Pi tape đo đường kính bên trong loại 716 inch thép không gỉ 12" - 24" I.D. | 24" - 48" I.D. | 48" - 60" I.D.

Pi tape đo đường kính bên trong loại 716 inch thép không gỉ 12" - 24" I.D. | 24" - 48" I.D. | 48" - 60" I.D.

Giá : Liên hệ

Thước đo đường kính trong Pi tape model P3SPSSID 24" - 48" (Inside Diameter Inch) loại thép không gì

Gage Member: 0.25"
Body Width: 0.5"
Material: 716 Stainless Steel
Thickness: .010"
Tolerance: ± .001”

Băng đo đường kính bên trong bằng thép không gỉ 716 hiệu Pi Tape® thích hợp sử dụng với mọi vật liệu và trong môi trường ăn mòn.
Mỗi thước đo độ chính xác của thương hiệu Pi Tape được trang bị một Báo cáo Hiệu chuẩn có kết quả đo có thể truy xuất thông qua NIST tới hệ thống đơn vị quốc tế (SI).

Part # Size Gage Width Thickness Offset/Body Width
P01SSID .75" - 7" I.D. 0.25" .006" 0.5"
P02SSID .75" - 9" I.D. 0.25" .006" 0.5"
P1SSID 2" - 12" I.D. 0.25" .010" 0.5"
P1SPSSID 2" - 24" I.D. 0.25" .010" 0.5"
P2SSID 12" - 24" I.D. 0.25" .010" 0.5"
P2SPSSID 12" - 36" I.D. 0.25" .010" 0.5"
P3SSID 24" - 36" I.D. 0.25" .010" 0.5"
P3SPSSID 24" - 48" I.D. 0.25" .010" 0.5"
P4SSID 36" - 48" I.D. 0.25" .010" 0.5"
P5SSID 48" - 60" I.D. 0.25" .010" 0.5"
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM