Cảm biến vị trí Balluff BTL0AAT - BTL5-E10-M3500-P-S32 | Cảm biến Balluff BTL5-E10-M3500-P-S32 | Balluff Việt Nam

Cảm biến vị trí Balluff BTL0AAT - BTL5-E10-M3500-P-S32 | Cảm biến Balluff BTL5-E10-M3500-P-S32 | Balluff Việt Nam

Giá : Liên hệ

Cảm biến vị trí Balluff BTL0AAT - BTL5-E10-M3500-P-S32

Cảm biến vị trí Balluff với thiết kế biên dạng là hệ thống đo lường tuyệt đối và không tiếp xúc để phát hiện chính xác một hoặc nhiều vị trí. Chúng mang lại hiệu suất thuyết phục trong các môi trường khắc nghiệt, ví dụ như trong máy ép, máy ép phun hoặc rô bốt giàn, vì chúng được làm bằng vỏ nhôm IP67 kín. Các nam châm của bộ mã hóa vị trí tác động lên phần tử đo thông qua thành của cấu hình.

Một số model thông dụng:

Cảm biến Balluff BES05WF BES G06EI-NSC40B-S49G
Balluff VietNam BES05WE BES G06EI-PSC40B-S49G
Nhà cung cấp Balluff BES05U9 BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04
Cảm biến Balluff BES05U8 BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49
Balluff VietNam BES05UA BES M08MM-NSC40B-BP00,3-GS04
Nhà cung cấp Balluff BES05RY BES Q08MEC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519
Cảm biến Balluff BES05RW BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04
Balluff VietNam BES02E1 BES 515-123-S4-C
Nhà cung cấp Balluff BES02EL BES 515-325-S4-C
Cảm biến Balluff BES02F5 BES 515-356-BO-C-PU-05
Balluff VietNam BES02FA BES 515-356-E5-T-S4
Nhà cung cấp Balluff BES02FN BES 515-362-S4-C
Cảm biến Balluff BES02FL BES 515-360-S4-C
Balluff VietNam BES02FP BES 515-449-SA7-S21
Nhà cung cấp Balluff BES015J BES 516-105-BO-C-05
Cảm biến Balluff BES0166 BES 516-114-G-S4-H
Balluff VietNam BES0170 BES 516-124-BO-C-05
Nhà cung cấp Balluff BES0178 BES 516-131-S4-C
Cảm biến Balluff BES028J BES 516-210-S21-E
Balluff VietNam BES028F BES 516-210-BO-E-03
Nhà cung cấp Balluff BES028A BES 516-209-S21-E
Cảm biến Balluff BES0286 BES 516-209-BO-E-05
Balluff VietNam BES027Z BES 516-208-BO-E-03
Nhà cung cấp Balluff BES027U BES 516-207-S21-E
Cảm biến Balluff BES0153 BES 516-133-MO-C-S4-00,2
Balluff VietNam BES017E BES 516-133-MO-C-PU-03
Nhà cung cấp Balluff BES0179 BES 516-133-MO-C-02
Cảm biến Balluff BES028U BES 516-211-E6-E-05
Balluff VietNam BES028R BES 516-211-E5-E-S27
Nhà cung cấp Balluff BES0290 BES 516-212-E5-E-S27
Cảm biến Balluff BES0292 BES 516-213-E4-E-03
Balluff VietNam BES00FT BES 516-3005-E4-C-PU-02
Nhà cung cấp Balluff BES00FR BES 516-3005-E4-C-PU-01
cảm biến balluff vietnam BES02AE BES 516-217-E5-E-S5
cảm biến balluff vietnam BES033Y BES 516-3007-SA4-00,4
cảm biến balluff vietnam BES00JJ BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3
cảm biến balluff vietnam BES00H9 BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,1
cảm biến balluff vietnam BES00H3 BES 516-3005-G-E4-C-PU-02
cảm biến balluff vietnam BES00FW BES 516-3005-E4-C-S4-00,3
cảm biến balluff vietnam BES00KM BES 516-3019-E5-C-S4
cảm biến balluff vietnam BES00KT BES 516-3021-G-E4-C-PU-05
sensor balluff vietnam BES019T BES 516-3040-I02-C-S4-00,3
  BES00PY BES 516-325-G-E5-C-S4
  BES00PP BES 516-325-G-E4-C-PU-02
  BES00PK BES 516-325-E5-C-S4
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM