Cảm biến Balluff BHS0049 BES 516-300-S298-S4-D chính hãng tại Việt Nam

Cảm biến Balluff BHS0049 BES 516-300-S298-S4-D chính hãng tại Việt Nam

Giá : Liên hệ


Cảm biến cảm ứng được xếp hạng áp suất BHS của chúng tôi chịu được áp suất lên đến 500 bar. Chúng hoàn toàn phù hợp để giám sát vị trí của hệ thống thủy lực của bạn, chẳng hạn như khi điều khiển vị trí cuối của xi lanh thủy lực hoặc vị trí van giám sát. Độ bền của chúng có được nhờ vật liệu vỏ chống môi trường và quy trình niêm phong đặc biệt. Đối với các ứng dụng riêng lẻ của bạn, chúng tôi cung cấp một loạt cấu hình sản phẩm toàn diện với các đường kính vỏ và kích thước ren khác nhau.

Dimension: Ø 12 x 69 mm
Style:  M12x1
Installation:  for flush mounting
Range:  1.5 mm
Switching output: NPN normally open (NO)
Switching frequency:  1000 Hz
Housing material:  Stainless steel (1.4104)
Material sensing surface:  EP
Connection: Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage Ub  10...30 VDC
Ambient temperature -25...80 °C
Pressure rating max.500 bar

Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES001T BES M08MG-USC20B-BV02
Balluff VN BES001L BES M08MG-GSC20B-BV02
Cam bien Balluff BES03P3 BES 516-542-S4-H
Cam bien Balluff VN BES0022 BES M08ME1-GSC20B-S04G
cam bien Balluff chính hãng BES0091 BES M30MF-USC15B-BV02
Balluff VN BES0074 BES M18MG-USC70B-BV03
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES006E BES M18MG-GSC70B-BP03
Balluff VN BES00FA BES M18MG-GSC70B-BV02
Cam bien Balluff BES03FJ BES M18MG-GSC70B-BX00,3-GS04-U
Cam bien Balluff VN BES0073 BES M18MG-USC70B-BV02
cam bien Balluff chính hãng BES008Y BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04
Balluff VN BES008Y BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES03FJ BES M18MG-GSC70B-BX00,3-GS04-U
Balluff VN BES00FA BES M18MG-GSC70B-BV02
Cam bien Balluff BES0045 BES M12MG-GSC30B-BV02
Cam bien Balluff VN BES039W BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U
cam bien Balluff chính hãng BES0326 BES M12MG-GSC30B-BP00,3-GS04-101
Balluff VN BES03HH  BES M08MG-UOC20B-BV03
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES006A BES M18MF-USC70B-S04K
Balluff VN BES02NT BES M18MG-GOC70B-BV02
Cam bien Balluff BES027K BES M30MF-GSC15B-BX00,3-GS04-U
Cam bien Balluff VN BES03KL BES M30MF-GSC15B-S04G-U
cam bien Balluff chính hãng BES006C BES M18MG-GSC70B-BP00,3-GS04
Balluff VN BES001K BES M08MG-GSC20B-BP05
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES0071 BES M18MG-USC70B-BP03
Balluff VN BHS0001  BES 516-100-S45-S4-D
Cam bien Balluff BHS001K BES 516-300-S135-NEX-S4-D
Cam bien Balluff VN BHS001L BES 516-300-S135-S4-D
cam bien Balluff chính hãng BHS001N BES 516-300-S144-S4-D
Balluff VN BHS0021 BES 516-300-S162-S4-D
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BHS0022 BES 516-300-S163-S4-D
Balluff VN BHS0023 BES 516-300-S164-S4-D
Cam bien Balluff BHS0026 BES 516-300-S190-S4
Cam bien Balluff VN BHS0028 BES 516-300-S205-D-PU-03
cam bien Balluff chính hãng BES0569 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03
Balluff VN BES02N6 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES042L BES 516-300-S338-S4-D 
Balluff VN BHS004N BES 516-300-S321-S4-D
Cam bien Balluff BHS007J BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49
Cam bien Balluff VN BHS0062 BHS B265V-PSD25-S04-003
cam bien Balluff chính hãng BHS0058 BHS A407N-PSD15-BP02
Balluff VN BHS0050 BHS A402N-PSC15-S49
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES02WE BES M12EF1-PSC10F-S04G-S
Balluff VN BHS004T BES 516-300-S324-S4-D
Cam bien Balluff BHS0049 BES 516-300-S298-S4-D
Cam bien Balluff VN BHS007F BES 516-300-S322-E1-S4-D
cam bien Balluff chính hãng BES03L7 BES M05ED-PSD08B-BP02-R03
Balluff VN BES02N3 BES M08EH1-NSC20B-S04G-S
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES0569 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03
Balluff VN BHS002W BES 516-300-S249-NEX-S4-D
Cam bien Balluff BHS0030 BES 516-300-S260-S4-D
Cam bien Balluff VN BES02N5 BES M08EH1-PSC20B-S04G-S
cam bien Balluff chính hãng BES02WF BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11
Balluff VN BES02Y3 BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BHS0060 BHS B249V-PSD25-S04-003
Balluff VN BHS006U BHS G409N-PSD10-EP02
Cam bien Balluff BHS001F BES 516-300-S135-D-PU-05
Cam bien Balluff VN BHS005T BHS B135V-PSD15-S04-T01
cam bien Balluff chính hãng BAW0040 BAW Z08EO-UAD20B-S04G-H11
Balluff VN BES03H6 BES M05EG-PSC08B-BP02
Nhà cung cấp cảm biến Balluff BES02N4 BES M08EH1-NSC20B-S04G-S01
Balluff VN BES0315 BES M05EG-NSC08B-BP00,2-GS49
Cam bien Balluff BHS0037 BES 516-300-S281-S4-D
Cam bien Balluff VN BHS001C BES 516-300-S128-S4-D
cam bien Balluff chính hãng BHS005H  BHS G408N-PSC10-S49
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM