Cảm biến dịch chuyển tuyến tính THK , Thanh trượt THK , Con lăn THK , Vòng bi , bạc đạn THK

Cảm biến dịch chuyển tuyến tính THK , Thanh trượt THK , Con lăn THK , Vòng bi , bạc đạn THK

Thanh trượt THK
Con lăn THK
Vòng bi , bạc đạn THK
Giá : Liên hệ
LM Guide (Linear Motion Guide) (THK Product )
Caged Ball LM Guide (Linear Motion Guide) (THK Product )
Caged Roller LM Guide (Linear Motion Guide) (THK Product ) 
LM Guide (Linear Motion Guide) full-ball type (THK Product )
Precision, Caged Ball Screw (THK Product )
Finished Shaft Ends Model BNK (THK Product )
Precision Ball Screw (THK Product )
Precision Ball Screw / Spline (THK Product )
Rolled Ball Screw (THK Product )
Caged Ball Spline SLS/SLF  (THK Product )
High Torque Model LBS  (THK Product )
Medium Torque Model LT  (THK Product )
Rotary with Gears Model LBG  (THK Product )
Rotary Model LTR  (THK Product )
Linear Motion THK
Actuators THK ( Thiết bị truyền động THK )
Cảm biến dịch chuyển tuyến tính THK
Thiết bị đo dịch chuyển tuyến tính THK 
Linear Motion THK 
Feed Screw THK
Ball Screw THK
Screw Nut THK
Change Nut THK
Thanh trượt THK
Con lăn THK
Vòng bi , bạc đạn THK
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM