balluff VN BES02NT BES M18MG-GOC70B-BV02
Cam bien Balluff BES027K BES M30MF-GSC15B-BX00,3-GS04-U
Cam bien Balluff VN BES03KL BES M30MF-GSC15B-S04G-U
cam bien Balluff chính hãng BES006C BES M18MG-GSC70B-BP00,3-GS04
Balluff VN BES001K BES M08MG-GSC20B-BP05
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES0071 BES M18MG-USC70B-BP03
Balluff VN BHS0001  BES 516-100-S45-S4-D
Cam bien Balluff BHS001K BES 516-300-S135-NEX-S4-D
Cam bien Balluff VN BHS001L BES 516-300-S135-S4-D
cam bien Balluff chính hãng BHS001N BES 516-300-S144-S4-D
Balluff VN BHS0021 BES 516-300-S162-S4-D
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BHS0022 BES 516-300-S163-S4-D
Balluff VN BHS0023 BES 516-300-S164-S4-D
Cam bien Balluff BHS0026 BES 516-300-S190-S4
Cam bien Balluff VN BHS0028 BES 516-300-S205-D-PU-03
cam bien Balluff chính hãng BES0569 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03
Balluff VN BES02N6 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES042L BES 516-300-S338-S4-D 
Balluff VN BHS004N BES 516-300-S321-S4-D
Cam bien Balluff BHS007J BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49
Cam bien Balluff VN BHS0062 BHS B265V-PSD25-S04-003
cam bien Balluff chính hãng BHS0058 BHS A407N-PSD15-BP02
Balluff VN BHS0050 BHS A402N-PSC15-S49
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES02WE BES M12EF1-PSC10F-S04G-S
Balluff VN BHS004T BES 516-300-S324-S4-D
Cam bien Balluff BHS0049 BES 516-300-S298-S4-D
Cam bien Balluff VN BHS007F BES 516-300-S322-E1-S4-D
cam bien Balluff chính hãng BES03L7 BES M05ED-PSD08B-BP02-R03
Balluff VN BES02N3 BES M08EH1-NSC20B-S04G-S
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES0569 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03
Balluff VN BHS002W BES 516-300-S249-NEX-S4-D
Cam bien Balluff BHS0030 BES 516-300-S260-S4-D
Cam bien Balluff VN BES02N5 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S
cam bien Balluff chính hãng BES02WF BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11
Balluff VN BES02Y3 BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BHS0060 BHS B249V-PSD25-S04-003
Balluff VN BHS006U BHS G409N-PSD10-EP02
Cam bien Balluff BHS001F BES 516-300-S135-D-PU-05
Cam bien Balluff VN BHS005T BHS B135V-PSD15-S04-T01
cam bien Balluff chính hãng BAW0040 BAW Z08EO-UAD20B-S04G-H11
Balluff VN BES03H6 BES M05EG-PSC08B-BP02
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES02N4 BES M08EH1-NSC20B-S04G-S01
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM