Cảm biến nhiệt độ Wenglor | Wenglor FFAT031 | FFAT040 Wenglor

Cảm biến nhiệt độ Wenglor | Wenglor FFAT031 | FFAT040 Wenglor

Giá : Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  theo dõi nhiệt độ của chất lỏng và khí để bảo vệ máy móc và hệ thống khỏi quá nhiệt hoặc giảm nhiệt độ. Chúng chuyển tiếp thông tin với thời gian phản hồi cực nhanh dưới 2 giây với độ chính xác đo đến ± 0,5 ° C.

Cảm biến Wenglor cung cấp các giải pháp được cá nhân hóa dựa trên nền tảng hiện đại với nhiều loại vỏ khác nhau, kết nối quy trình và phạm vi đo từ -50 đến + 200 ° C.

Cảm biến với Điện trở PT100 / PT1000 hoặc IO-Link

Cảm biến nhiệt độ Wenglor weFlux² với IO-Link tạo dữ liệu chẩn đoán và trạng thái bổ sung trong thời gian thực để tối ưu hóa các quy trình tương ứng. Các cảm biến có thể được thiết lập tự động thông qua giao diện để tăng tốc khởi động ban đầu. Việc thay thế cảm biến nhanh chóng và không phức tạp với sự trợ giúp của việc lưu trữ dữ liệu và không cần lập trình, do đó tăng tính khả dụng của hệ thống.

Cảm biến nhiệt độ weFlux² với giá trị điện trở PT100 hoặc PT1000 được phân biệt bằng dải đo lớn từ -50 đến + 200 ° C.

Cảm biến uniTemp với màn hình

Cảm biến uniTemp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ trong phạm vi từ 0 đến 200°C. Các giá trị đo được được đọc ra thông qua màn hình 7 đoạn lớn, dễ đọc. Thiết kế thống nhất với các khái niệm kết nối và vận hành trực quan, rõ ràng và cực kỳ thân thiện với người dùng.

Cảm biến Nhiệt độ Wenglor được sử dụng theo dõi nhiệt độ trong quá trình sản xuất bia.

  • Giám sát nhiệt độ đầu vào và đầu ra để chuyển đổi năng lượng mặt trời-nhiệt
  • Kiểm soát nhiệt độ trong sản xuất pho mát
  • Đo nhiệt độ trong lò ủ

Một số model của cảm biến nhiệt độ:

Wenglor Cảm biến nhiệt độ FFAT001

Wenglor Cảm biến nhiệt độ FFAT002

Wenglor Cảm biến nhiệt độ FFAT003

Wenglor Cảm biến nhiệt độ FFAT011

Wenglor Cảm biến nhiệt độ FFAT012

Cảm biến nhiệt độ TIF352U0089

Cảm biến nhiệt độ Wenglor FXDD111

Nhà phân phối cảm biến Wenglor  FXDD015

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FXDD005

chuyên cung cấp cảm biến Wenglor  FXDD002

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FXDD001

Đại lý ủy quyền hãng Wenglor  FFXT044

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FFXT043

Nhà phân phối Wenglor Wenglor FFXT041

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FFXT021

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FFXT015

cam bien Wenglor chính hãng  FFXT009

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FFXT004

cảm biến áp suất Wenglor  FFXT001

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FFAT046

đầu dò nhiệt độ Wenglor  FFAT044

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FFAT042

cung cấp sản phẩm Wenglor  FFAT040

Cảm biến nhiệt độ Wenglor  FFAT038

SensorWenglor  FFAT037

Cảm biến nhiệt độ Wenglor chính hãng FFAT036

Wenglor chính hãng  FFAT031

Wenglor chính hãng  FFAT032

Cảm biến nhiệt độ FFAT015
Cảm biến nhiệt độ FFAT016
Cảm biến nhiệt độ FAT017
ảm biến nhiệt độ FFAT027
Cảm biến nhiệt độ FFAT030
Cảm biến nhiệt độ FFAT031
Cảm biến nhiệt độ FFAT033
Cảm biến nhiệt độ FFAT040
Cảm biến nhiệt độ FFXT004
Cảm biến nhiệt độ > FFXT009
Cảm biến nhiệt độ > FXDD016
Cảm biến nhiệt độ > FXDD018
Cảm biến nhiệt độ > FXDD016
Cảm biến nhiệt độ > FXDD011
Cảm biến nhiệt độ > FXDD013
Cảm biến nhiệt độ > FXDD104
Cảm biến nhiệt độ > FXTT016
Cảm biến nhiệt độ > FXTT012
Cảm biến nhiệt độ > FXTT011

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM