Bóng đèn diệt khuẩn SANKYODENKY - Sản phẩm mới - tính năng mới, chất lượng vượt trội

Bóng đèn diệt khuẩn SANKYODENKY - Sản phẩm mới - tính năng mới, chất lượng vượt trội

Ozone lamps (Peak at 253.7nm, Output 185nm to make ozone)

Giá : Liên hệ

Part Number

Description

 
 

GL4ZH

Ozone lamp 4W

 

GL6ZH

Ozone lamp 6W

 

GL8ZH

Ozone lamp 8W

 

GL10ZH

Ozone lamp 10W

 

GL15ZH

Ozone lamp 15W

 

GL25ZH

Ozone lamp 25W

 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM