Bộ giảm xóc KOBA KMA12-14B | Shock Absorbers KOBA KMA12-14B | Koba chính hãng Việt Nam

Bộ giảm xóc KOBA KMA12-14B | Shock Absorbers KOBA KMA12-14B | Koba chính hãng Việt Nam

Giá : Liên hệ

Giảm xóc KOBA model KMA là loại có thể điều chỉnh, có thể kiểm soát lực giảm chấn theovận tốc va chạm. Model KMA có phạm vi 12 bước để xoay mặt số từ 0 ”đến 300” để có thể điều chỉnh tốt. KoBa KMA mới có khả năng hấp thụ năng lượng lớn hơn so với mô hình cũ do tăng tổng diện tích bề mặt của Piston.

Một số model của Koba:

Koba model: KMA12-14
Koba model: KMA14-12
Koba model: KMA16-12
Koba model: KMA20-16
Koba model: KMA25-25
Koba model: KMA27-25
Koba model: KMA27-40
Koba model: KMA30-35
Koba model: KMA36-25
Koba model: KMA36-50
Koba model: KMS08-06
Koba model: KMS10-08
Koba model: KMS12-10
Koba model: KMS14-20
Koba model: KMS14-15
Koba model: KMS20-20
Koba model: KMS20-30B
Koba model: KMS20-50B
Koba model: KMS25-25B
Koba model: KMS25-40B
Koba model: KMS25-50B
Koba model: KMS25-80B
Koba model: KMS36-25
Koba model: KMS36-50B
Koba model: KMS36-80B
Koba model: KHA42-25
Koba model: KHA42-50
Koba model: KHA42-75
Koba model: KHA64-50
Koba model: KHA64-100
Koba model: KHA64-150
Koba model: KHA85-50
Koba model: KHA85-90
Koba model: KHA85-125
Koba model: KHA85-165
Koba model: KHA115-50
Koba model: KHA115-100
Koba model: KHA115-150
Koba model: KHA115-200
Koba model: KHA115-250
Koba model: KHG65-25
Koba model: KHG65-50
Koba model: KHG65-75
Koba model: KHG65-100
Koba model: KHG65-125
Koba model: KHG65-150
Koba model: KHG65-200
Koba model: KHG85-50
Koba model: KHG85-100
Koba model: KHG85-150
Koba model: KHG85-200
Koba model: KHG85-250
Koba model: KHG100-50
Koba model: KHG100-80
Koba model: KHG100-100
Koba model: KHG100-120
Koba model: KHG100-150
Koba model: KHG100-200
Koba model: KHG100-250
Koba model: KHG100-300
Koba model: KHG100-400
Koba model: KHG100-500
Koba model: KHG100-600
Koba model: KHG100-800
Koba model: KHG120-100
Koba model: KHG120-150
Koba model: KHG120-200
Koba model: KHG120-250
Koba model: KHG120-300
Koba model: KHG120-400
Koba model: KHG120-500
Koba model: KHG120-600
Koba model: KHG120-800
Koba model: KHG120-1000
Koba model: KHG130-300
Koba model: KHG130-400
Koba model: KHG130-500
Koba model: KHG130-600
Koba model: KHG130-800
Koba model: KHG140-100
Koba model: KHG140-150
Koba model: KHG140-200
Koba model: KHG140-300
Koba model: KHG140-400
Koba model: KHG140-500
Koba model: KHG140-600
Koba model: KHG140-800
Koba model: KHG140-1000
Koba model: KHG150-100
Koba model: KHG150-200
Koba model: KHG150-300
Koba model: KHG150-400
Koba model: KHG150-500
Koba model: KHG150-600
Koba model: KHG150-800
Koba model: KHG150-1000
Koba model: KHG180-100
Koba model: KHG180-200
Koba model: KHG180-250
Koba model: KHG180-400
Koba model: KHG180-500
Koba model: KHG180-600
Koba model: KHG180-800
Koba model: KHG180-1000
Koba model: KHS64-50
Koba model: KHS90-50
Koba model: KHS90-75
Koba model: KHS90-100
Koba model: KHS100-50
Koba model: KHS100-100
Koba model: KHS130-70
Koba model: KHS130-100
Koba model: KHS130-150
Koba model: KHS170-80
Koba model: KHS170-150
Koba model: KHS190-100
Koba model: KHS190-150
Koba model: KHS220-100
Koba model: KHS220-150
Koba model: KHS250-100
Koba model: KHS250-150
Koba model: KHS250-200
Koba model: KHS250-300
Koba model: KHS300-150
Koba model: KHS300-250
Koba model: KHS340-200
Koba model: KHS340-300
Koba model: KHS360-250
Koba model: KHS360-400
Koba model: KHC24-15
Koba model: KHC24-30
Koba model: KHC24-60
Koba model: KHC24-90
Koba model: KHC24-120
Koba model: KHC31-40
Koba model: KHC31-60
Koba model: KHC31-100
Koba model: KHC38-60
Koba model: KHC38-100
Koba model: KHC24-120S
Koba model: KHC24-90S
Koba model: KHC24-60S
Koba model: KHC24-30S
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM