ATP -H/HF Series A-ryung | ATP-320HVB pump Aryung | Bơm A-ryung ATP-320HVB (320HFVB) | A-ryung pump ATP-340HVB (340HFVB)

ATP -H/HF Series A-ryung | ATP-320HVB pump Aryung | Bơm A-ryung ATP-320HVB (320HFVB) | A-ryung pump ATP-340HVB (340HFVB)

Giá : Liên hệ

Bơm A-ryung ATP-320HVB được áp dụng phớt dầu chịu đựng nhiệt độ cao và có sức bền tuyệt vời. Loại này có thể chịu đựng được nhiệt độ cao. (dưới 180 ° C)

Bơm ATP -H/HF Series này có một van giảm áp để điều khiển áp suất để có thể tránh tải trong động cơ và hoạt động của máy bơm.

Loại này được sử dụng để chuyển dầu và nhiên liệu, bôi trơn máy và công cụ, thủy lực các ứng dụng.

  • T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-320HVB
  • T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-320HFVB
  • Bơm A-ryung ATP-340HVB
  • Bom A-ryung ATP-340HFVB

Ngoài ra, bên mình có các loại model khác nhau:

Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-320HFVB
T-ROTOR pumps A-ryung 12MSF(VB)
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG 13MSF(VB)
Bơm dầu A-ryung Korea AFC-100-12MSFVB-T10
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AFC-200-13MSFVB-T14
Aryung Viet Nam AFC -200-13MSFVB-T14
Pumps A-ryung AFC-100LT
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-11SVB(MSVB)
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-12SVB(MSVB)
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-11S(MS)
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-13SVB(MSVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-13S(MS)
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-12S(MS)
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-12SVB(MSVB)
Aryung Viet Nam ATP-13SVB(MSVB)
Pumps A-ryung ATP-13SVB(MSVB)
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-204HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-208HA
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-210HA
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 200-208LNVA (VT)
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 1500 212 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 400 204 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 400 206HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 400 210HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 210 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 212 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 216HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP 3M 750 220 HAVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP-100-11MSVB
ARYUNG ROTOR PUMP AMTP-200-12MSVB
 ARYUNGPUMP AMTP-200-13MS (VB)
 ARYUNGPUMP ATP-216HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 208HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-1500-216HAVB
 ARYUNGPUMPATP 212 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 220 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 216
 ARYUNGPUMP ATP-216HAVB-4S
 ARYUNGPUMP ATP 204 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 206 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 210 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 216 CHVD 30
 ARYUNGPUMP AMTP-200-13MS
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 216HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 206HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 200-208LNVA
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 1500 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 200-208LNVA
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 1500 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 204 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 206HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 210HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 210 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 750 212 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-1500-220HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP-3M-75AVB
 ARYUNGPUMP ATP 212 HAVB
 ARYUNGPUMP ATP 220 HAVB
 ARYUNGPUMP AMTP 3M 400 216HAVB
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM