Mỡ bôi trơn THK AFE-CA 400gr (Môi trường sạch) chính hãng Japan

Mỡ bôi trơn THK AFE-CA 400gr (Môi trường sạch) chính hãng Japan

Giá : Liên hệ

AFE-CA Grease THK được sử dụng urê làm chất tăng cường độ đặc và dầu tổng hợp cao cấp làm dầu gốc. Nó có đặc tính sinh bụi thấp và do đó là loại mỡ thích hợp cho môi trường phòng sạch.

Đặc tính của mỡ THK AFE-CA:
Phạm vi nhiệt độ dịch vụ °C: -40 đến 180    
                         °F: -40 đến 356    
Màu sắc mỡ:    Trắng
Điểm nhỏ giọt ° C    260
Lượng bay hơi:% khối lượng (99 ° C, 22h)    0,1
Tỷ lệ tách dầu:% khối lượng (100 ° C, 24h)    0

Ngoài ra , chúng tôi đang có sẵn các loại dầu mỡ tại kho HCM (DTA JSC):

Súng bơm mỡ THK MG-70
Mỡ bôi trơn THK AFF+70g 
Mỡ bôi trơn THK AFC + 70G
Mỡ bôi trơn AFE- CA + 70G THK
Bạc đạn trượt THK 2FBW3590XR+1200L
Mỡ bôi trơn THK AFB-LF.GRS + 400G    
Mỡ bôi trơn THK AFB-LF.GRS + 70G
Bạc đạn 2SRS9WMUU+110LM THK
Mỡ bôi trơn AFJ+400gr
Mỡ bôi trơn AFE-CA+400gr

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM