Nhà phân phôi Cảm biến Balluff cảm ứng | Balluff Việt Nam | Balluff sensor

Nhà phân phôi Cảm biến Balluff cảm ứng | Balluff Việt Nam | Balluff sensor

Giá : Liên hệ

Cảm biến cảm ứng balluff tiêu chuẩn BES của chúng tôi dùng để phát hiện các vật kim loại dẫn điện rất chắc chắn và đáng tin cậy. Với hơn 500 dòng model đa dạng, chúng tôi cung cấp cảm biến cảm ứng phù hợp cho mọi ứng dụng.

Công nghệ được sử dụng trên toàn thế giới này có tỷ lệ giá/hiệu suất tối ưu và có thể được cung cấp trong thời gian ngắn ngay cả với số lượng lớn.

Đặc trưng:
Cảm biến hình trụ trong các thiết kế từ M5 đến M30 và các cấu hình hình khối khác nhau
Các biến thể cho dây DC-3/4, IO-Link và DC, AC và AC/DC 2
Phiên bản được che chắn và không được che chắn
Các biến thể xả có phạm vi lên tới 15 mm
Các biến thể không xả nước với phạm vi lên tới 30 mm
Kết nối cắm hoặc cáp

Ngoài ra có các model của dòng cảm biến cảm ứng:

BES008R BES M30MF-GSC15B-BV02
BES008M BES M18MI-PSC80B-S04K
BES008L BES M18MI-PSC80B-S04G
BES008K BES M18MI-PSC80B-BV10
BES008H BES M18MI-PSC80B-BV05
BES008F BES M18MI-PSC80B-BV03
BES008E BES M18MI-PSC80B-BV02
BES008A BES M18MI-PSC80B-BP05
BES00H7 BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,3
BES00H6 BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,2
BES00H5 BES 516-3005-G-E4-C-S26-00,3
BES00H4 BES 516-3005-G-E4-C-PU-05
BES00H3 BES 516-3005-G-E4-C-PU-02
BES00H2 BES 516-3005-E5-C-S49
BES00H1 BES 516-3005-E4-C-S49-00,3
BES00H0 BES 516-3005-E4-C-S49-00,1
BES00FZ BES 516-3005-E4-C-S4-01
BES00FY BES 516-3005-E4-C-S4-00,5
BES00FW BES 516-3005-E4-C-S4-00,3
BES00FU BES 516-3005-E4-C-PU-05
BES00FT BES 516-3005-E4-C-PU-02
BES00FR BES 516-3005-E4-C-PU-01
BES00FP BES M12MI-POC20B-BV02
BES00FM BES M12MI-NSC40B-BV02
BES00FL BES M12MI-NSC20B-BV02
BES00FE BES M18MI-NSC80B-BV02
BES00FC BES M08EE-PSC20B-S04G-003
BES00JR BES 516-3008-E4-C-PU-05
BES00JP BES 516-3008-E4-C-PU-02
BES00JN BES 516-3007-G-E5-C-S49
BES00JM BES 516-3007-G-E4-C-S49-01,57
BES00JL BES 516-3007-G-E4-C-S49-01
BES00JK BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,5
BES00JJ BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3
BES00JH BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,2
BES00JF BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,15
BES00JE BES 516-3007-G-E4-C-S4-01
BES00JC BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5
BES00JA BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3
BES00J9 BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,2
BES00J8 BES 516-3007-G-E4-C-S26-00,2
BES00J7 BES 516-3007-G-E4-C-PU-05
BES00J6 BES 516-3007-G-E4-C-PU-02
BES00J5 BES 516-3007-E5-C-S49
BES00J4 BES 516-3007-E4-C-S49-00,5
BES00J3 BES 516-3007-E4-C-S49-00,3
BES00J2 BES 516-3007-E4-C-S49-00,2
BES00T3 BES 516-329-E4-C-PU-05
BES00T2 BES 516-329-E4-C-05
BES00T1 BES 516-329-E4-C-03
BES00R9 BES 516-326-G-E4-C-PU-05
BES00R7 BES 516-326-G-E4-C-03
BES00R6 BES 516-326-E5-C-S4
BES00R5 BES 516-326-E4-C-S4-00,2
BES00R4 BES 516-326-E4-C-PU-05
BES00R3 BES 516-326-E4-C-PU-03
BES00R2 BES 516-326-E4-C-05
BES00R1 BES 516-326-E4-C-03
BES00R0 BES 516-326-E4-C-02
BES00PZ BES 516-325-G-E5-C-S49
BES00PY BES 516-325-G-E5-C-S4
BES00PW BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5
BES00PU BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1
BES00PT BES 516-325-G-E4-C-PU-05
BES00PP BES 516-325-G-E4-C-PU-02
BES00PN BES 516-325-G-E4-C-05
BES00PM BES 516-325-G-E4-C-03
BES00PL BES 516-325-G-E4-C-02
BES00PK BES 516-325-E5-C-S4
BES00PH BES 516-325-E4-C-S4-00,5
BES00PF BES 516-325-E4-C-PU-08
BES00PE BES 516-325-E4-C-PU-05
BES00PC BES 516-325-E4-C-PU-03
BES00PA BES 516-325-E4-C-05
BES00P9 BES 516-325-E4-C-03
BES00P8 BES 516-325-E4-C-02
BES00P7 BES 516-324-G-E5-C-S49
BES01FW BES 516-355-BO-C-05
BES01FU BES 516-355-BO-C-03
BES01FT BES 516-347-MO-C-S49-00,2
BES01FR BES 516-347-MO-C-S49
BES01FP BES 516-347-MO-C-S4-00,5
BES01FN BES 516-347-MO-C-S4-00,2
BES01FM BES 516-347-MO-C-PU-05
BES01FL BES 516-347-MO-C-PU-03
BES01FK BES 516-347-MO-C-05
BES01FJ BES 516-347-MO-C-03
BES01FH BES 516-347-MO-C-02
BES01FE BES 516-346-H2-Y-S4
BES01FC BES 516-346-H2-Y
BES01F8 BES 516-345-MO-C-05
BES01F7 BES 516-345-MO-C-03
BES01F5 BES 516-343-S49-C
BES01F3 BES 516-343-EO-C-PU-05
BES01F0 BES 516-343-EO-C-05
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM