Bơm thủy lực Paker DCP3010A30A0006 | Bơm Paker chính hãng tại Việt Nam |

Bơm thủy lực Paker DCP3010A30A0006 | Bơm Paker chính hãng tại Việt Nam |

Giá : Liên hệ

Bơm thủy lực Paker DCP3010A30A0006 là hệ thống bơm điều khiển truyền động của Parker hay là hệ thống bơm thủy lực tốc độ thay đổi mang lại hiệu quả năng lượng cao. Về cơ bản chúng bao gồm một bộ truyền động xoay chiều, một động cơ không đồng bộ hoặc đồng bộ và một máy bơm thủy lực.

Một số model của bơm thủy lực Paker:

Drive Controlled Pump Paker  DCP3010A30A0006
Bơm điều khiển Paker  DCP3012A3N003S0A0013
Bơm cánh gạt T7A Paker DCP3012A3N004S0P0032
Bom thuy luc Paker VietNam DCP3016P0N008S0D0042
Bom thuy luc Paker chinh hang DCP3023N0N011F0P0016
Paker pump Viet Nam DCP3032A3N011S0A0020
Drive Controlled Pump Paker  DCP3032P3N011S0J1508
Bơm điều khiển Paker  DCP3032P3N015S0J1508
Bơm cánh gạt T7A Paker DCP3038A3S009C0B0015
Bom thuy luc Paker VietNam DCP3038C3G028L1O0046
Bom thuy luc Paker chinh hang DCP3038E3N011S0A0010
Paker pump Viet Nam DCP3038N6N019S0P0046
Drive Controlled Pump Paker  DCP3038P0N015S0B0012
Bơm điều khiển Paker  DCP3038P0N015S0J1510
Bơm cánh gạt T7A Paker DCP3038P3S019F0B0015
Bom thuy luc Paker VietNam DCP3038T3N011F0A0013
Bom thuy luc Paker chinh hang DCP3038T6N011F0A0013
Paker pump Viet Nam DCP3045P3S013F0A0017
Drive Controlled Pump Paker  DCP3045P3S4P1F0A0017
Bơm điều khiển Paker  DCP3060A5S016C1J1515
Bơm cánh gạt T7A Paker DCP3073A30P0046
Bom thuy luc Paker VietNam DCP3073A3S016F0B0011
Bom thuy luc Paker chinh hang DCP3073N3N019F1K3814
Paker pump Viet Nam DCP3073N3N030F1L3517
Drive Controlled Pump Paker  DCP3073N3N037S2J1212
Bơm điều khiển Paker  DCP3087A3S019F0B0015
Bơm cánh gạt T7A Paker DCP3087N3N022F1L4217
Bom thuy luc Paker VietNam DCP3087N3N030F1K3515
Bom thuy luc Paker chinh hang DCP3087N3N037F1L4220
Paker pump Viet Nam DCP3087P3S045F1B0015
Drive Controlled Pump Paker  DCP3105A30L4224
Bơm điều khiển Paker  DCP3105A30N7242
Bơm cánh gạt T7A Paker DCP3105A70L4242
Bom thuy luc Paker VietNam DCP3145A3S058C0L4220
Bom thuy luc Paker chinh hang DCP3145A70Q7252
Paker pump Viet Nam DCP3145N3N030S1J1414
Drive Controlled Pump Paker  DCP3145P3S019F0L4220
Bơm điều khiển Paker  DCP3180A70Q7252
Bơm cánh gạt T7A Paker DCP3180P3S068F0D0035
Bom thuy luc Paker VietNam DCP3205N3S058F0D0042
Bom thuy luc Paker chinh hang DCP3260P3N110F1P0270
Paker pump Viet Nam DCP3260P3N132S1P0270
Drive Controlled Pump Paker  DCP37P5N3S2P5F0A0006
Bơm điều khiển Paker  DCP37P5T3S1P4C1A0006
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM