Chỉnh lưu Semikron SKiiP 25NEB066V1

Chỉnh lưu Semikron SKiiP 25NEB066V1

Giá : Liên hệ

IGBT Modules
MiniSKiiP II 2 (59x52x16)
Part Number    25232400
Product Status    In production
Housing    MiniSKiiP II 2 (59x52x16)
(LLxBBxHH)    59x52x16
Switches    Seven Pack
VCES in V    600
ICnom in A    30
Technology    IGBT 3 (Trench)

Rãnh IGBTs
Điốt tự do mạnh mẽ và mềm mại trong công nghệ CAL
Các tiếp điểm lò xo có độ tin cậy cao cho các kết nối điện
UL công nhận tệp số. E63532
Được dùng trong:
Biến tần lên đến 10 kVA
Công suất động cơ điển hình 4,0 kW
SKiiP 25 NEB066V1, 1, SKiiP25NEB066V 1, SKiiP 25NEB 066 V 1, SKiiP 25 NEB066V 1, SKiiP25 NEB 066 V 1, SKiiP 25 NEB 066 V1, SKiiP
Chỉnh lưu cầu 1- pha +
phanh chopper + 3 pha
biến tần cầu
SKiiP 25NEB066V1

Model của chỉnh lưu Semikron được thông dụng:

Chỉnh lưu Semikron SKiiP 13NAB066V1
Semikron chinh hang SKiiP 12NAB066V1
Semikron Việt Nam SKiiP 11NAB066V1
Chỉnh lưu Semikron SKiiP 11NAB065V1
Semikron chinh hang SKiiP 01NEC066V3
Semikron Việt Nam SKiiP 01NAC066V3
Chỉnh lưu Semikron SKiiP 14NAB065V1
Semikron chinh hang SK 30 DGDL 066 ET
Semikron Việt Nam SK 30 GD 066 ETp
Chỉnh lưu Semikron SK 30 MLI 066
Semikron chinh hang SKiiP 15AC065V1
Semikron Việt Nam SKiiP 15AC066V1
Chỉnh lưu Semikron SKiiP 25NEB066V1
Semikron chinh hang SK50DGDL066ETE2
Semikron Việt Nam SK 50 DGDL 066 T
Chỉnh lưu Semikron SK 50 GD 066 ET
Semikron chinh hang SK 50 MLI 066
Semikron Việt Nam SKiiP 16GH066V1
Chỉnh lưu Semikron SKiiP 26AC066V1
Semikron chinh hang SKM50GB063D
Semikron Việt Nam SK 75 GB 066 T
Chỉnh lưu Semikron SK 75 GBB 066 T
Semikron chinh hang SK 75 MLI 066 T
Semikron Việt Nam SKiiP 25NAB065V10
Chỉnh lưu Semikron SKiiP 27GH066V1
Semikron chinh hang SKM75GAR063D
Semikron Việt Nam SKM75GB063D
Chỉnh lưu Semikron SK 100 GB 066 T
Semikron chinh hang SK 100 MLI 066 T
Semikron Việt Nam SKM100GB063D
Chỉnh lưu Semikron SK 150 GB 066 T
Semikron chinh hang SK 150 GD 066 T
Semikron Việt Nam SKiiP 39AC065V2
Chỉnh lưu Semikron SKM150MLI066TAT
Semikron chinh hang SKM195GB066D
Semikron Việt Nam SKM200GB063D
Chỉnh lưu Semikron SKM200MLI066TAT
Semikron chinh hang SEMiX302GB066HDs
Semikron Việt Nam SEMiX402GB066HDs
Chỉnh lưu Semikron SKM400GARL066T
Semikron chinh hang SKM400GB066D
Semikron Việt Nam SEMiX603GAR066HDs
Chỉnh lưu Semikron SKM600GB066D
Semikron chinh hang SK15DGDL07E3ETE1
Semikron Việt Nam SK20GD07E3ETE1
Chỉnh lưu Semikron SK20DGDL07E3ETE1
Semikron chinh hang SK15DGDL07E3ETE1
Semikron Việt Nam SEMiX603GAL066HDs
Chỉnh lưu Semikron SEMiX402GB066HDs
Semikron chinh hang SKM300GB066D
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM