Cảm biến Wenglor HT77MGV80 | sensor wenglor HT77MGV80 | Cảm biến HT77MGV80 chính hãng Wenglor tại VN

Cảm biến Wenglor HT77MGV80 | sensor wenglor HT77MGV80 | Cảm biến HT77MGV80 chính hãng Wenglor tại VN

Giá : Liên hệ

Cảm biến Wenglor là loại máy được trang bị cả đầu ra tương tự và đầu ra kỹ thuật số. Các điểm chuyển đổi cao và thấp của đầu ra kỹ thuật số có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng hai chiết áp. Đầu ra kỹ thuật số chuyển đổi nếu một đối tượng nằm trong phạm vi xác định.

Các chức năng gồm:

  • Đèn hồng ngoại
  • Nguyên tắc hiệu chỉnh ba tia
  • Đầu ra kỹ thuật số, tương tự và lỗi
  • Lựa chọn tốt / xấu có thể

Thông số của cảm biến:

Optical Data

Working Range           300...1300 mm

Measuring Distance    800 mm

Measuring Range        1000 mm

Resolution       see Table 1

Linearity          5 %

Switching Hysteresis  50 mm

Light Source   Infrared Light

Wavelength     880 nm

Service Life (T = +25 °C)       100000 h

Risk Group (EN 62471)          1

Max. Ambient Light   10000 Lux

Light Spot Diameter   see Table 1

Electrical Data

Supply Voltage           18...30 V DC

Current Consumption (Ub = 24 V)     < 50 mA

Cut-Off Frequency     50 Hz

Response Time            10 ms

Temperature Drift       500 µm/K

Temperature Range     -10...60 °C

Switching Output Voltage Drop        < 2,5 V

PNP Switching Output/Switching Current    200 mA

Error Output Voltage Drop    < 2,5 V

PNP Error Output/Switching Current            200 mA

Analog Output            0...10 V

Output Current Analog Output          500 µA

Model của Wenglor:

Cảm biến áp suất Wenglor FFAP246
Cảm biến áp suất Wenglor FFAP201
Cảm biến áp suất Wenglor FFAP203
Cảm biến áp suất Wenglor FFAP118
Wenglor FFAP196 Cảm biến Wenglor
Cảm biến áp suất Wenglor
Wenglor FFAP076
Cảm biến Wenglor CP25QXVT80
Cảm biến  Wenglor CP35MHT80
Cảm biến  Wenglor CP70QXVT80
Cảm biến  Wenglor E1FL66VD
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EA250-P24
Cảm biến  Wenglor EB77VB7
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EB77VD7
Cảm biến Wenglor ED98PC3
Cảm biến Wenglo rED98PCV3
Cảm biến Wenglor EK96VB
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EK96VB8
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EK96VD
Cảm biến Wenglor EK96VD8
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EM98PA2
Cảm biến Wenglor EN200PA3
Cảm biến Wenglor EN200PAS718-P24
 Cảm biến Khoảng cách Wenglor EN600PA3
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EO95VB3N
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EO95VD3N
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EO98VB3
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EO98VD3
Cảm biến Khoảng cách Wenglor EW98PC3
Cảm biến Khoảng cách WenglorFL0102
Cảm biến Khoảng cách WenglorFL0104
Cảm biến Khoảng cách Wenglor GM04VC2.
Bộ cảm biến Khoảng cách Hiệu suất Cao  YP11MGVL80
Bộ cảm biến Khoảng cách Hiệu suất Cao  Y1TA100MHT88
Bộ cảm biến Khoảng cách Hiệu suất Cao  Y1TA100QXT3
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM