Cầu chì Siba 3000613.25 25A - SIBA 3000613.3,15 31,5A 80N có sẵn tại kho HCM

Cầu chì Siba 3000613.25 25A - SIBA 3000613.3,15 31,5A 80N có sẵn tại kho HCM

Hiện nay chúng tôi đang phân phối cầu chì siba các loại trung thế, cao thế trên thị trường Việt Nam. Và đang có sẵn model  Siba 3000613.25 25A e=442mm, SIBA 3000613.25 31.5A

Giá : Liên hệ

 

Thông số kỹ thuật của cầu chì siba 25A:

HV-Fuse-Link  -  DIN-Standard

weight: 2.2kg

Item number    3000613.25
Description    Fuse-Link
Product group    HV-Fuse-Link
Product subgroup    DIN-Standard
Rated Current    25A
Rated Voltage    0 kV (AC)
Characteristic    Back-Up 
Dimensions    e=442 mm
Indicator/Striker Pin    80 N
Rated breaking capacity    63 kA

SIBA 3000613.3,15 có sẵn tại kho
HV-Fuse-Link  -  DIN-Standard
Item number    3000613.3,15
Description    Fuse-Link
Product group    HV-Fuse-Link
Product subgroup    DIN-Standard
Rated Current    3,15A
Rated Voltage    0 kV (AC)
Characteristic    Back-Up 
Dimensions    e=442 mm
Indicator/Striker Pin    80 N
Rated breaking capacity    63 kA

SIBA 3000613.4 Fuse-Link
HV-Fuse-Link  -  DIN-Standard
Item number    3000613.4
Description    Fuse-Link
Product group    HV-Fuse-Link
Product subgroup    DIN-Standard
Rated Current    4A
Rated Voltage    0 kV (AC)
Characteristic    Back-Up 
Dimensions    e=442 mm
Indicator/Striker Pin    80 N
Rated breaking capacity    63 kA

SIBA 3000613.40 Fuse-Link
HV-Fuse-Link  -  DIN-Standard
Item number    3000613.40
Description    Fuse-Link
Product group    HV-Fuse-Link
Product subgroup    DIN-Standard
Rated Current    40A
Rated Voltage    0 kV (AC)
Characteristic    Back-Up 
Dimensions    e=442 mm
Indicator/Striker Pin    80 N
Rated breaking capacity    63 kA

Cầu chì 3000613.6,3 Fuse-Link 6,3A
Item number    3000613.6,3
Description    Fuse-Link
Product group    HV-Fuse-Link
Product subgroup    DIN-Standard
Rated Current    6,3A
Rated Voltage    0 kV (AC)
Characteristic    Back-Up 
Dimensions    e=442 mm
Indicator/Striker Pin    80 N
Rated breaking capacity    63 kA

SIBA 3000613.16 Fuse-Link
HV-Fuse-Link  -  DIN-Standard
Item number    3000613.16
Description    Fuse-Link
Product group    HV-Fuse-Link
Product subgroup    DIN-Standard
Rated Current    16A
Rated Voltage    0 kV (AC)
Characteristic    Back-Up 
Dimensions    e=442 mm
Indicator/Striker Pin    80 N
Rated breaking capacity    63 kA

Ngoài ra còn 1 số model khác:

Item number    Rated Current    Rated Voltage    Characteristic    Rated breaking capacity
3000613.10    10A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.16    16A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.2    2A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.20    20A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.25    25A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.3    3A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.3,15    3,15A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.31,5    31,5A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.4    4A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.40    40A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.5    5A    10/24 kV    Back-Up    63 kA
3000613.6,3    6,3A    10/24 kV    Back-Up    63 kA

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM