Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-025RB04-1x S111 - EIPS2 | Eckerle EIPS2-016RB04-1x S111 | Bơm bánh răng EIPS2-022RB04-1x S111

Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-025RB04-1x S111 - EIPS2 | Eckerle EIPS2-016RB04-1x S111 | Bơm bánh răng EIPS2-022RB04-1x S111

Giá : Liên hệ

Bơm bánh răng Eckerle EIPH và EIPS2-S111 được phát triển đặc biệt cho mục đích sử dụng công nghiệp và nhu cầu cao về thủy lực. Các máy bơm trong loạt sản phẩm này là kết quả của nhiều thập kỷ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc phát triển các hệ thống bánh răng bên trong. Chúng đặc biệt yên tĩnh, rất hiệu quả và có tuổi thọ lâu dài ở áp suất cao.
Công nghệ báo chí, tổng hợp Chế tạo máy công cụ, ngành công nghiệp giấy, băng tải và công nghệ nâng hạ, công nghệ ép nhựa và cao su, bộ truyền động servo tốc độ biến đổi tiết kiệm năng lượng.

Bom Eckerle  VietNam EIPC3-020RK23-1x
Bom Eckerle  EIPC3-025RK23-1x
Bom Eckerle  Bơm Eckerle VN EIPC3-032RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-040RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-050RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC5-064RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC5-080RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC5-100RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam Bơm Eckerle VN EIPC5-064RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC5-080RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam Bơm Eckerle VN EIPC5-100RB23-1x
Bom Eckerle  EIPC6-125RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC6-160RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam Bơm Eckerle VN EIPC6-200RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-250RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-125RB23-1x
Bom Eckerle  Bơm Eckerle VN EIPC6-160RB23-1x
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM