Allen-Bradley 872C-M4NP12-D4 | Cảm biến tiệm cận 872C 12mm, 10-30VDC | Allen-Bradley Việt Nam | Cam bien Allen-Bradley

Allen-Bradley 872C-M4NP12-D4 | Cảm biến tiệm cận 872C 12mm, 10-30VDC | Allen-Bradley Việt Nam | Cam bien Allen-Bradley

Giá :
  • Cảm biến tiệm cận, cảm ứng, 12mm, 10-30VDC, 2 dây
    Cảm biến tiệm cận, Cảm ứng, WorldProx, DC 3 dây, Hình ống 12 mm, Thùng ngắn, 10 - 30 Volt DC, Khoảng cách cảm biến 4 mm, Được che chắn, Đầu ra thường mở, Kết nối Micro QD
  •  
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM