Cảm biến Wenglor TIF352U0089 | Sensor Wenglor TIF352U0089 | Cảm biến nhiệt độ TIF352U0089 Wenglor

Cảm biến Wenglor TIF352U0089 | Sensor Wenglor TIF352U0089 | Cảm biến nhiệt độ TIF352U0089 Wenglor

DTA JSC chuyên cung cấp Cảm biến nhiệt độ TIF352U0089 Wenglor chính hãng tại Việt Nam.

Giá : Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ này có độ nhạy quang phổ 8 ... 14 µm. Nó nhận bức xạ phát ra trong phạm vi này và xử lý điều này để xuất ra tín hiệu. Có thể đo nhiệt độ từ –25 đến 350 ° C. Thông qua màn hình hiển thị 4 chữ số 7 đoạn, cảm biến có thể được điều chỉnh dễ dàng và nhiệt độ đo được có thể được hiển thị.
Đầu ra analog
Mức độ phát xạ có thể điều chỉnh hoặc có thể dạy được từ 0,1 ... 1
Hỗ trợ chỉnh sửa laser tích hợp
So sánh giá trị-hiệu suất mục tiêu thông qua 2 đầu ra chuyển mạch có thể điều chỉnh

Sensor-specific data
Working Range:    -25...350 °C
Measuring Range    :375 °C
Resolution:    0,1 °C
Spectral Sensitivity:    8...14 µm
Linearity Deviation (-25 °C < Tobj ≤ 350 °C):    3,4 K
Linearity Deviation (-20 °C < Tobj ≤ 200 °C):    0,7 K
Switching Hysteresis:    1K
Opening Angle:    10°
Degree of Emission:    0,1...1
Service Life (T = +25 °C):    100000h
Laser Class (EN 60825-1):    1
Electrical Data
Supply Voltage:    18...30 V DC
Current Consumption (Ub = 24 V):    < 60 mA
Switching Frequency    15 Hz
Response Time:    0,065...30 s
Temperature Drift (-20 °C < Tu ≤ 0 °C):    < 0,63 °C/K
Temperature Drift (0 °C < Tu ≤ 60 °C):    < 0,14 °C/K
Temperature Range:    -20...60 °C
Number of Switching Outputs:    2
Switching Output/Switching Current:    200mA
Analog Output:    0...10 V/4...20 mA
Reproducibility:    2,5K
Short Circuit Protection:    yes
Reverse Polarity and Overload Protection:    yes
Interface:    RS-232
Protection Class:    III
Mechanical: Data
Setting Method:    Menu
Housing Material:    Stainless Steel; Plastic
Degree of Protection:    IP67
Connection:    M12 × 1; 8-pin
Safety-relevant: Data
MTTFd (EN ISO 13849-1):    712,08 a
Output
Analog Output:    yes
Switchable to NC/NO:    yes
Configurable as PNP/NPN:    yes

Một số model của cảm biến Wenglor được sản xuất:

Wenglor Việt Nam HK12NA BVC0A0A31
Nhà cung cấp Wenglor HK12NA7 ZFFI09-02
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HK12PA ZFFW09-01
Wenglor Việt Nam HK12PA7 ZFRB11-01
Nhà cung cấp Wenglor HK12PB8 ZFRG11-01
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HK12PCT7 ZFSB08-01
Wenglor Việt Nam HK12PD8 ZFSB10-01
Nhà cung cấp Wenglor HM24PA2 BLN0H1R10
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HM24PCT2 BLN0L1R10
Wenglor Việt Nam HN22NA3 FIS-0003-0103
Nhà cung cấp Wenglor HN22PA FIS-0003-0104
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HN22PA3 FIS-0003-0105
Wenglor Việt Nam HN22PBV3 FIS-0003-0106
Nhà cung cấp Wenglor HN24PA3 FIS-0870-0107
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HN33PA FIS-0870-0108
Wenglor Việt Nam HN33PA3 FIS-6100-0123
Nhà cung cấp Wenglor HN33PBV3 FIS-6100-0125
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HN55PA3 FIS-0004-0101
Wenglor Việt Nam HN55PBV3 FIS-0004-0102
Nhà cung cấp Wenglor HN70PA3 SL2-00NE000H2
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HO08PA SL2-00NE000H3
Wenglor Việt Nam HO08PA3 SS2-00VA000R2
Nhà cung cấp Wenglor HR12PCT2 SS2-00VA000R3
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HT77PA3 SG2-30BE021C2
Wenglor Việt Nam HT77PBV3 SG2-30BE039C2
Nhà cung cấp Wenglor HT80PA3 SG2-00AA000H2
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HT80PBV3 SG2-00AA000R2
Wenglor Việt Nam HW11PA3 SG2-14IE015C1
Nhà cung cấp Wenglor HW11PCV3 SG2-14IE030C1
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng HW12PCT3 SG2-30IE015C1
Wenglor Việt Nam OCP162P0150P SG2-30IE030C1
Nhà cung cấp Wenglor OCP242X0135 SG4-14IE015C1
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng OCP352P0150P SG4-14IE030C1
Wenglor Việt Nam OCP662P0150P SG4-30IE015C1
Nhà cung cấp Wenglor OCP662X0080 SG4-30IE030C1
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng OCP662X0135 SB2-30IE090C1
Wenglor Việt Nam OCP801P0150P SB2-30IS090C1
Nhà cung cấp Wenglor OHD202A0103 SB4-30IE090C1
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng OHM152B0002 SB4-30IS090C1
Wenglor Việt Nam OHN252B0003 SG4-00VA000R2
Nhà cung cấp Wenglor OHP102B0003 SZ000EG125NN01
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng OHP551B0003 SZ000EG170NN01
Wenglor Việt Nam OYK801A0107 SZ000EU125NN01
Nhà cung cấp Wenglor YD24NA3 SZ000EU170NN01
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng YD24PA3 S13W-2M
Wenglor Việt Nam YD24PBV3 S23-10M
Nhà cung cấp Wenglor YK12NA7 BW80-ME
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng YK12PA7 OPT70N
Wenglor Việt Nam YK12PB8 BG2SG2V3-2M
Nhà cung cấp Wenglor YM22PA2 BG2V1P-N-2M
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng YM22PBV2 ZAA02R501
Wenglor Việt Nam YM22PCT2 ZAA02R502
Nhà cung cấp Wenglor YN33PA3 ZAC45FN01
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng YN33PBV3 ZAC50PN01
Wenglor Việt Nam YN44PA3 ZAI02PN01
Nhà cung cấp Wenglor YN44PBV3 ZAI72AN01
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng YO11PA3 ZAI72BN01
Wenglor Việt Nam YP05PA3 ZAG45EN01
Nhà cung cấp Wenglor YP05PBV3 ZAG45FN01
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng YP09PA3 A232
Wenglor Việt Nam YP09PBV3 A485-232
Nhà cung cấp Wenglor YR24PCT2 Reflectors
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng YW24NA3 RE18040BA
Wenglor Việt Nam YW24PA3 RE3220BM
Nhà cung cấp Wenglor OUM502C0002 BEF-SET-36
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng UC44PC3S421 BS1
Wenglor Việt Nam UC55PCV3 AW02
Nhà cung cấp Wenglor FISZ-HAND02 FN04
DTA JSC cung cấp Wenglor chính hãng FISZ-HAND03 NT01
Wenglor Việt Nam IW050BM65VB3 NT07
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM