Bonfiglioli Viet Nam / Động cơ Bonfiglioli

Bonfiglioli Viet Nam / Động cơ Bonfiglioli

TA 70 4.9
TA 80 6.6
S 10 21
S 20 37
S 30 70
S 40 125
S 50 200
Giá : Liên hệ
Đại lý phân phối Bonfiglioli tại Việt Nam Type  Torque Nm
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com C 22 200
Bonfiglioli Viet Nam C 32 300
http://duongtrieuanh.mov.mn/ C 36 450
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com C 41 600
Bonfiglioli Viet Nam C 51 1
http://duongtrieuanh.mov.mn/ C 61 1.6
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com F 10 140
Bonfiglioli Viet Nam F 20 250
http://duongtrieuanh.mov.mn/ F 25 400
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com F 31 600
Bonfiglioli Viet Nam F 41 1.1
http://duongtrieuanh.mov.mn/ F 51 1.8
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com F 60 2.9
Bonfiglioli Viet Nam F 70 5
http://duongtrieuanh.mov.mn/ TA 30 150
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com TA 35 400
Bonfiglioli Viet Nam TA 40 900
http://duongtrieuanh.mov.mn/ TA 45 1.35
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com TA 50 2.1
Bonfiglioli Viet Nam TA 60 3.5
http://duongtrieuanh.mov.mn/ TA 70 4.9
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com TA 80 6.6
Bonfiglioli Viet Nam S 10 21
http://duongtrieuanh.mov.mn/ S 20 37
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com S 30 70
Bonfiglioli Viet Nam S 40 125
http://duongtrieuanh.mov.mn/ S 50 200
     
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM