AGP-720 Grease Pump | Grease Pumps Aryung | Bơm mỡ Aryung | Bơm Aryung AGP-720-CT

AGP-720 Grease Pump | Grease Pumps Aryung | Bơm mỡ Aryung | Bơm Aryung AGP-720-CT

Giá : Liên hệ

Bơm mỡ AGP-720 là loại hoạt động bằng không khí ngưng tụ, có thể dễ dàng kiểm soát lưu lượng và áp suất xả. Loại này được sử dụng từ xa để tra dầu nhiều vị trí bằng cách kết hợp bộ phân phối duy nhất. (Loại ARU-R).

Loại AGP-720-CT Aryung là loại bơm hộp mực và có thể dễ dàng thay hộp mực trong thời gian ngắn mà không cần dừng máy hoạt động. Loại hộp mực là kinh tế hơn và môi trường xung quanh sạch sẽ.

Máy bơm này chủ yếu được sử dụng băng tải, cần cẩu, tàu thủy, giấy, khuôn đúc và các máy công nghiệp khác nhau.

Ngoài ra dòng bơm mỡ này còn có model như sau:

Bơm mỡ Aryung AGP-720

AGP-720 Grease Pump

Bơm mỡ Aryung

AGP-720

Bơm mỡ Aryung

AGP-720F

Bơm mỡ Aryung

AGP-720-CT

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM