Cảm biến Erhardt+Leimer Flange load cell PD 27

Cảm biến Erhardt+Leimer Flange load cell PD 27

Giá : Liên hệ

Cảm biến Flange load cell PD 27 Erhardt+Leimer:

+ Cảm biến lực mặt bích với số đo định mức lực 60N để gắn trên các con lăn có vòng bi ở một đầu

+ Đo độ căng của web chính xác không phụ thuộc vào lực tác dụng lên con lăn

+ Độ tin cậy cao do có bảo vệ quá tải lên đến 10 lần lực đo danh nghĩa

+ Với hướng đo nằm ngang thì trọng lượng của con lăn không ảnh hưởng đến kết quả đo

+ Giá trị đặc trưng danh nghĩa được hiệu chuẩn trong nhà máy tới 1mV/V

Thông số kỹ thuật của Flange load cell PD 27 Erhardt+Leimer:
Nominal measuring force 60 N
Accuracy class 0.5
Nominal characteristic value 1 m V/V
Combined error <0.5 %
Characteristic value tolerance 0.2%
Measuring principle Full bridge strain gauge
Nominal resistance of the strain gauge bridge 700 Ohm
Bridge supply voltage Nominal value 10 V (max. 14 V)
Output voltage Nominal range 0 to 10 mV (max. 15 mV)
Mechanical stop 1.5 x FN
Operating load  1.0 to 1.4 x FN
Limit load: 10 x FN
Max. permissible axial lateral force 0.5 x FN
Temperature:
Nominal range
   Operating range:
     -10 to +60 °C
     -10 to +90 °C
Protection class: IP 50
Weight: 3.3 kg

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM